Grupa Abnormalni nalazi krvi, bez dijagnoze (R70-R79)


 • Šifra
  Naziv
 • R70
  Akutna povećana sedimentacija eritrocita i poremećaji viskoznosti plazme krvi
  Hypersedimentatio erythrocytorum acuta et disordines viscositatis plasmatis
 • R70.0
  Povećana sedimentacija
  Hypersedimentatio
 • R70.1
  Povećana viskoznost plazme
  Hyperviscositas
 • R71
  Poremećaji crvenih krvnih zrnaca
  Disordines erythorocytorum
 • R72
  Poremećaj belih krvnih zrnaca
  Disordines leucocytorum
 • R73
  Povišen nivo šećera u krvi
  Hyperglycaemia
 • R73.0
  Nenormalan test na šećer u krvi
  Glycotest abnormalis
 • R73.9
  Povišen nivo šećera u krvi,neoznačen
  Hyperglycaemia,non specificata
 • R74
  Nenormalan nivo fermenata u serumu krvi
  Gradus seroenzymarum abnormalis
 • R74.0
  Povećane transaminaze i dehidrogeneze mlečne kiseline (LDH)
  Hypertransaminases et hyperdehydrogenases acidi lactei (LDH)
 • R74.8
  Nenormalan nivo drugih fermenata u serumu krvi
  Gradus seroenzymarum aliarum abnormalis
 • R74.9
  Nenormalan nivo fermenata u serumu krvi,neoznačen
  Gradus seroenzymarum abnormalis,non specificatus
 • R75
  Laboratorijski podaci o virusu humane imunodeficijencije (HIV)
  Informationes laboratorii de humanae immunodeficientiae viro (HIV)
 • R76
  Druge imunitetske nenormalnosti seruma krvi
  Anormitates seroimmunologicae aliae
 • R76.0
  Povećani titar antitela
  Vibratio anticorporum acuta
 • R76.1
  Nenormalan tuberkulinski test
  Test tuberculini abnormalis
 • R76.2
  Lažno pozitivna serološka reakcija na sifilis
  Reactio serologica syphilitica fasepositiva
 • R76.8
  Druge označene imunitetske nenormalnosti seruma krvi
  Abnormitates seroimmunologicae aliae,specificate
 • R76.9
  Imunitetska nenormalnost seruma,neoznačena
  Abnormitas immunologica,non specificata
 • R77
  Drugi poremećaji belančevina u krvi
  Disordines proteini in sanguine alii
 • R77.0
  Poremećaj albumina
  Disordo albumini
 • R77.1
  Poremećaj globulina
  Disordo globulini
 • R77.2
  Poremećaj alfafetoproteina
  Disordo alfafetoproteini
 • R77.8
  Drugi označeni poremećaji belančevina u krvi
  Disordines proteini in sanguine alii,specificati
 • R77.9
  Poremećaj belančevina u krvi,neoznačen
  Disordo proteini in sanguine,non specificatus
 • R78
  Lekovi i druge supstance u krvi kojih normalno nema
  Medicamenta et substantiae in sanguine,normale non praesentes,aliae
 • R78.0
  Alkohol u krvi
  Alcoholaemia
 • R78.1
  Opijati u krvi
  Opiataemia
 • R78.2
  Kokain u krvi
  Cocainaemia
 • R78.3
  Halucinogen u krvi
  Hallucinogenaemia
 • R78.4
  Druge droge u krvi koje uzrokuju zavisnost
  Medicamenta narcotica in sanguine,cum potentia additiva,alia
 • R78.5
  Psihotropni lek u krvi
  Medicamentum psychotropicum in sanguine
 • R78.6
  Steroidi u krvi
  Steroidaemia
 • R78.7
  Povećanje količine teških metala u krvi
  Hypermetallaemia
 • R78.8
  Druge označene supstance u krvi kojih normalno nema
  Substantiae in sanguine,normale non praesentes,aliae,specificatae
 • R78.9
  Neoznačena supstanca u krvi koje normalno nema
  Substantia in sanguine,normale non praesens,non specificata
 • R79
  Drugi nenormalni hemizmi krvi
  Chemicaemia abnormalis alia

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'