Grupa Cerebralna paraliza I drugi paraliticki sindromi (G80-G83)


 • Šifra
  Naziv
 • G80
  Dečja moždana paraliza - oduzetost
  Paralysis cerebralis infantilis
 • G80.0
  Spastička (grčevita) moždana paraliza
  Paralysis cerebralis spastica
 • G80.1
  Spastička (grčevita) paraliza obe ruke ili noge
  Diplegia spastica
 • G80.2
  Dečja jednostrana paraliza
  Hemiplegia infantilis
 • G80.3
  Diskinetička moždana paraliza
  Paralysis cerebralis dyskinetica
 • G80.4
  Moždana paraliza sa poremećajima mišićne koordinacije
  Paralysis cerebralis ataxica
 • G80.8
  Druga dečja moždana paraliza
  Paralysis cerebralis infantilis alia
 • G80.9
  Dečja moždana paraliza, neoznačena
  Paralysis cerebralis infantilis, non specificata
 • G81
  Jednostrana paraliza - oduzetost
  Hemiplegia
 • G81.0
  Mlitava jednostrana paraliza
  Hemiplegia flaccida
 • G81.1
  Spastička(grčevita)jednostrana paraliza
  Hemiplegia spastica
 • G81.9
  Jednostrana paraliza, neoznačena
  Hemiplegia, non specificata
 • G82
  Simetrična paraliza - oduzetost obe ruke ili obe noge i svih udova
  Paraplegia et tetraplegia
 • G82.0
  Mlitava paraliza dva simetrična uda
  Paraplegia flaccida
 • G82.1
  Spastička (grčevita) paraliza dva simetrična uda
  Paraplegia spastica
 • G82.2
  Simetrična paraliza udova, neoznačena
  Paraplegia, non specificata
 • G82.3
  Mlitava paraliza svih udova
  Tetraplegia flaccida
 • G82.4
  Spastička(grčevita)paraliza svih udova
  Tetraplegia spastica
 • G82.5
  Paraliza svih udova, neoznačena
  Tetraplegia, non specificata
 • G83
  Druge paralize
  Paralyses aliae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'