Grupa Bolesti digestivnog sistema ploda I novorođenčeta (P75-P78)


  • Šifra
    Naziv
  • P75
    Zavezano crevo uzrokovano mekonijumom
    Ileus meconialis (E84.1+)
  • P76
    Druga začepljenost creva novorođenčeta
    Obstructio intestinalis neonatalis alia
  • P76.0
    Sindrom čepa od mekonijuma
    Syndroma emboli meconialis
  • P76.1
    Prolazno zavezano crevo novorođenčeta
    Ileus neonati transitivus
  • P76.2
    Prepreka creva uzrokovana zgusnutim mlekom
    Obstrutctio intestinalis propter lac condensatum
  • P76.8
    Druga označena prepreka creva novorođenčeta
    Obstructio intestinalis neonatalis alia, specificata
  • P76.9
    Prepreka creva novorođenčeta, neoznačena
    Obstructio intestinalis neonatalis, non specificata
  • P77
    Zapaljenje sa izumiranjem creva ploda i novorođenčeta
    Enterocolitis fetus et neonati necroticans
  • P78
    Druge bolesti sistema za varenje u porođajnom periodu
    Morbi tractus digestivi perinatales alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'