Grupa Simptomi I znaci koji se odnose na urinarni sistem (R30-R39)


 • Šifra
  Naziv
 • R30
  Bolno mokrenje
  Mictio dolorosa
 • R30.0
  Otežano mokrenje
  Dysuria
 • R30.1
  Bolni naponi pri mokrenju
  Tenesmus vesicalis
 • R30.9
  Bolno mokrenje, neoznačeno
  Mictio dolorosa ,non specificata
 • R31
  Krvava mokraća,neoznačena
  Haematuria, non specificata
 • R32
  Neoznačeno nezadržavanje mokraće
  Incontinentia urinae,non specificata
 • R33
  Zadržavanje mokraće
  Retentia urinae
 • R34
  Nemogućnost mokrenja i umanjeno mokrenje
  Anuria et oliguria
 • R35
  Učestalo mokrenje
  Polyuria
 • R36
  Curenje iz mokraćovoda bešike
  Urethrorhoea
 • R39
  Drugi simptomi i znaci mokraćnog sistema
  Symptomata et signa systematis urinarii alia

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'