Grupa Poremećaji vida I slepilo (H53-H54)


 • Šifra
  Naziv
 • H53
  Poremećaji vida
  Disordines visuales
 • H53.0
  Slabovidost bez gubitka vida
  Amblyopia sine anopsia
 • H53.1
  Subjektivni poremećaji vida
  Disordines visus subjectivi
 • H53.2
  Udvojeno viđenje
  Diplopia
 • H53.3
  Drugi poremećaji dvoočnog vida
  Disordines visus binocularis alii
 • H53.4
  Oštećenje u polju vida
  Defectus regionis visualis
 • H53.5
  Poremećaji vida u boji
  Dyschromatopsiae
 • H53.6
  Noćno slepilo
  Nyctalopia
 • H53.8
  Drugi poremećaji vida
  Disordines visuales alii
 • H53.9
  Poremaćaj vida, neoznačen
  Disordo visualis, non specificatus
 • H54
  Slepilo i oslabljen vid
  Amaurosis et amblyopia

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'