Grupa Supurativna I nekrotična stanja donjeg respiratornog sistema (J85-J86)


 • Šifra
  Naziv
 • J85
  Zagnoj pluća i sredogruđa
  Abscessus pulmonus et mediastini
 • J85.0
  Truljenje i izumiranje pluća
  Gangraena et necrosis pulmonis
 • J85.1
  Zagnoj pluća sa zapaljenjem pluća
  Abscessus pulmonis cum pneumonia
 • J85.2
  Zagnoj pluća
  Abscessus pulmonis
 • J85.3
  Zagnoj sredogruđa
  Abscessus mediastini
 • J86
  Zagnoj u grudnom košu
  Pyothorax

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'