Grupa Druge bolesti majke vezane za trudnoću (O20-O29)


 • Šifra
  Naziv
 • O20
  Krvarenje u početnoj trudnoći
  Haemorrhagia in graviditate initiali
 • O20.0
  Preteći pobačaj
  Abortus imminens
 • O20.8
  Drugo krvarenje u početnoj trudnoći
  Haemorrhagia in graviditate initiali alia
 • O20.9
  Krvarenje u početnoj trudnoći,neoznačeno
  Haemorrhagia in graviditata initiali, non specificata
 • O21
  Prekomerno povraćanje trudnice
  Hyperemesis gravidae
 • O21.0
  Umereno povraćanje trudnice
  Hyperemesis gravidae mitis
 • O21.1
  Prekomerno povraćanje trudnice sa poremećajem metabolizma
  Hyperemesis gravidae cum disordine metabolico
 • O21.2
  Kasno povraćanje trudnice
  Vomitus gravidae tardus
 • O21.8
  Drugo prekomerno povraćanje trudnice, sa komplikacijama
  Hyperemesis gravidae complicans alia
 • O21.9
  Prekomerno povraćanje trudnice,neoznačeno
  Hyperemesis gravidae,non specificata
 • O22
  Komplikacije vena u trudnice
  Complicationes venarum gravidae
 • O22.0
  Proširene vene nogu trudnice
  Varices extremitatis inferioris gravidae
 • O22.1
  Proširene vene polnih organa trudnice
  Varices genitaliorum gravidae
 • O22.2
  Površinsko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi trudnice
  Thrombophlebitis gravidae superficialis
 • O22.3
  Duboko zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi trudnice
  Thrombophlebitis gravidae profunda
 • O22.4
  Šuljevi i trudnice
  Haemorrhoides gravidae
 • O22.5
  Zgrušavanje krvi vena mozga u trudnice
  Thrombosis venarum cerebri gravidae
 • O22.8
  Druge komplikacije vena u trudnice
  Complicationes venarum gravidae aliae
 • O22.9
  Komplikacija vena u trudnice,neoznačena
  Complicatio venarum gravidae,non specificata
 • O23
  Infekcije mokraćno-polnih puteva u trudnoći
  Infectiones tractus urogenitalis in graviditate
 • O23.0
  Zapaljenje bubrega u trudnoći
  Pyelonephritis in graviditate
 • O23.1
  Zapaljenje mokraćne bešike u trudnoći
  Cystitis in graviditate
 • O23.2
  Zapaljenje mokraćovoda bubrega u trudnoći
  Urethritis in graviditate
 • O23.3
  Infekcije drugih delova mokraćnih puteva u trudnoći
  Infectiones partium tractus urinarii aliarum in graviditate
 • O23.4
  Neoznačene infekcije mokraćnih puteva u trudnoći
  Infectiones tractus urinarii in graviditate, non specificatae
 • O23.5
  Infekcije polnih organa u trudnoći
  Infectiones tractus genitalis in graviditate
 • O23.9
  Druga i neoznačena infekcija mokraćno-polnih puteva u trudnoći
  Infectio tractus urogenitalis in graviditate alia et non specificata
 • O24
  Šećerna bolest u trudnoći
  Diabetes mellitus in graviditate
 • O24.0
  Ranije postojeća šećerna bolest, insulin-zavisna
  Diabetes mellitus praeexistens,insulinum - dependens
 • O24.1
  Ranije postojeća šećerna bolest, insulin-nezavisna
  Diabetes mellitus praeexistens,non insulinum- dependens
 • O24.2
  Ranije postojeća šećerna bolest uzrokovana nedovoljnom ishranom
  Diabetes mellitus praeexistens malnutritionalis
 • O24.3
  Ranije postojeća šećerna bolest, neoznačena
  Diabetes mellitus praeexistens,non specificatus
 • O24.4
  Šećerna bolest nastala u trudnoći
  Diabetes mellitus in graviditate ortus
 • O24.9
  Šećerna bolest u trudnoći, neoznačena
  Diabetes mellitus in graviditate,non specificatus
 • O25
  Nedovoljna ishrana trudnice
  Malnutritio gravidae
 • O26
  Druge bolesti trudnice
  Morbi gravidae alii
 • O26.0
  Prevelik porast telesne težine u trudnoći
  Auctus ponderis corporalis in graviditate enormis
 • O26.1
  Mali porast telesne težine u trudnoći
  Auctus ponderis corporalis in graviditate parvus
 • O26.2
  Briga o ženi koja je imala spontane pobačaje
  Curatio feminae cum abortibus habitualibus antecedentibus
 • O26.3
  Zadržana kontracepcijska spirala u trudnoći
  Spira contraceptiva intrauterina in graviditate retenta
 • O26.4
  Herpes u trudnoći
  Herpes gestationalis
 • O26.5
  Snižen krvni pritisak trudnice
  Hypotensio arterialis gravidae
 • O26.6
  Poremećaji jetre u trudnoći, porođaju i babinjama
  Disordines hepatis in graviditate, partu et puerperio
 • O26.7
  Nepotpuno iščašenje stidne kosti u trudnoći, porođaju i babinjama
  Subluxatio pubis in graviditate,partu et puerperio
 • O26.8
  Druga označena stanja vezana za trudnoću
  Status cum graviditate conjuncti alii, specificati
 • O26.9
  Stanje vezano za trudnoću,neoznačeno
  Status cum graviditate conjunctus,non specificatus
 • O28
  Nenormalni nalazi u majke otkriveni pretporođajnom kontrolom
  Status matris abnormales,proba antenatali detecti
 • O28.0
  Nenormalan hematološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status haematologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus
 • O28.1
  Nenormalan biohemijski nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status biochemicus matris abnormalis, proba antenatali detectus
 • O28.2
  Nenormalan citološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status cytologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus
 • O28.3
  Nenormalan ultrazvučni nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status ultrasonorus matris abnormalis, proba entenatali detectus
 • O28.4
  Nenormalan radiološki nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status radiologicus matris abnormalis, proba antenatali detectus
 • O28.5
  Nenormalan hromosomski i genetski nalaz otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status chromosomaticus et geneticus abnormalis, proba antenatali detectus
 • O28.8
  Drugi nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom
  Status matris abnormalis,proba antenatali detectus, alius
 • O28.9
  Nenormalan nalaz u majke otkriven pretporođajnom kontrolom, neoznačen
  Status matris abnormalis,proba antenatali detectus, non specificatus
 • O29
  Komplikacije uzrokovane davanjem anestezije tokom trudnoće
  Complicationes anaesthesionales,per graviditatem

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'