Grupa Glaukom (H40-H42)


 • Šifra
  Naziv
 • H40
  Zelena mrena
  Glaucoma
 • H40.0
  Sumnja na zelenu mrenu
  Glaucoma suspectum
 • H40.1
  Primarna zelena mrena otvorenog ugla
  Glaucoma anguli aperti primarium
 • H40.2
  Primarni glaukom zatvorenog ugla
  Glaucoma anguli clausi primarium
 • H40.3
  Sekundarna povredna zelena mrena
  Glaucoma oculi traumaticum secundarium
 • H40.4
  Sekundarna zelena mrena posle zapaljenja oka
  Glaucoma secundarium post inflammationem oculi
 • H40.5
  Sekundarna zelena mrena posle drugih bolesti oka
  Glaucoma secundarium post morbus oculi alios
 • H40.6
  Sekundarna zelena mrena uzrokovana lekovima
  Glaucoma medicamentosum
 • H40.8
  Druga zelena mrena
  Glaucoma aliud
 • H40.9
  Zelena mrena, neoznačena
  Glaucoma, non specificatum
 • H42
  Zelena mrena u drugim bolestima
  Glaucoma in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'