Grupa Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma (J95-J99)


 • Šifra
  Naziv
 • J95
  Bolesti organa za disanje posle intervencija
  Morbi organorum respiratoriorum postprocedurales
 • J95.0
  Poremećaj funkcije veštačkog otvora dušnika
  Dysfunctio tracheostomatis
 • J95.1
  Akutna nedovoljna funkcija pluća posle operacije grudnog koša
  Insufficientia pulmonis acuta post operationem thoracalem
 • J95.2
  Akutna nedovoljna funkcija pluća posle operacije van grudnog koša
  Insufficientia pulmonis acuta post operationem extrathoracalem
 • J95.3
  Hronično popuštanje funkcije pluća posle operacije
  Insufficientia pulmonis postoperativa chronica
 • J95.4
  Mendelsonov sindrom
  Syndroma Mendelson
 • J95.5
  Suženje ispod glasnica posle intervencije
  Stenosis subglottica postproceduralis
 • J95.8
  Druge bolesti organa za disanje posle intervencija
  Morbi organorum respiratoriorum postprocedurales alii
 • J95.9
  Bolest organa za disanje posle intervencije, neoznačeno
  Morbus organorum respiratoriorum postprocedurales, non specificatus
 • J96
  Nedovoljna disajna funkcija
  Insufficientia respiratoria
 • J96.0
  Akutna nedovoljna disajna funkcija
  Insufficientia respiratoria acuta
 • J96.1
  Hronična nedovoljna disajna funkcija
  Insufficientia respiratoria chronica
 • J96.9
  Nedovoljna disajna funkcija,neoznačena
  Insufficientia respiratoria,non specificata
 • J98
  Druge bolesti organa za disanje
  Morbi organorum respiratoriorum alii
 • J98.0
  Bolesti dušnika
  Morbi bronchi
 • J98.1
  Nepotpuno širenje mehurića pluća
  Atelectasis pulmonis
 • J98.2
  Emfizem - Naduta pluća (prisustvo vazduha u potpornom tkivu)
  Emphysema interstitiale
 • J98.3
  Kompenzacijski emfizem
  Emphysema compensatiorium
 • J98.4
  Druge bolesti pluća
  Morbi pulmonis alii
 • J98.5
  Bolesti sredogruđa
  Morbi mediastini
 • J98.6
  Bolesti dijafragme
  Morbi diaphragmatis
 • J98.8
  Druge označene bolesti organa za disanje
  Morbi organorum respiratoriorum alii, specificati
 • J98.9
  Bolesti organa za disanje,neoznačena
  Morbus organorum respiratoriorum,non specificatus
 • J99
  Bolesti organa za disanje u drugim bolestima
  Morbi organorum respiratoriorum in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'