Grupa Druge bolesti cirkulatornog sistema (I95-I99)


 • Šifra
  Naziv
 • I95
  Nizak krvni pritisak
  Hypotensio arterialis
 • I95.0
  Samopojavni nizak krvni pritisak
  Hypotensio arterialis idiopathica
 • I95.1
  Nizak krvni pritisak uzrokovan dugim stajanjem
  Hypotensio arterialis orthostatica
 • I95.2
  Nizaka krvni pritisak uzrokovan lekovima
  Hypotensio arterialis medicamentosa
 • I95.8
  Drugi nizak krvni pritisak
  Hypotensio arterialis alia
 • I95.9
  Nizak krvni pritisak,neoznačen
  Hypotensio arterialis,non specificata
 • I97
  Bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija
  Morbi systematis circulatorii postprocedurales
 • I97.0
  Sindrom posle operacije srca
  Syndroma post cardiotomiam
 • I97.1
  Drugi funkcijski poremećaji posle operacije srca
  Disordines post cardiotomiam functionales alii
 • I97.2
  Zastojni otok limfe posle operacije dojke
  Lymphoedema post mastectomiam
 • I97.8
  Druge bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija
  Morbi systematis circulatorii postprocedurales alii
 • I97.9
  Bolesti krvotoka posle medicinske intervencije, neoznačena
  Morbus systematis circulatorii postprocedurales, non specificatus
 • I98
  Druge bolesti krvotoka u drugim bolestima
  Morbi systematis circulatori alii in morbis aliis
 • I98.0
  Sifilis srca i krvotoka
  Syphilis cardiovascularis
 • I98.1
  Bolesti srca i krvnih sudova u drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Morbi cardiovasculares in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis
 • I98.2
  Proširenje vene jednjaka u drugim bolestima
  Varices oesophagi in morbis aliis
 • I98.8
  Druge označene bolesti krvotoka u drugim bolestima
  Morbi systematis circulatorii specificati, alii in morbis aliis
 • I99
  Neoznačene bolesti krvotoka
  Morbi systematis circulatorii alii, non specificati

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'