Grupa Edem, proteinurija I hipertenzija u trudnoći, porođaju I puerperijumu (O10-O16)


 • Šifra
  Naziv
 • O10
  Ranije postojeći povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Hypertensio arterialis praeexistens per graviditatem, partum et puerperium complicata
 • O10.0
  Ranije postojeći primarni povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Hypertensio arterialis essentialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata
 • O10.1
  Ranije postojeća bolest srca komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Morbus cardiacus hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus
 • O10.2
  Ranije postojeće bolest bubrega komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Morbus renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicatus
 • O10.3
  Ranije postojeća bolest srca i bubrega komplikovana u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Morbus cardiacus et renalis hypertensivus praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium, comp
 • O10.4
  Ranije postojeći sekundarni povišen krvni pritisak, komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Hypertensio arterialis secundaria praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata
 • O10.9
  Neoznačen ranije postojeći povišen krvni pritisak komplikovan u toku trudnoće, porođaja i babinja
  Hypertensio arterialis praeexistens, per graviditatem, partum et puerperium complicata, non specif.
 • O11
  Povišen krvni pritisak pre trudnoće sa pojavom belančevine u mokraći
  Hypertensio arterialis ante graviditatem cum proteinuria sequenti
 • O12
  Otok i belančevina u mokraći u toku trudnoće bez povišenog krvnog pritiska
  Oedema et proteinuria in graviditate sine hypertensione arteriali
 • O12.0
  Otok u trudnoći
  Oedema in graviditate
 • O12.1
  Belančevina u mokraći tokom trudnoće
  Proteinuria per graviditatem
 • O12.2
  Otok i belančevina u mokraći tokom trudnoće
  Oedema et proteinuria per graviditatem
 • O13
  Povišen krvni pritisak u toku trudnoće bez belančevine u mokraći
  Hypertensio arterialis in graviditate sine proteinuria
 • O14
  Preeklampsija - povišen krvni pritisak, otoci i belančevine u mokraći u trudnoći
  Praeeclampsia
 • O14.0
  Umerena preeklampsija
  Praeeclampsia moderata
 • O14.1
  Teška preeklampsija
  Praeeclampsia severa
 • O14.9
  Preeklampsija,neoznačena
  Praeeclampsia,non specificata
 • O15
  Eklampsija - povišen krvni pritisak, grčevi i belančevine u mokraći u trudnoći
  Eclampsia
 • O15.0
  Eklampsija u trudnice
  Eclampsia gravidae
 • O15.1
  Eklampsija u toku porođaja
  Eclampsia partualis
 • O15.2
  Eklampsija u babinjama
  Eclampsia in puerperio
 • O15.3
  Eklampsija,neoznačena
  Eclampsia,non specificata
 • O16
  Povišen krvni pritisak majke,neoznačen
  Hypertensio arterialis matris,non specificata

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'