Grupa Bolesti vena, limfnih sudova I limfnih čvorova, koja nisu na drugim mestima klasifikovana (I80-I89)


 • Šifra
  Naziv
 • I80
  Zapaljenje vena i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška
  Phlebitis et thrombophlebitis
 • I80.0
  Zapaljenje površinske vene i zapaljenje površinske vene sa stvaranjem krvnog ugruška u nozi
  Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis
 • I80.1
  Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruška u veni buta
  Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis
 • I80.2
  Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruška u dubokim venama noge
  Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda
 • I80.3
  Neoznačeno zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška u nozi
  Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata
 • I80.8
  Druga zapaljenja vena i zapaljenja vena sa stvaranjem krvnog ugruška
  Phlebitis et thrombophlebitis alia
 • I80.9
  Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruška, neoznačeno
  Phlebitis et thrombophlebitis, non specificata
 • I81
  Zgrušavanje krvi u ulaznoj veni
  Thrombosis venae portae
 • I82
  Začepljenje vena i stvaranje krvnog ugruška u drugim venama
  Embolia venarum et thrombosis venarum, aliarum
 • I82.0
  Budd-Chiarijev sindrom
  Syndroma Budd-Chiari
 • I82.1
  Šetajuće zapaljenje vena sa zgrušavanjem krvi
  Thrombophlebitis migrans
 • I82.2
  Začepljenje šuplje vene i zgrušavanje krvi u šupljoj veni
  Embolia venae cavae et thrombosis venae cavae
 • I82.3
  Začepljenje vene bubrega i zgrušavanje krvi u veni bubrega
  Embolia venae renalis et thrombosis venae renalis
 • I82.8
  Drugo označeno začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruška u veni
  Embolia venae et thrombosis venae alia, specificata
 • I82.9
  Začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruška u veni, neoznačeno
  Embolia venae et thrombosis venae, non specificata
 • I83
  Proširene vene nogu
  Varices venarum extremitatum inferiorum
 • I83.0
  Proširene vene noge sa grizlicom
  Varices extremitatis inferioris cum ulcere
 • I83.1
  Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva
  Varices extremitatis inferioris cum inflammatione
 • I83.2
  Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva i grizlicama
  Varices extrmitatis inferioris cum inflammatione et ulcere
 • I83.9
  Proširene vene noge bez grizlice ili zapaljenje okolnog tkiva
  Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione
 • I84
  Šuljevi
  Haemorrhoides
 • I84.0
  Zgrušavanje krvi u šuljevima čmara i pravog creva
  Thrombosis haemorrhoidum recti (internarum)
 • I84.1
  Komplikacije šuljeva pravog creva
  Complicationes heamorrhoidum recti
 • I84.2
  Unutrašnji šuljevi bez komplikacija
  Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione
 • I84.3
  Šuljevi čmara sa zgrušavanjem krvi
  Haemorrhoides externae (ani)cum thrombosi
 • I84.4
  Šuljevi čmara sa komplikacijama
  Haemorrhoides ani cum complicationibus
 • I84.5
  Spoljašni šuljevi bez komplikacija
  Haemorrhoides externae sine complicationibus
 • I84.6
  Oznake ožiljka šuljeva na koži
  Signa haermorrhoidum residualium dermatica
 • I84.7
  Zgrušavanje krvi u šuljevima, neoznačeno
  Haemorrhoides thromboticae, non specificatae
 • I84.8
  Neoznačeni šuljevi sa drugim komplikacijama
  Haemorrhoides cum complicationibus aliis, non specificatae
 • I84.9
  Šuljevi bez komplikacija, neoznačeni
  Haemorrhoides sine complicationibus, non specificatae
 • I85
  Proširene vene jednjaka
  Varices oesophagi
 • I85.0
  Proširne vene jednjaka sa krvarenjem
  Varices oesophagi cum haemorrhagia
 • I85.3
  Proširene vene jednjaka bez krvarenja
  Varices oesophagi sine haemorrhagia
 • I86
  Proširene vene drugih lokalizacija
  Varices locorum aliorum
 • I86.0
  Proširene podjezične vene
  Varices sublinguales
 • I86.1
  Proširene vene mošnica
  Varices scroti
 • I86.2
  Proširene vene karlice
  Varices pelvis
 • I86.3
  Proširene vene stidnice
  Varices vulvae
 • I86.4
  Proširene vene želuca
  Varices gastricae
 • I86.8
  Proširene vene, drugih označenih lokalizacija
  Varices locorum specificatorum,aliorum
 • I87
  Druge bolesti vena
  Morbi venarum alii
 • I87.0
  Sindrom posle zapaljenja spoljnih vena
  Syndroma postphlebitica
 • I87.1
  Pritisak na venu
  Compressio venae
 • I87.2
  Nedovoljna funkcija vena (periferna) (hronična)
  Insufficientia venosa (periferica) (chronica)
 • I87.8
  Druge označene bolesti vena
  Morbi venarum specificati,alii
 • I87.9
  Bolest vena,neoznačena
  Morbus venae,non specificatus
 • I88
  Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova
  Lymphadenitis non specificata
 • I88.0
  Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova opornjaka
  Lymphadenitis mesenterica non specificata
 • I88.1
  Hronično zapaljenje limfnih čvorova, osim žlezda opornjaka
  Lymphadenitis chronica non mesenterica
 • I88.8
  Druga neoznačena zapaljenja limfnih čvorova
  Lymphadenitis non specificata,alia
 • I88.9
  Zapaljenje limfnog čvora,neoznačeno
  Lymphadenitis,non specificata

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'