Grupa Tranzitorne endokrine I metaboličke bolesti ploda I novorođenčeta (P70-P74)


 • Šifra
  Naziv
 • P70
  Prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
  Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi
 • P70.0
  Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću u trudnoći
  Syndroma infantis matris cum diabeta gestationali
 • P70.1
  Sindrom odojčeta majke sa šećernom bolešću
  Syndroma infantis matris cum diabeta
 • P70.2
  Šećerna bolest novorođenčeta
  Diabetes mellitus neonati
 • P70.3
  Snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta uzrokovan lekovima
  Hypoglycaemia neonati medicamentosa
 • P70.4
  Drugi snižen nivo šećera u krvi novorođenčeta
  Hypoglycaemia neonati alia
 • P70.8
  Drugi prolazni poremećaji metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
  Disordines metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivi alii
 • P70.9
  Prolazni poremećaj metabolizma ugljenih hidrata ploda i novorođenčeta
  Disordo metabolismi carbohydratorum fetus et neonati transitivus, non specificatus
 • P71
  Prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
  Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi
 • P71.0
  Snižen nivo kalcijuma novorođenčeta uzrokovan kravljim mlekom
  Hypocalcaemia neonati propter lac vaccae
 • P71.1
  Drugo sniženje nivoa kalcijuma u krvi novorođenčeta
  Hypocalcaemia neonato alia
 • P71.2
  Snižen nivo magnezijuma u krvi novorođenčeta
  Hypomagnesiaemia neonati
 • P71.3
  Fras novorođenčeta bez deficita kalcijuma ili magnezijuma
  Tetania neonati sine deficientia calcii sive magnesii
 • P71.4
  Prolazna smanjena aktivnost paraštitastih žlezda novorođenčeta
  Hypoparathyreoidismus neonati transitivus
 • P71.8
  Drugi prolazni poremećaji metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta
  Disordines metabolismi calcii et magnesii neonati transitivi alii
 • P71.9
  Prolazni poremećaj metabolizma kalcijuma i magnezijuma novorođenčeta, neoznačen
  Disordo metabolismi calcii et magnesii neonati transitivus alius, non specificatus
 • P72
  Druge prolaznr bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
  Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii
 • P72.0
  Gušavost novorođenčeta
  Struma neonati
 • P72.1
  Prolazna povećana aktivnost štitaste žlezde novorođenčeta
  Hyperthyreosis neonati transitiva
 • P72.2
  Drugi prolazni poremećaji funkcije štitaste žlezde novorođenčeta
  Dysfunctiones glandulae thyreoideae neonati transitive
 • P72.8
  Druge prolazne označene bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta
  Morbi systematis endocrini neonati transitivi alii, specificati
 • P72.9
  Prolazan poremećaj žlezda sa unutrašnjim lučenjem novorođenčeta, neoznačen
  Morbus systematis endocrini neonati transitivus, non specificatus
 • P74
  Drugi prolazni poremećaji elektrolita i metabolizma novorođenčeta
  Disordines neonati electrolyticae et metabolicae transitivi alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'