Grupa Bolesti srca plućnog porekla I bolesti krvnih sudova pluća (I26-I28)


 • Šifra
  Naziv
 • I26
  Začepljenje krvnih sudova pluća
  Embolia pulmonis
 • I26.0
  Začepljenje krvnih sudova pluća sa akutnim smetnjama srca
  Embolia pulmonis cum corde pulmonali acuto
 • I26.9
  Začepljenje krvnih sudova pluća bez akutnih smetnji srca
  Embolia pulmonis sine corde pulmonali acuto
 • I27
  Druge bolesti srca plućnog porekla
  Morbi cordis pulmonales alii
 • I27.0
  Bitno povišen pritisak krvi u plućima
  Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis
 • I27.1
  Bolest srca uzrokovana krivom kičmom
  Cor kyphoscolioticum
 • I27.8
  Druge označene bolesti srca plućnog porekla
  Morbi cordis pulmonales alii,specificati
 • I27.9
  Bolest srca plućnog porekla,neoznačena
  Morbus cordis pulmonalis,non specificatus
 • I28
  Druge bolesti krvnih sudova pluća
  Morbi vasorum pulmonis alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'