Grupa Bolesti muških genitalnih organa (N40-N51)


 • Šifra
  Naziv
 • N40
  Povećanje kestenjače
  Hyperplasia prostatae
 • N41
  Zapaljenje kestenjače
  Prostatitis
 • N41.0
  Akutno zapaljenje kestenjače
  Prostatitis acuta
 • N41.1
  Hronično zapaljenje kestenjače
  Prostatitis chronica
 • N41.2
  Zagnoj kestenjače
  Abscess prostatae
 • N41.3
  Zapaljenje kestenjače i mokraćne bešike
  Prostatocystitis
 • N41.8
  Drugo zapaljenje kestenjače
  Prostatitis alia
 • N41.9
  Zapaljenje kestenjače, neoznačeno
  Prostatitis, non specificata
 • N42
  Druge bolesti kestenjače
  Morbi prostatae alii
 • N42.0
  Kamenac kestenjače
  Calculus prostatae
 • N42.1
  Krvarenje kestenjače
  Haemorrhagia prostatae
 • N42.2
  Usahlost kestenjače
  Atrophia prostatae
 • N42.8
  Druge označene bolesti kestenjače
  Morbi prostatae alii, specificati
 • N42.9
  Bolest kestenjače, neoznačena
  Morbus prostatae, non specificatus
 • N43
  Vodena kila i nakupljanje semena u ovojnici muških polnih žlezda
  Hydrocele et spermatocele
 • N43.0
  Cistična vodena kila
  Hydrocele cystica
 • N43.1
  Zarazna vodena kila
  Hydrocele infectiva
 • N43.2
  Druga vodena kila
  Hydrocele alia
 • N43.3
  Vodena kila, neoznačena
  Hydrocele, non specificata
 • N43.4
  Nakupljanje semene tečnosti u ovojnici muških polnih žlezda
  Spermatocele
 • N44
  Uvrtanje semene vrpce
  Torsio testis
 • N45
  Zapaljenje semenika i zapaljenje pasemenika
  Orchitis et epididymitis
 • N45.0
  Zapaljenje semenika, pasemenika i pasemenika sa semenicima sa zagnojem
  Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis cum abscessu
 • N45.9
  Zapaljenje semenika, pasemenika i pasemenika sa semenicima bez zagnoja
  Orchitis, epididymitis et epididymoorchitis sine abscessu
 • N46
  Muška neplodnost
  Sterilitas masculina
 • N47
  Bolesti udne navlake
  Morbi praeputii
 • N48
  Druge bolesti muškog uda
  Morbi penis alii
 • N48.0
  Belo pločasto zadebljanje sluznice muškog uda
  Leucoplakia penis
 • N48.1
  Zapaljenje glavića muškog uda
  Balanitis
 • N48.2
  Druge zarazne bolesti muškog uda
  Morbi penis infectivi alii
 • N48.3
  Postojano nabreknuće muškog uda
  Priapismus
 • N48.4
  Organska polna nemoć
  Impotentia organika
 • N48.5
  Ranica muškog uda
  Ulcus penis
 • N48.6
  Suvo zapaljenje glavića muškog uda sa zapušenjem kanala
  Balantis xerotica obliterans
 • N48.8
  Druge označene bolesti muškog uda
  Morbi penis alii, specificati
 • N48.9
  Bolest muškog uda,neoznačena
  Morbus penis, non specificatus
 • N49
  Zapaljenje muških polnih organa
  Inflammationes genitaliorum masculinorum
 • N49.0
  Zapaljenje semene kesice
  Vesiculitis seminalis
 • N49.1
  Zapaljenja semen vrpce, serozne opne i semenovoda
  Inflammationes funiculi spermatici, tunicae vaginalis et ductus deferentis
 • N49.2
  Zapaljenja mošnice
  Inflammationes scroti
 • N49.8
  Druga označena zapaljenja muških polnih organa
  Inflammationes genitaliorum masculinorum aliae, specificatae
 • N49.9
  Zapaljenje muških polnih organa, neoznačeno
  Inflammatio genitaliorum masculinorum, non specificata
 • N50
  Druge bolesti muških polnih organa
  Morbi genitaliorum masculinorum alii
 • N50.0
  Usahlost semenika
  Atrophia testis
 • N50.1
  Bolesti krvnih sudova polnih organa muškaraca
  Morbi genitaliorum masculinorum vasculares
 • N50.8
  Druge označene bolesti muških polnih organa
  Morbi genitaliorum masculinorum alii, specificati
 • N50.9
  Bolesti muških polnih organa, neoznačena
  Morbus genitaliorum masculinorum, non specificatus
 • N51
  Bolesti muških polnih organa u drugim bolestima
  Morbi genitaliorum masculinorum in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'