Grupa Artropatije udružene sa infekcijama (M00-M03)


 • Šifra
  Naziv
 • M00
  Gnojna zapaljenja zgloba
  Arthritis purulenta
 • M00.0
  Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano stafilokokom
  Arthritis et polyarthritis staphylococcica
 • M00.1
  Zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano pneumokokom
  Atrhritis et polyarthritis pneumococcica
 • M00.2
  Drugo zapaljenje jednog i više zglobova uzrokovano streptokokom
  Arthritis et polyarthritis streptococcica alia
 • M00.8
  Gnojna zapaljenja jednog i više zglobova uzrokovano drugim označenim bakterijama
  Arthritis et polyarthritis purulenta per bacterias specificatas alia
 • M00.9
  Gnojno zapaljenje zgloba, neoznačeno
  Arthritis purulenta, non specificata
 • M01
  Zapaljenje zgloba u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Arthritis in morbis infectivis et morbis parasitariis
 • M01.0
  Zapaljenje zgloba uzrokovano meningokokom
  Arthritis menigococcica (A39.8.-)
 • M01.1
  Tuberkulozno zapaljenje zgloba
  Arthritis tuberculosa (A18.0+)
 • M01.2
  Zapaljenje zgloba u lajmskoj bolesti
  Arthritis im morbo Lyme (A69.2+)
 • M01.3
  Zapaljenje zgloba u drugim bakterijskim bolestima
  Arthritis in morbis bacterialibus aliis
 • M01.4
  Zapaljenje zgloba kod crvenke
  Arthritis rubeolosa (B06.8+)
 • M01.5
  Zapaljenje zgloba u drugim bolestima uzrokovanim virusima
  Arthritis in morbis viralibus aliis
 • M01.6
  Zapaljenje zgloba kod gljivičnih oboljenja
  Arthritis mycotica (B35-B49+)
 • M01.8
  Zapaljenje zgloba u drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Arthritis in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis
 • M02
  Reaktivna oboljenja zglobova
  Arthropathiae reactivae
 • M02.0
  Oboljenje zgloba posle premošćavanja creva
  Arthropathia post circuitum ("by pass") intestinalem
 • M02.1
  Oboljenje zgloba posle srdobolje
  Arthropathia postdysenterica
 • M02.2
  Oboljenje zgloba posle vakcinacije
  Arthropathia postimmunisationalis
 • M02.3
  Reiterova bolest
  Morbus Reiter
 • M02.8
  Druga reaktivna oboljenja zglobova
  Arthropathiae reactivae aliae
 • M02.9
  Reaktivno oboljenje zgloba, neoznačeno
  Arthropathia reactiva, non specificata
 • M03
  Postinfektivna oboljenja i reaktivna oboljenja zglobova u drugim bolestima
  Arthropathia postinfectiva et arthropathia reactiva in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'