Grupa Briga o majci kod problema sa plodom, vodenjkom I porođajem (O30-O48)


 • Šifra
  Naziv
 • O30
  Višeplodna trudnoća
  Graviditas plurifetalis
 • O30.0
  Bliznačka trudnoća
  Graviditas duplex
 • O30.1
  Troplodna trudnoća
  Graviditas triplex
 • O30.2
  četvoroplodna trudnoća
  Graviditas quadriplex
 • O30.3
  Druga višeplodna trudnoća
  Graviditas plurifetalis alia
 • O30.9
  Višeplodna trudnoća,neoznačena
  Graviditas plurifetalis,non specificata
 • O31
  Komplikacije višeplodne trudnoće
  Complicationes graviditatis plurifetalis
 • O31.0
  Papirasti plod
  Fetus papyraceus
 • O31.1
  Nastavak trudnoće posle pobačaja jednog ili više plodova
  Graviditas post abortum unius sive fetuum plurium contiunata
 • O31.2
  Nastavak trudnoće posle smrti jednog ili više plodova u materici
  Graviditas post mortem intrauterinam unius sive fetuum plurium contiunata
 • O31.8
  Druge označene komplikacije višeplodne trudnoće
  Complicationes in graviditatis plurifetali aliae, specificatae
 • O32
  Briga o majci kod poznatog ili sumnjivog nepravilnog stava ploda
  Curatio matris ad malpraesentationem fetus notam sive suspectam
 • O32.0
  Briga o majci kod nestabilnog položaja ploda
  Curatio matris ad positionem fetus instabilem
 • O32.1
  Briga o majci kod prednjačenja ploda karlicom
  Curatio matris ad praesentationem fetus pelvicam
 • O32.2
  Briga o majci kod poprečnog i kosog položaja ploda
  Curatio matris ad positionem fetus transversam et obliquam
 • O32.3
  Briga o majci kod prednjačenja ploda licem,čelom i bradom
  Curatio matris ad praesentationem fetus facie,fronte et mento
 • O32.4
  Briga o majci kod položaja glave ploda visokog za termin
  Curatio matris ad positionem capitis fetus altam in relatione ad terminum
 • O32.5
  Briga o majci kod višeplodne trudnoće sa nepravilnim stavom jednog ili više plodova
  Curatio matris ad graviditatem plurifetalem cum malpraesentatione unius sive fetuum plurium
 • O32.6
  Briga o majci kod složenog nepravilnog stava ploda
  Curatio matris ad malpraesentationem fetus compositam
 • O32.8
  Briga o majci kod drugog nepravilnog stava ploda
  Curatio matris ad malpraesentationem fetus aliam
 • O32.9
  Briga o majci kod nepravilnog stava ploda,neoznačen
  Curatio matris ad malpraesentationem fetus,non specificata
 • O33
  Briga o majci kod poznate ili sumnjive disproporcije
  Curatio matris ad disproportionem notam sive suspectam
 • O33.0
  Briga o majci kod disproporcije usled deformacije kostiju karlice
  Curatio matris ad disproportionem propter deformationem ossium pelvicorum
 • O33.1
  Briga o majci kod disproporcije usled opšteg suženja karlice
  Curatio matris ad disproportionem propter contractionem pelvis totalem
 • O33.2
  Briga o majci kod disproporcije usled suženja ulaza u karlicu
  Curatio matris ad disproportionem propter contractionem aditus pelvis
 • O33.3
  Briga o majci kod disproporcije usled suženja izlaza karlice
  Curatio matris ad disproportionem propter contractionem exitus pelvis
 • O33.4
  Briga o majci kod disproporcije porekla od majke i ploda
  Curatio matris ad disproportionem matris et fetus
 • O33.5
  Briga o majci kod disproporcije usled neuobičajeno velikog ploda
  Curatio matris ad disproportionem propter fetum inusitate magnum
 • O33.6
  Briga o majci kod disproporcije usled vodene glave ploda
  Curatio matris ad disproportionem propter fetum hydrocephalicum
 • O33.7
  Briga o majci kod disproporcije usled druge deformacije ploda
  Curatio matris ad disproportionem propter deformationem fetalem aliam
 • O33.8
