Grupa Simptomi I znaci koji se odnose na kožu I potkožna tkiva (R20-R23)


 • Šifra
  Naziv
 • R20
  Poremećaj osetljivosti kože
  Disordines sensibilitatis cutis
 • R20.0
  Neosetljivost kože
  Anaesthesia cutis
 • R20.1
  Smanjena osetljivost kože
  Hypaesthesia cutis
 • R20.2
  Poremećaj osećanja kože
  Paraesthesia cutis
 • R20.3
  Pojačana osetljivost
  Hyperaesthesia
 • R20.8
  Drugi i neoznačeni poremećaj osetljivosti kože
  Disordines sensibilitatis cutis aliae, non specificatae
 • R21
  Koprivnjača i drugi osip kože
  Urticaria et exanthemata cutis aliae
 • R22
  Oteklina kože i potkožnog tkiva
  Intumescentia cutis et subcutis
 • R22.0
  Oteklina kože i potkožnog tkiva glave
  Intumescentia cutus et subcutis capitis
 • R22.1
  Oteklina kože i potkožnog tkiva vrata
  Intumescentia cutis et subcutis colli
 • R22.2
  Oteklina kože i potkožnog tkiva trupa
  Intumescentia cutis et subcutis trunci
 • R22.3
  Oteklina kože i potkožnog tkiva ruke
  Intumescentia cutis et subcutis extremitatis superioris
 • R22.4
  Oteklina kože i potkožnog tkiva noge
  Intumescentia cutis et subcutis extremitatis inferioris
 • R22.7
  Oteklina na više različitih mesta kože i potkožnog tkiva
  Intumescentia cutis et subcutis,locorum variorum multiplicium
 • R22.9
  Oteklina kože i potkožnog tkiva, neoznačena
  Intumescentia cutis et subcutis, non specificata
 • R23
  Druge promene kože
  Mutationes cutis aliae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'