Grupa Bolesti dojke (N60-N64)


 • Šifra
  Naziv
 • N60
  Dobroćudni poremećaj tkiva dojke
  Dysplasia mammae benigna
 • N60.0
  Pojedinačna cista dojke
  Cysta mammae solitaria
 • N60.1
  Oboljenje dojke sa rasejanim cistama
  Mastopathia cystica diffusa
 • N60.2
  Bujanje vezivnog i žlezdanog tkiva dojke
  Fibroadenomatosis mammae
 • N60.3
  Skvrčavanje vezivnog tkiva dojke
  Fibrosclerosis mammae
 • N60.4
  Proširenje izvodnog kanala dojke
  Ectasis ductus mammae
 • N60.8
  Drugi dobroćudni poremećaj tkiva dojke
  Dysplasia mammae benigna alia
 • N60.9
  Dobroćudni poremećaj razvoja dojke, neoznačen
  Dysplasia mammae benigna, non specificata
 • N61
  Zapaljenje dojke
  Morbi mammae inflammatorii
 • N62
  Uvećanje dojke
  Hypertophia mammae
 • N63
  čvor dojke, neoznačen
  Gleba mammae, non specificata
 • N64
  Druge bolesti dojke
  Morbi mammae alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'