  Briga o majci kod disproporcije usled drugih uzroka
  Curatio matris ad disproportionem propter causas alias
 • O33.9
  Briga o majci kod disproporcije,neoznačen
  Curatio matris ad disproportionem,non specificata
 • O34
  Briga o majci kod poznatih ili sumnjivih nenormalnosti organa karlice
  Curatio matris ad abnormitates organorum pelvicorum notas sive suspectas
 • O34.0
  Briga o majci kod urođene anomalije materice
  Curatio matris ad malformationem uteri congenitam
 • O34.1
  Briga o majci kod tumora tela materice
  Curatio matris ad tumorem corporis uteri
 • O34.2
  Briga o majci kod ožiljka materice od ranije operacije
  Curatio matris ad cicatricem uterinam operatione praecedenti factam
 • O34.3
  Briga o majci kod nedovoljne funkcije grlića materice
  Curatio matris ad insufficientiam cervicis
 • O34.4
  Briga o majci kod drugih nenormalnosti grlića materice
  Curatio matris ad abnormitates cervicis alias
 • O34.5
  Briga o majci kod drugih nenormalnosti materice trudnice
  Curatio matris ad abnormitates uteri gravidae alias
 • O34.6
  Briga o majci kod nenormalnosti rodnice
  Curatio matris ad abnormalitatem vaginae
 • O34.7
  Briga o majci kod nenormalnosti stidnice i međice
  Curatio matris ad abnormitatem vulvae et perinaei
 • O34.8
  Briga o majci kod drugih nenormalnosti organa karlice
  Curatio matris ad abnormitates organorum pelvicorum alias
 • O34.9
  Briga o majci kod nenormalnosti organa karlice,neoznačen
  Curatio matris ad abnormalitates organorum pelvicorum,non specificata
 • O35
  Briga o majci kod poznatih ili sumnjivih nenormalnosti i oštećenja ploda
  Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus notas sive suspectas
 • O35.0
  Briga o majci sa sumnjivim nakaznostima centralnog nervnog sistema ploda
  Curatio matris ad malformationem systematis nervosi centralis fetus suspectam
 • O35.1
  Briga o majci kod sumnje na urođeni hromosomski poremećaj ploda
  Curatio matris ad disordinem hromosomatosum(suspectum)
 • O35.2
  Briga o majci kod sumnje na urodjenu bolest ploda
  Curatio matris ad morbum fetus hereditarium suspectum
 • O35.3
  Briga o majci kod sumnje na oštećenje ploda infekcijom majke uzrokovanom virusima
  Curatio matris ad laesionem fetus infectione matris virali (suspectam)
 • O35.4
  Briga o majci kod sumnje na oštećenje ploda alkoholom
  Curatio matris ad laesionem fetus alcoholicam (suspectam)
 • O35.5
  Briga o majci kod sumnje na oštećenje ploda lekovima
  Curatio matris ad laesionem fetus medicamentosam (suspectam)
 • O35.6
  Briga o majci kod sumnje na oštećenje ploda zračenjem
  Curatio matris ad laesionem fetus radionationalem (suspectam)
 • O35.7
  Briga o majci kod sumnje na oštećenje ploda drugim medicinskim procedurama
  Curatio matris ad laesionem fetus proceduralis medicalibus aliis (suspectam)
 • O35.8
  Briga o majci kod sumnje na druge nenormalnosti i oštećenja ploda
  Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus alias (suspectas)
 • O35.9
  Briga o majci kod sumnje na nenormalnosti i oštećenja fetusa,neoznačen
  Curatio matris ad abnormitates et laesiones fetus (suspectas),non specificata
 • O36
  Briga o majci kod drugih poznatih ili sumnjivih problema ploda
  Curatio matris ad problemata fetus nota sive suspecta alia
 • O36.0
  Briga o majci kod rezus-izoimunizacije
  Curatio matris ad rhesus-isoimmunisationem
 • O36.1
  Briga o majci kod druge izoimunizacije
  Curatio matris ad isoimmunisationem aliam
 • O36.2
  Briga o majci sa vodenim plodom
  Curatio matris cum hydrope fetali
 • O36.3
  Briga o majci kod znakova hipoksije ploda
