Grupa Sistemske bolesti vezivnog tkiva (M30-M36)


 • Šifra
  Naziv
 • M30
  čvoričasto zapaljenje više arterija i slične bolesti
  Polyarteritis nodosa et morbi affines
 • M30.0
  čvoričasto zapaljenje više arterija
  Polyarteritis nodosa
 • M30.1
  Shurg-Straussovo plućno zapaljenje više arterija pluća
  Polyarteritis pulmonis (Churg-Strauss)
 • M30.2
  Zapaljenje više arterija u dece
  Polyarteritis juvenilis
 • M30.3
  Kawasakijev sluznično-kožni sindrom limfnog čvora
  Syndroma nodi lymphatici mucocutanea (Kawasaki)
 • M30.8
  Druga slična stanja povezana sa čvorastim zapaljenjem više arterija
  Status similes cum polyarteritide nodosa connexi alii
 • M31
  Druga nekrozna oboljenja krvnih sudova
  Vasculopathiae necroticae aliae
 • M31.0
  Alergijsko zapaljenje krvnog suda
  Angiitis hypersensitiva
 • M31.1
  Oboljenje malih krvnih sudova sa zgrušavanjem krvi
  Microangiopathia thrombotica
 • M31.2
  Smrtonosni središnji granulom
  Granuloma centrale letale
 • M31.3
  Wegnerovi zrasti tumori
  Granulomatosis Wegner
 • M31.4
  Takaysuov sindrom luka aorte
  Syndroma arcus aortae (Takayasu)
 • M31.5
  Zapaljenje džinovskih ćelija arterija sa reumatskim bolovima u mišićima
  Arteritis gigantocellularis cum polymyalgia rheumatica
 • M31.6
  Drugo zapaljenje džinovskih ćelija arterija
  Arteritis gigantocellularis alia
 • M31.8
  Drugo specifično izumiranje tkiva krvnih sudova
  Vasculopathiae necroticae aliae, specificatae
 • M31.9
  Izumiranje tkiva krvnog suda, neoznačeno
  Vasculopathia necrotica, non specificata
 • M32
  Sistemski eritemski lupus-vučja rana
  Lupus erythematosus systemicus
 • M32.0
  Sistemski eritemski lupus uzrokovan lekovima
  Lupus erythematosus systematicus medicamentosus
 • M32.1
  Sistemski eritemski lupus sa zahvatanjem organa ili sistema
  Lupus erythematosus systemicus cum organo sive systemate apprehendenti
 • M32.8
  Drugi oblici sistemskog eritemskog lupusa
  Lupus erythematosus systemicus, formae aliae
 • M32.9
  Sistemski eritemski lupus, neoznačen
  Lupus erythematosus systemicus, non specificatus
 • M33
  Zapaljenje više mišića kože
  Dermatopolymyositis
 • M33.0
  Kožno-mišićno zapaljenje u dece
  Dermatomyositis puerilis
 • M33.1
  Drugo zapaljenje kože i mišića
  Dermatomyositis alia
 • M33.2
  Zapaljenje više mišića
  Polymyositis
 • M33.9
  Zapaljenje kože i više mišića, neoznačeno
  Dermatopolymyositis, non specificata
 • M34
  Skleroderma-sistemsko otvrdnuće kože
  Scleroderma
 • M34.0
  Progresivna skleroderma
  Scleroderma progressivum diffusum
 • M34.1
  CREST sindrom
  Syndroma CREST
 • M34.2
  Skleroderma uzrokovana lekovima i hemikalijama
  Scleroderma medicamentosum et chemicalis
 • M34.8
  Drugi oblici skleroderme
  Scleroderma, formae aliae
 • M34.9
  Skleroderma, neoznačena
  Scleroderma, non specificatum
 • M35
  Druge sistemske bolesti vezivnog tkiva
  Morbi textus connexivi systemici alii
 • M35.0
  Sjogrenov suvi sindrom
  Syndroma sicca (Sjogren)
 • M35.1
  Drugi udruženi sindromi
  Syndromae flectentes aliae
 • M35.2
  Behcetova bolest
  Morbus Behcet
 • M35.3
  Reumatski bolovi u mišićima
  Polymyalgia rheumatica
 • M35.4
  Rašireno (eozinifilno) zapaljenje ovojne opne
  Fasciitis diffusa (eosinophilica)
 • M35.5
  Višestruka skleroza vezivnog tkiva
  Fibrosclerosis multifocalis
 • M35.6
  Povratno zapaljenje potkožnog masnog tkiva
  Panniculitis recidiva (Weber-Christian)
 • M35.7
  Sindrom povećane pokretljivosti
  Syndroma hypermobilitatis
 • M35.8
  Druge označene sistemske bolesti vezivnog tkiva
  Morbi textus connexivi systemici alii, specificati
 • M35.9
  Druga sistemska bolest vezivnog tkiva, neoznačena
  Morbus textus connexivi systemicus alius, non specificatus
 • M36
  Sistemske bolesti vezivnog tkiva u drugim bolestima
  Morbi textus connexivi systemici in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'