Grupa Artroza (M15-M19)


 • Šifra
  Naziv
 • M15
  Degenerativna oboljenja zglobova
  Polyarthrosis
 • M15.0
  Primarno opšte degenerativno oboljenje zglobova
  Arthrosis generalisata primaria
 • M15.1
  Heberdenovi čvorovi sa oboljenjem zgloba
  Nodi Heberden (cum arthropathia)
 • M15.2
  Bouchardovi čvorovi sa oboljenjem zgloba
  Nodi Bouchard (cum arthropathia)
 • M15.3
  Sekundarno višestruko degenerativno oboljenje zglobova
  Arthrosis multiplex secundaria
 • M15.4
  Degenerativno erozivno oboljenje zgloba
  Arthrosis erosiva
 • M15.8
  Druga degenerativna oboljenja više zglobova
  Polyarthrosis alia
 • M15.9
  Degenerativno oboljenje više zglobova, neoznačeno
  Polyarthrosis, non specificata
 • M16
  Degenerativno oboljenje zgloba kuka
  Coxarthrosis
 • M16.0
  Primarno degenerativno oboljenje oba kuka
  Coxarthrosis primaria bilateralis
 • M16.1
  Drugo primarno degenerativno oboljenje kuka
  Coxarthrosis primaria alia
 • M16.2
  Degenerativno oboljenje oba kuka uzrokovano razvojnim poremećajem
  Coxarthrosis dysplastica bilateralis
 • M16.3
  Drugo degenerativno oboljenje kuka uzrokovano razvojnim poremećajem
  Coxarthrosis dysplastica alia
 • M16.4
  Degenerativno oboljenje oba kuka posle povrede
  Coxarthrosis posttraumatica bilateralis
 • M16.5
  Drugo degenerativno oboljenje kuka posle povrede
  Coxarthrosis posttraumatica alia
 • M16.6
  Drugo sekundarno degenerativno oboljenje oba kuka
  Coxarthrosis secundaria bilateralis alia
 • M16.7
  Drugo sekundarno degenerativno oboljenje kuka
  Coxarthrosis secundaria alia
 • M16.9
  Degenerativno oboljenje kuka, neoznačeno
  Coxarthrosis, non specificata
 • M17
  Degenerativno oboljenje zgloba kolena
  Gonarthrosis
 • M17.0
  Primarno obostrano degenerativno oboljenje kolena
  Gonarthrosis primaria bilateralis
 • M17.1
  Drugo primarno degenerativno oboljenje kolena
  Gonarthrosis primaria alia
 • M17.2
  Obostrano degenerativno oboljenje kolena posle povrede
  Gonarthrosis posttraumatica bilateralis
 • M17.3
  Drugo degenerativno oboljenje kolena posle povrede
  Gonarthrosis posttraumatica alia
 • M17.4
  Drugo sekundarno obostrano degenerativno oboljenje kolena
  Gonarthrosis secundaria bilateralis alia
 • M17.5
  Drugo sekundarno degenerativno oboljenje kolena
  Gonarthrosis secundaria alia
 • M17.9
  Degenerativno oboljenje kolena, neoznačeno
  Gonarthrosis, non specificata
 • M18
  Degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
  Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis
 • M18.0
  Primarno obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
  Arthrosis articuli carpometacarpalis poliicis primaria bilateralis
 • M18.1
  Drugo primarno degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
  Arthrosis articuli carpometacarpalis pollicis primaria alia
 • M18.2
  Obostrano degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgliba posle povrede
  Arthrosis articuli carpometacarpalis policis posttraumatika bilateralis
 • M18.3
  Drugo degenerativno oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba posle povrede
  Arthrosis articuli carpometacarpalis policis posttraumatika alia
 • M18.4
  Drugo sekundarno obostrano oboljenje prvog ručno-doručnog zgloba
  Arthrosis articuli carpometacarpalis policis secundarija bilateralis alia
 • M18.5
  Drugo sekundarno degenerativno oboljenje prvog ručnog-doručnog zgloba
  Arthrosis articuli carpometacarpalis policis secundarija alia
 • M18.9
  Degeenerativno oboljenje prvog ručno-dorručnog zgloba,neoznačeno
  Arthrosis articuli carpometacarpalis poilicis, non specificata
 • M19
  Drugo degenerativno oboljenje zgloba
  Arthrosis alia

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'