Grupa Druge bolesti respiratornog sistema sa zahvatanjem intersticijuma (J80-J84)


 • Šifra
  Naziv
 • J80
  Sindrom poremećenog disanja kod odraslih osoba
  Syndroma distress respiratoria ad adultum
 • J81
  Otok pluća
  Oedema pulmonis
 • J82
  Eozinofilocitoza pluća
  Infiltratio pulmonis,eosinophilica (loffler)
 • J84
  Druga zapaljenja potpornog tkiva pluća
  Pneumoniae interstitiales aliae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'