Grupa Akutna infekcija gornjeg respiratornog sistema (J00-J06) • Šifra
  Naziv
 • J00
  Akutno zapaljenje nosnog dela ždrela
  Nasopharyngitis acuta
 • J01
  Akutno zapaljenje sinusa
  Sinusitis acuta
 • J01.0
  Akutno zapalj.sinusa gornje vilice
  Sinusitis maxillaris acuta
 • J01.1
  Akutno zapaljenje sinusa čela
  Sinusitis frontalis acuta
 • J01.2
  Akutno zapaljenje sinusa sitaste kosti
  Sinusitis ethmoidalis acuta
 • J01.3
  Akutno zapaljenje sinusa klinaste kosti
  Sinusitis sphenoidalis acuta
 • J01.4
  Akutno zapaljenje svih sinusa
  Pansinusitis acuta
 • J01.8
  Drugo akutno zapaljenje sinusa
  Sinusitis acuta alia
 • J01.9
  Akutno zapaljenje sinusa, neoznačeno
  Sinusitis acuta,non specificata
 • J02
  Akutno zapaljenje ždrela
  Pharyngitis acuta
 • J02.0
  Zapaljenje ždrela uzrokovano streptokokom
  Pharyngitis streptococcica
 • J02.8
  Akutno zapaljenje ždrela uzrokovano drugim označenim mikroorganizmima
  Pharyngitis acuta propter microorganismos specificatos alios
 • J02.9
  Akutno zapaljenje ždrela, neoznačeno
  Pharyngitis acuta,non specificata
 • J03
  Akutno zapaljenje krajnika
  Tonsillitis acuta
 • J03.0
  Zapaljenje krajnika uzrokovano streptokokom
  Tonsillitis streptococcica
 • J03.8
  Akutno zapaljenje krajnika uzrokovano drugim označenim mikroorganizmima
  Tonsillitis acuta propter organismos specificatos alios
 • J03.9
  Akutno zapaljenje krajnika, neoznačeno
  Tonsillitis acuta,non specificata
 • J04
  Akutno zapaljenje grkljana i akutno zapaljenje dušnika
  Laryngitis acuta et tracheitis acuta
 • J04.0
  Akutno zapaljenje grkljana
  Laryngitis acuta
 • J04.1
  Akutno zapaljenje dušnika
  Tracheitis acuta
 • J04.2
  Akutno zapaljenje grkljana i dušnika
  Laryngotracheitis acuta
 • J05
  Akutno hripavo zapaljenje grkljana (pseudokrup) i zapaljenje poklopca grkljana
  Laryngitis stridulosa acuta (pseudocroup) etepiglottitis
 • J05.0
  Akutno hripavo zapaljenje grkljana (krup)
  Laryngitis stridulosa (croup)
 • J05.1
  Akutno zapaljenje poklopca grkljana
  Epiglottitis acuta
 • J06
  Akutne višestrike infekcije gornjeg dela puta za disanje, neoznačene lokalizacije
  Infectiones tractus respiratorii superiorismuiltiplices acutae, loci non specificati

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'