Grupa Spondilopatije (M45-M49)


 • Šifra
  Naziv
 • M45
  Zapaljenje pršljena sa ukočenošću
  Spondylitis ankylopoietica
 • M46
  Druga zapaljenja pršljenova
  Spondylitides aliae
 • M46.0
  Entezopatija kičme
  Enthesopathia spinalis
 • M46.1
  Zapaljenje krsne i bedrene kosti
  Sacroiliites
 • M46.2
  Zapaljenje srži kosti pršljena
  Osteomyelitis vertebralis
 • M46.3
  Zapaljenje međupršljenskog diskusa (gnojno)
  Discitis intervertebralis (pyogenes)
 • M46.4
  Zapaljenje međupršljenskog diskusa, neoznačeno
  Diacitis, non specificata
 • M46.5
  Drugo zarazno zapaljenje pršljena
  Spondylitis infectiva alia
 • M46.8
  Drugo označeno zapaljenje pršljena
  Spondylitis alia, specificata
 • M46.9
  Zapaljenje pršljena, neoznačeno
  Spondylitis, non specificata
 • M47
  Okoštavanje zglobova pršljenova
  Spondylosis
 • M47.0
  Kompresijski sindromi prednje arterije kičme i arterije pršljena
  Syndromae arteriae spinalis anterioris et arteriae vertebralis compressionales (G99.2*)
 • M47.1
  Drugo okoštavanje zglobova pršljena sa oboljenjem kičmene moždine
  Spondylosis cum myelopathia, alia
 • M47.2
  Drugo okoštavanje zglobova pršljena sa oboljenjem korena živca
  Spondylosis cum radiculopathia, alia
 • M47.8
  Drugo okoštavanje zglobova pršljena
  Spondylosis alia
 • M47.9
  Okoštavanje zglobova pršljena, neoznačeno
  Spondylosis, non specificata
 • M48
  Suženje kanala kičme
  Stenosis spinalis
 • M48.1
  Forestierovi izraštaji na kosti sa ukočenjem
  Hyperosteosis ankylotica (Forestier)
 • M48.2
  Kissingova kičma
  Columna vertebralis Kissing
 • M48.3
  Oboljenja kičme uzrokovana povredom
  Spondylopathia traumatica
 • M48.4
  Prelom pršljena usled naprezanja
  Fractura vertebrae ad contentionem
 • M48.5
  Smanjena visina tela pršljena
  Collapsus vertebrae
 • M48.8
  Druga označena oboljenja kičme
  Spondylopathiae aliae, specificatae
 • M48.9
  Oboljenje kičme, neoznačeno
  Spondylopathia, non specificata
 • M49
  Oboljenja kičme u drugim bolestima
  Spondylopathia in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'