Grupa Komplikacije puerperijuma (O85-O92)


 • Šifra
  Naziv
 • O85
  Sepsa(trovanje bakterijama)u babinjama
  Sepsis puerperalis
 • O86
  Druge infekcije u babinjama
  Infectiones puerperales aliae
 • O86.0
  Infekcije hirurške rane u toku porođaja
  Infectio vulneris chirurgici obstetricii
 • O86.1
  Druga infekcija polnih organa posle porođaja
  Infectio tractus genitalis, alia, post partum
 • O86.2
  Infekcija mokraćnih kanala, posle porođaja
  Infectio tractus urinarii,post partum
 • O86.3
  Druge infekcije polno-mokraćnog sistema posle porođaja
  Infectiones tractus genitourinarii aliae, post partum
 • O86.4
  Povišena temperatura posle porođaja, uzrok nepoznat
  Temperatura postpartualis,causa ignota
 • O86.8
  Druge označene infekcije u babinjama
  Infectiones puerperales aliae, specificatae
 • O87
  Komplikacije vena u babinjama
  Complicationes venosae puerperales
 • O87.0
  Površno zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi u babinjama
  Thrombophlebitis puerperalis, superficialis
 • O87.1
  Duboko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi u babinjama
  Thrombophlebitis profunda puerperalis
 • O87.2
  Šuljevi u babinjama
  Haemorrhoides puerperales
 • O87.3
  Zgrušavanje krvi u venama mozga u babinjama
  Thrombosis venae cerebralis puerperalis
 • O87.8
  Druge komplikacije vena u babinjama
  Complicationes venosae puerperales aliae
 • O87.9
  Komplikacija vena u babinjama,neoznačena
  Complicatio venosa puerperalis, non specificata
 • O88
  Začapljenje krvnog suda u toku porođaja
  Embolia obstetricia
 • O88.0
  Začepljenje krvnog suda vazduhom u toku porođaja
  Embolia aero obstetricia
 • O88.1
  Začapljenje krvnog suda tečnošću u toku porođaja
  Embolia fluido obstetricia
 • O88.2
  Začepljenje krvnog suda ugruškom krvi u toku porođaja
  Embolia coagulo obstetricia
 • O88.3
  Začepljenje krvnog suda gnojem u toku porođaja
  Embolia septica obstetricia
 • O88.8
  Drugo začepljenje krvnog suda u toku porođaja
  Embolia obstetricia alia
 • O89
  Komplikacije uzrokovane anestezijom tokom babinja
  Complicationes anaesthesionales,per puerperium
 • O89.0
  Komplikacije pluća uzrokovane anestezijom tokom babinja
  Complicationes pulmonales anaesthesionales, per puerperium
 • O89.1
  Komplikacije srca uzrokovane anestezijom tokom babinja
  Complicationes cardiacae anaesthesionales, per puerperium
 • O89.2
  Komplikacije centralnog nervnog sistema uzrokovane anestezijom tokom babinja
  Complicationes sistematis nervosi centralis anaesthesionales, per puerperium
 • O89.3
  Toksička reakcija uzrokovana lokalnom anestezijom tokom babinja
  Reactio toxica propter anaesthesiam localem, per puerperium
 • O89.4
  Glavobolja uzrokovana limbalnom i epiduralnom anestezijom tokom babinja
  Cephalea propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per puerperium
 • O89.5
  Druge komplikacije uzrokovane lumbalnom i epiduralnom anestezijom tokom babinja
  Complicationes propter anaesthesiam spinalem et epiduralem, per puerperium, aliae
 • O89.6
  Neuspela ili otežana intubacija tokom babinja
  Intubatio inefficax sive difficilis, per puerperium
 • O89.8
  Druge komplikacije uzrokovane anestezijom tokom babinja
  Complicationes anaesthesionales, per puerperium, aliae
 • O89.9
  Komplikacija uzrokovana anestezijom tokom babinja, neoznačena
  Complicatio anaesthesionalis,per puerperium, non specificata
 • O90
  Komplikacije u babinjama
  Complicationes puerperales
 • O90.0
  Prskanje rane posle carskog reza
  Ruptura vulneris sectione caesarea facti
 • O90.1
  Prskanje rane na međici nastale tokom porođaja
  Ruptura vulneris perinaealis obstetricie
 • O90.2
  Krvni ugrušak rane nastale tokom porođaja
  Haematoma vulneris obstetricii
 • O90.3
  Srčano oboljenje u babinjama
  Cardiomyopathia puerperalis
 • O90.4
  Akutna nedovoljna funkcija bubrega u babinjama
  Isufficientia renalis postpartualis acuta
 • O90.5
  Zapaljenje štitaste žlezde u babinjama
  Thyreoiditis postpartualis
 • O90.8
  Druge komplikacije babinja
  Complicationes puerperales aliae
 • O90.9
  Komplikacija u babinjama,neoznačena
  Complicatio puerperalis,non specificata
 • O91
  Zapaljenje dojke tokom dojenja
  Mastitis per lactationem
 • O91.0
  Infekcija bradavice dojke udružena sa lučenjem mleka
  Infectio papillae mammillae cum lactatione associata
 • O91.1
  Zagnoj dojke tokom dojenja
  Absessus mammae per lactationem
 • O91.2
  Negnojno zapaljenje dojke tokom dojenja
  Mastitis non purulenta per lactationem
 • O92
  Drugi poremećaji dojke i lučenja mleka
  Disordines mammae et lactationis alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'