Grupa Bolesti očnih kapaka, lakrimalnog sistema I orbite (H00-H06)


 • Šifra
  Naziv
 • H00
  čmičak i tvrdo zrno u kapku oka
  Hordeolum et chalazion
 • H00.0
  čmičak i druga duboka zapaljenja kapaka oka
  Hordeolum et inflammationes palpebrae profuodae aliae
 • H00.1
  Tvrdo zrno u kapku oka
  Chalazion
 • H01
  Druga zapaljenja kapka oka
  Morbi palpebrae inflammatorii alii
 • H01.0
  Zapaljenje ivice kapka oka
  Blepharitis
 • H01.1
  Nezarazno oboljenje kože kapka oka
  Dermatosis palpebrae non infectiva
 • H01.8
  Druga označena zapaljenja kapka oka
  Morbi palpebrae inflammatorii alii, specificati
 • H01.9
  Zapaljenje kapka oka, neoznačeno
  Morbus palpebrae inflammatorius, non specificatus
 • H02
  Druge bolesti kapka oka
  Morbi palpebrae alii
 • H02.0
  Uvrnutost kapka oka i uvrnuta trepavica
  Entropiumet et trichiasis pelpebrae
 • H02.1
  Izvrnutost kapka oka
  Ectropium palpebrae
 • H02.2
  Nepotpuno zatvaranje kapaka oka
  Lagophthalmus
 • H02.3
  Opuštanje kože kapka oka
  Blepharochalasis
 • H02.4
  Spušten kapak oka
  Ptosis palpebrae
 • H02.5
  Drugi poremećaji pokretljivosti kapka oka
  Disordines palpebrae alii
 • H02.6
  Ksantelazma kapka oka
  Xanthelasma palpebrae
 • H02.7
  Druge degeneracije kapka i okoline oka
  Degenerationes palpebrae et areae periocularis aliae
 • H02.8
  Druge označene bolesti kapka oka
  Morbi palpebrae specificati, alii
 • H02.9
  Bolest kapka oka, neoznačena
  Morbus palpebrae, non specificatus
 • H03
  Bolesti kapka oka u drugim bolestima
  Morbi palpebrae in morbis aliis
 • H03.0
  Parazitarna oboljenja kapka oka u drugim bolestima
  Parasitosis palpebrae in morbis aliis
 • H03.1
  Bolest kapka oka u drugim zaraznim bolestima
  Morbus palpebrae in morbis infectivis aliis
 • H03.8
  Bolesti kapka oka u drugim bolestima
  Morbi palpebrae in morbis aliis
 • H04
  Bolesti suznog aparata
  Morbi apparatus lacrimalis
 • H04.0
  Zapaljenje suzne žlezde
  Dacryoadenitis
 • H04.1
  Druge bolesti suzne žlezde
  Morbi glandulae lacrimalis alii
 • H04.2
  Suzenje
  Epiphora
 • H04.3
  Akutno zapaljenje suznih puteva, neoznačeno
  Dacryocystitis acuta, non specificata
 • H04.4
  Hronično zapaljenje suznih puteva
  Dacryocystitis chronica
 • H04.5
  Suženje i nedovoljna funkcija suznih puteva
  Stenosis et insufficientia ductuum lacrimalium
 • H04.6
  Druge promene na suznim putevima
  Mutationes canalis lacrimalis aliae
 • H04.8
  Druge bolesti suznog aparata
  Morbi apparatus lacrimalis alii
 • H04.9
  Bolest suznog aparata,neoznačena
  Morbus apparatus lacrimalis,non specificatus
 • H05
  Bolesti duplje oka
  Morbi orbitae
 • H05.0
  Akutno zapaljenje duplje oka
  Inflammatio orbitae acuta
 • H05.1
  Hronično zapaljenje duplje oka
  Inflammatio orbitae chronica
 • H05.2
  Izbuljenost oka
  Exophthalmus
 • H05.3
  Deformacija duplje oka
  Deformatio orbitae
 • H05.4
  Uvučenost oka u duplju oka
  Enophthalmus
 • H05.5
  Strano telo duplje oka
  Corpus alienum orbitae
 • H05.8
  Druge bolesti duplje oka
  Morbi orbitae alii
 • H05.9
  Bolest duplje oka, neoznačena
  Morbus orbitae, non specificatus
 • H06
  Bolesti suznog aparata i bolesti duplje oka u drugim bolestima
  Morbi apparatus lacrimalis et morbi orbitae in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'' 'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'' 'Login za lekare'