  Curatio matris ad signa hypoxiae fetalis
 • O36.4
  Briga o majci kod smrti ploda u materici
  Curatio matris ad mortem intrauterinam
 • O36.5
  Briga o majci kod slabog rasta ploda
  Curatio matris ad staturam fetalem parvam
 • O36.6
  Briga o majci kod prevelikog rasta ploda
  Curatio matris ad staturam fetalem magnam
 • O36.7
  Briga o majci kod živog ploda u trbušnoj trudnoći
  Curatio matris ad fetum vivum in graviditate abdominali
 • O36.8
  Briga o majci kod drugih označenih problema sa plodom
  Curatio matris ad problemata fetalia alia,specificata
 • O36.9
  Briga o majci kod neoznačenih problema sa plodom
  Curatio matris ad problemata fetalia,non specificata
 • O40
  Prevelika količina amnionske tečnosti
  Polyhydramnion
 • O41
  Drugi poremećaji amnionske tečnosti i vodenjaka
  Disordines liquoris et membranarum amnii alii
 • O41.0
  Smanjena količina amnionske tečnosti
  Oligohydramnion
 • O41.1
  Infekcija amnionske tečnosti i vodenjaka
  Infectio liquoris et membranarum amnii
 • O41.8
  Drugi poremećaji amnionske tečnosti i vodenjaka,označeni
  Disordines liquoris et membranarum amnii alii specificati
 • O41.9
  Poremećaj amnionske tečnosti i vodenjaka,neoznačen
  Disordo liquoris et membranarum amnii,non specificatus
 • O42
  Prerano prskanje vodenjaka
  Ruptura membranarum amnii praematura
 • O42.0
  Prerano pucanje vodenjaka,početak porođaja u toku 24 časa
  Ruptura membranarum amnii praematura,initium partus per 24 horas
 • O42.1
  Prerano prskanje vodenjaka,početak porođaja posle 24 časa
  Ruptura membranarum amnii praematura,initium partus post 24 horas
 • O42.2
  Prerano prskanje vodenjaka,porođaj odložen terapijom
  Ruptura membranarum amnii praematura,partus therapia prolongatus
 • O42.9
  Prerano prskanje vodenjaka,neoznačeno
  Ruptura membranarum amnii praematura,non specificata
 • O43
  Bolesti posteljice
  Morbi placentae
 • O43.0
  Sindrom posteljične transfuzije
  Syndroma transfusionis placentalis
 • O43.1
  Deformacija posteljice
  Malformatio placentae
 • O43.8
  Druge bolesti posteljice
  Morbi placentae alii
 • O43.9
  Bolest posteljice,neoznačena
  Morbus placentae,non specificatus
 • O44
  Nisko usađena posteljica
  Placenta praevia
 • O44.0
  Nisko usađena posteljica bez krvarenja
  Placenta praevia sine haemorrhagia
 • O44.1
  Nisko usađena posteljica sa krvarenjem
  Placenta praevia cum haemorrhagia
 • O45
  Prerano odlubljivanje posteljice
  Abruptio placentae praematura
 • O45.0
  Prerano odlubljivanje posteljice sa poremećajem zgrušnjavanja krvi
  Abruptio placentae cum defectu coagulationis
 • O45.8
  Drugo prerano odlubljivanje posteljice
  Abruptio placentae praematura alia
 • O45.9
  Prerano odlubljivanje posteljice,neoznačeno
  Abruptio placentae praematura,non specificata
 • O46
  Krvarenje pre porođaja
  Haemorrhagia ante partum
 • O46.0
  Krvarenje pre porođaja sa poremećajem zgrušavanja krvi
  Haemorrhagia ante partum cum defectu coagulationis
 • O46.8
  Drugo krvarenje pre porođaja
  Haemorrhagia ante partum alia
 • O46.9
  Krvarenje pre porođaja,neoznačeno
  Haemorrhagia ante partum,non specificata
 • O47
  Lažni porođaj
  Partus spurius
 • O47.0
  Lažni porođaj pre punih 37 nedelja trudnoće
  Partus spurius ante 37 setimanas graviditatis completas
 • O47.1
  Lažni porođaj u toku ili posle punih 37 nedelja trudnoće
  Partus spurius per sive post 37 setimanas graviditatis completas
 • O47.9
  Lažni porođj,neoznačen
  Partus spurius,non specificatus
 • O48
  Produžena trudnoća
  Graviditas prolongata

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'