Grupa Glomerulonefritisi (N00-N08)


 • Šifra
  Naziv
 • N00
  Akutni zapaljenjski bubrežni sindrom
  Syndroma nephritica acuta
 • N00.0
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom- laesiones glomerulares minores
  Syndroma nephritica acuta- laesiones glomerulares minores
 • N00.1
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N00.2
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranosa difusa
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis membranosa difusa
 • N00.3
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
 • N00.4
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis endocapilaris proliferativa difusa
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis endocapilaris proliferativa difusa
 • N00.5
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangiocapilaris difusa
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis mesangiocapilaris difusa
 • N00.6
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N00.7
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis extracapillaris
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis extracapillaris
 • N00.8
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N00.9
  Akutni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis,non specificata
  Syndroma nephritica acuta-glomerulonephritis,non specificata
 • N01
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom
  Syndroma nephritica progressiva peracuta
 • N01.0
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-laesiones glomerulares minores
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-laesiones glomerulares minores
 • N01.1
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N01.2
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranosa difusa
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis membranosa difusa
 • N01.3
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis mesangioproliferativa difusa
 • N01.4
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa d
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa difusa
 • N01.5
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangiocapillaris difusa
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis mesangiocapillaris difusa
 • N01.6
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N01.7
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis extracapillaris
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis extracapillaris
 • N01.8
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N01.9
  Perakutni progresivni zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis,non specificata
  Syndroma nephritica progressiva peracuta-glomerulonephritis,non specificata
 • N02
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći
  Haematuria recidiva et persistens
 • N02.0
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-laesiones glomerulares minores
  Haematuria recidiva et persistens-laesiones glomerulares minores
 • N02.1
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N02.2
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis membranosa diffusa
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis membranosa diffusa
 • N02.3
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
 • N02.4
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
 • N02.5
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
 • N02.6
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N02.7
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis extracapillaris
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis extracapillaris
 • N02.8
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N02.9
  Povratna i trajna pojava krvi u mokraći-glomerulonephritis,non specificata
  Haematuria recidiva et persistens-glomerulonephritis,non specificata
 • N03
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom
  Syndroma nephritica chronica
 • N03.0
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-laesiones glomerulares minores
  Syndroma nephritica chronica-laesiones glomerulares minores
 • N03.1
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N03.2
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranosa diffusa
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis membranosa diffusa
 • N03.3
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
 • N03.4
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
 • N03.5
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
 • N03.6
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N03.7
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis extracapillaris
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis extracapillaris
 • N03.8
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N03.9
  Hronični zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis,non specificata
  Syndroma nephritica chronica-glomerulonephritis,non specificata
 • N04
  Sindrom oboljenja bubrega
  Syndroma nephroticum
 • N04.0
  Sindrom oboljenja bubrega-laesiones glomerulares minores
  Syndroma nephroticum-laesiones glomerulares minores
 • N04.1
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N04.2
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis membranosa diffusa
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis membranosa diffusa
 • N04.3
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
 • N04.4
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
 • N04.5
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
 • N04.6
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N04.7
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis extracapillaris
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis extracapillaris
 • N04.8
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N04.9
  Sindrom oboljenja bubrega-glomerulonephritis,non specificata
  Syndroma nephroticum-glomerulonephritis,non specificata
 • N05
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom
  Syndroma nephritica non specificata
 • N05.0
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-laesiones glomerulares minores
  Syndroma nephritica non specificata-laesiones glomerulares
 • N05.1
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N05.2
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranosa diffusa
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis membranosa diffusa
 • N05.3
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
 • N05.4
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
 • N05.5
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
 • N05.6
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N05.7
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis extracapillaris
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis extracapillaris
 • N05.8
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N05.9
  Neoznačen zapaljenski bubrežni sindrom-glomerulonephritis,non specificata
  Syndroma nephritica non specificata-glomerulonephritis,non specificata
 • N06
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem
  Proteinuria cum laesione morphologica specificata
 • N06.0
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-laesiones glomerulares minores
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-laesiones glomerulares
 • N06.1
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N06.2
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis membranosa diffusa
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis membranosa diffusa
 • N06.3
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis mesangioproliferativa
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
 • N06.4
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis endocapillaris prolife
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephrit.endocapill.proliferativa diffusa
 • N06.5
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis mesangiocapillaris dif
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
 • N06.6
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis membranoproliferativa
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N06.7
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis extracapillaris
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis extracapillaris
 • N06.8
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N06.9
  Belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem-glomerulonephritis,non specificata
  Proteinuria cum leasione morphologica specificata-glomerulonephritis,non specificata
 • N07
  Nasledno oboljenje bubrega
  Nephropathia hereditaria
 • N07.0
  Nasledno oboljenje bubrega-laesiones glomerulares minores
  Nephropathia hereditaria-laesiones glomerulares
 • N07.1
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis focalis et segmentalis
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis focalis et segmentalis
 • N07.2
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis membranosa diffusa
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis membranosa diffusa
 • N07.3
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis mesangioproliferativa diffusa
 • N07.4
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis endocapillaris proliferativa diffusa
 • N07.5
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis mesangiocapillaris diffusa
 • N07.6
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis membranoproliferativa typus 2
 • N07.7
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis extracapillaris
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis extracapillaris
 • N07.8
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis proliferativa NOS
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis proliferativa NOS
 • N07.9
  Nasledno oboljenje bubrega-glomerulonephritis,non specificata
  Nephropathia hereditaria-glomerulonephritis,non specificata
 • N08
  Oboljenje glomerula bubrega u drugim bolestima
  Glomerulonephropathia in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'