Grupa Tubulo-intersticijalne bolesti bubrega (N10-N16)


 • Šifra
  Naziv
 • N10
  Akutno zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
  Nephritis tubulointerstitialis acuta
 • N11
  Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
  Nephritis tubulointerstitialis chronica
 • N11.0
  Hronično zapaljenje karličice bubrega i bubrega bez prepreke sa zastojem mokraće
  Pyelonephritis cum refluo non obstructiva chronica
 • N11.1
  Hronično zapaljenje karličice bubrega i bubrega sa preprekom
  Pyelonephritis obstrucitva chronica
 • N11.8
  Drugo hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
  Nephritis tubulointerstitialis chronica alia
 • N11.9
  Hronično zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
  Nephritis tubulointerstitialis chronica, non specificata
 • N12
  Zapaljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
  Nephritis tubulointerstitialis, non specificata
 • N13
  Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano preprekom sa vraćanjem mokraće
  Uropathia obstructiva et refluum
 • N13.0
  Zastoj mokraće u bubregu uzrokovan preprekom mokraćovoda bubrega
  Hydronephrosis obstructiva ureteropelvica
 • N13.1
  Zastoj mokraće u bubregu sa suženjem mokraćovoda bubrega
  Hydronephrosis cum strictura ureteris
 • N13.2
  Zastoj mokraće u bubregu kod zapušenja bubrega i mokraćovoda kamencem u bubregu
  Hydronephrosis obstructiva calculosa (renis et ureteris)
 • N13.3
  Drugi i neoznačen zastoj mokraće
  Hydronephrosis alia et non specificata
 • N13.4
  Zastoj mokraće u mokraćovodu bubrega
  Hydroureter
 • N13.5
  Pregib i suženje mokraćovoda bubrega bez zastoja mokraće
  Flexio et strictura ureteris sine hydronephrosi
 • N13.6
  Gnojenje bubrega
  Pyonephrosis
 • N13.7
  Vraćanje mokraće iz mokraćne bešike u mokraćovod bubrega
  Regurgitatio urinae vesicoureteris
 • N13.8
  Drugo oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano zastojem mokraće
  Uropathia obstructiva propter refluum alia
 • N13.9
  Oboljenje mokraćnog sistema uzrokovano zastojem mokraće, neoznačeno
  Uropathia obstructiva propter refluum, non specificata
 • N14
  Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva uzrokovano lekovima i teškim metalima
  Nephropathia tubulointerstitialis propter medicamenta et metalla gravia
 • N14.0
  Oboljenje bubrega uzrokovano lekovima protiv bolova
  Nephropathia analgetica
 • N14.1
  Oboljenje bubrega uzrokovano drugim lekovima, lekovitim supstancijama i biološkim materijama
  Nephropathia propter medicamenta alia, substantias medicinales et materiam biologicam
 • N14.2
  Oboljenje bubrega uzrokovano neoznačenim lekovima, lekovitim supstancijama i biološkim materijama
  Nephropathia propter medicamenta, non specificata, substantias medicinales et materiam biologicam
 • N14.3
  Oboljenje bubrega uzrokovano teškim metalima
  Nephropathia propter metalla gravia
 • N14.4
  Oboljenje bubrega uzrokovano toksinima
  Nephropathia toxica
 • N15
  Drugo oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
  Nephropathia tubulointerstitialis alia
 • N15.0
  Balkansko stalno oboljenje bubrega
  Nephropathia endemica balcanica
 • N15.1
  Zagnoj u bubregu i oko bubrega
  Abscessus renis et perirenalis
 • N15.8
  Drugo označeno oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva
  Nephropathia tubulointerstitialis alia, specificata
 • N15.9
  Oboljenje kanalića bubrega i međućelijskog tkiva, neoznačeno
  Nephropathia tubulointerstitialis, non specificata
 • N16
  Oboljenja kanalića bubrega i međućelijskog tkiva u drugim bolestima
  Nephropathia tubulointerstitialis in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'