Grupa Druge dorzopatije (M50-M54)


 • Šifra
  Naziv
 • M50
  Bolesti međupršljenskih jastuka (diskusa) vrata
  Morbi discorum intervertebralium cervicalium
 • M50.0
  Ispadanje diskusa vrata sa oboljenjem kičmene moždine
  Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum myelopathia (G99.2*)
 • M50.1
  Ispadanje vratnog diskusa sa oboljenjem korena živca
  Prolapsus disci intervertebralis cervicalis cum radiculopathia
 • M50.2
  Drugo ispadanje diskusa vrata
  Prolapsus disci intervertebralis cervicalis alius
 • M50.3
  Druga degenerativna oboljenja diskusa vrata
  Degenerationes discorum cervicaliorum aliae
 • M50.8
  Druge bolesti diskusa vrata
  Morbi discorum intervertebralium cervicalium alii
 • M50.9
  Bolest diskusa vrata, neoznačena
  Morbus disci intervertebralis cervicalis, non specificatus
 • M51
  Druge bolesti medjupršljenskog diskusa
  Morbi discorum intervertebralium alii
 • M51.0
  Ispadanje slabinskog i drugih neđupršljenskih diskusa sa oboljenjem kičme
  Prolapsus disci intervertebralis lumb. et discorum intervertebralinum aliorum cum myelo. (G99.2*)
 • M51.1
  Ispadanje slabinskog i drugih međupršljenskih diskusa sa oboljenjem korena živca
  Prolapsus disci intervertebralis lumb. et disc. intervert. aliorum cum radiculopathia
 • M51.2
  Drugo označeno pomeranje međupršljenskog diskusa
  Dislocatio disci intervertebralis alia, specificata
 • M51.3
  Druga degenerativna označena promena međupršljenskog diskusa
  Degeneratio disci intervertebralis alia, specificata
 • M51.4
  Schmorlovi čvorići
  Nodi Schmorl
 • M51.8
  Druge označene bolesti međupršljenskih diskusa
  Morbi discorum intervertebralium alii, specificati
 • M51.9
  Bolest međupršljenskog diskusa, neoznačena
  Morbus disci intervertebralis, non specificatus
 • M53
  Druga oboljenja kičme
  Dorsopathiae aliae
 • M53.0
  Vratno-lobanjski sindrom
  Syndroma cervicocranialis
 • M53.1
  Vratno-ručni sindrom
  Syndroma cervicobrachialis
 • M53.2
  Nestabilnost kičme
  Instabilitas columnae vertebralis
 • M53.3
  Krsno-trtične bolesti
  Morbi sacrococcygei
 • M53.8
  Druga označena oboljenja kičme
  Dorsopathiae aliae, specificatae
 • M53.9
  Oboljenja kičme, neoznačeno
  Dorsopathia, non specificata
 • M54
  Bol u leđima
  Dorsalgia

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'