Grupa Hernia (K40-K46)


 • Šifra
  Naziv
 • K40
  Preponska kila
  Hernia inguinalis
 • K40.0
  Ukleštena preponska obostrana kila bez gangrene
  Hernia inguinalis incarcerata, non gangraenosa, bilateralis
 • K40.1
  Preponska gangrenozna obostrana kila
  Hernia inguinalis gangraenosa bilateralis
 • K40.2
  Neukleštena preponska obostrana kila bez gangrene
  Hernia inguinalis bilateralis non incarcerata, non gangraenosa
 • K40.3
  Preponska jednostrana neoznačena ili ukleštena kila bez gangrene
  Hernia inguinalis unilateralis non specificata sive incarcerata, non gangraenosa
 • K40.4
  Gangrenozna preponska jednostrana kila, neoznačena
  Hernia inguinalis gangraenosa unilateralis, non specificata
 • K40.9
  Preponska jednostrana kila, neoznačena
  Hernia inguinalis unilateralis, non specificata
 • K41
  Butna kila
  Hernia femoralis
 • K41.0
  Butna obostrana ukleštena kila, bez gangrene
  Hernia femoralis incarcerata bilateralis, non gangraenosa
 • K41.1
  Butna obostrana gangrenozna kila
  Hernia femoralis gangraenosa bilateralis
 • K41.2
  Butna obostrana neukleštena kila, bez gangrene
  Hernia femoralis non incarcerata, non gangraenosa, bilateralis
 • K41.3
  Butna jednostrana uklešetena kila, bez gangrene
  Hernia incarcerata, unilateralis, non gangraenosa
 • K41.4
  Butna jednostrana gangrenozna kila, neoznačena
  Hernia femoralis gangraenosa unilateralis, non specificata
 • K41.9
  Butna jednostrana kila, neoznačena
  Hernia femoralis unilateralis, non specificata
 • K42
  Pupčana kila
  Hernia umbilicalis
 • K42.0
  Ukleštena pupčana kila, bez gangrene
  Hernia umbilicalis incarcerata, non gangraenosa
 • K42.1
  Gangrenozna pupčana kila
  Hernia umbilicalis gangraenosa
 • K42.9
  Neukleštena pupčana kila, bez gangrene
  Hernia umbilicalis non incarcerata, non gangraenosa
 • K43
  Kila prednjeg zida trbuha
  Hernia ventralis
 • K43.0
  Ukleštena kila prednjeg zida trbuha, bez gangrene
  Hernia ventralis incarcerata, non gangraenosa
 • K43.1
  Gangrenozna kila prednjeg zida trbuha
  Hernia ventralis gangraenosa
 • K43.9
  Kila prednjeg zida trbuha, neukleštena, bez gangrene
  Hernia ventralis non incarcerata, non gangraenosa
 • K44
  Kila grudno-trbušne prečage
  Hernia diaphragmatica
 • K44.0
  Ukleštena kila grudno-trbušne prečage bez gangrene
  Hernia diaphragmatica incarcerata, non gangraenosa
 • K44.1
  Kila grudno-trbušne prečage sa gangrenom
  Hernia diaphragmatica gangraenosa
 • K44.9
  Kila grudno-trbušne prečage, neukleštena, bez gangrene
  Hernia diaphragmatica non incarcerata, non gangraenosa
 • K45
  Druga trbušna kila
  Hernia ambdominalis alia
 • K45.0
  Druga označena trbušna kila sa ukleštenjem, bez gangrene
  Hernia abdominalis incarcerata, non gangraenosa, alia, specificata
 • K45.1
  Druga trbušna kila sa gangrenom
  Hernia abdominalis gangraenosa alia
 • K45.8
  Druga označena trbušna kila sa gangrenom
  Hernia abdominalis gangraenosa alia, specificata
 • K46
  Trbušna kila, neoznačena
  Hernia abdominalis, non specificata

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'