Grupa Bolesti digestivnog sistema ploda I novorođenčeta (P75-P78) • Šifra
  Naziv
 • P75
  Zavezano crevo uzrokovano mekonijumom
  Ileus meconialis (E84.1+)
 • P76
  Druga začepljenost creva novorođenčeta
  Obstructio intestinalis neonatalis alia
 • P76.0
  Sindrom čepa od mekonijuma
  Syndroma emboli meconialis
 • P76.1
  Prolazno zavezano crevo novorođenčeta
  Ileus neonati transitivus
 • P76.2
  Prepreka creva uzrokovana zgusnutim mlekom
  Obstrutctio intestinalis propter lac condensatum
 • P76.8
  Druga označena prepreka creva novorođenčeta
  Obstructio intestinalis neonatalis alia, specificata
 • P76.9
  Prepreka creva novorođenčeta, neoznačena
  Obstructio intestinalis neonatalis, non specificata
 • P77
  Zapaljenje sa izumiranjem creva ploda i novorođenčeta
  Enterocolitis fetus et neonati necroticans
 • P78
  Druge bolesti sistema za varenje u porođajnom periodu
  Morbi tractus digestivi perinatales alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'