Grupa Rascep usne I rascep nepca (Q35-Q37)


 • Šifra
  Naziv
 • Q35
  Rascep nepca
  Palatoschisis
 • Q35.0
  Obostrani rascep tvrdog nepca
  Palatoschisis dura bilateralis
 • Q35.1
  Jednostrani rascep tvrdog nepca
  Palatoschisis dura unilateralis
 • Q35.2
  Obostrani rascep mekog nepca
  Palatoschisis mollis bilateralis
 • Q35.3
  Jednostrani rascep mekog nepca
  Palatoschisis mollis unilateralis
 • Q35.4
  Obostrani rascep tvrdog i mekog nepca
  Palatoschisis dura et mollis bilateralis
 • Q35.5
  Jednostrani rascep tvrdog i mekog nepca
  Palatoschisis dura et mollis unilateralis
 • Q35.6
  Središni rascep nepca
  Palatoschisis medialis
 • Q35.7
  Dvojna resica
  Uvula bifida
 • Q35.8
  Obostrani rascep nepca,neoznačen
  Palatoschisis bilateralis,non specificata
 • Q35.9
  Jednostrani rascep nepca,neoznačen
  Palatoschisis unilateralis,non specificata
 • Q36
  Rascep usne-zečija usna
  Labium leporinum
 • Q36.0
  Obostrani rascep usne
  Labium leporinum bilaterale
 • Q36.1
  Središni rascep usne
  Labium leporinum mediale
 • Q36.9
  Jednostrani rascep usne
  Labium leporinum unilaterale
 • Q37
  Rascep usne i nepca
  Cheilopalatoschisis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'