Grupa Polineuropatije I drugi poremecaji perifernog nervnog sistema (G60-G64)


 • Šifra
  Naziv
 • G60
  Nasledno oboljenje živca i samopojavno oboljenje živca
  Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica
 • G60.0
  Nasledno oboljenje mišićnog i osetnog živca
  Neurophatia motoria et sensualis hereditaria
 • G60.1
  Refsumova bolest
  Morbus Refsum
 • G60.2
  Oboljenje živca i nasledna diskordinacija pokreta
  Neuropathia cum ataxia hereditaria
 • G60.3
  Samopojavno progresivno oboljenje živca
  Neuropathia idiopathica progressiva
 • G60.8
  Druga nasledna oboljenja živaca i samopojavna oboljenja živaca
  Neuropathiae hereditariae et neuropathiae idiopathicae aliae
 • G60.9
  Nasledno oboljenje živca i samopojavno oboljenje živca, neoznačeno
  Neuropathia hereditaria et neuropathia idiopathica, non specificata
 • G61
  Zapaljensko oboljenje više živaca
  Polyneuropathia inflammatoria
 • G61.0
  Guillan-Barreov sindrom
  Syndroma Guillain-Barre
 • G61.1
  Oboljenje živca uzrokovano serumom
  Neuropathia serumica
 • G61.8
  Druga zapaljenjska oboljenja živaca
  Polyneuropathiae inflammatoriae aliae
 • G61.9
  Zapaljensko oboljenje živaca, neoznačeno
  Polyneuropathia inflammatoria,non specificata
 • G62
  Druga oboljenja živaca
  Polyneuropathiae aliae
 • G62.0
  Oboljenje živaca uzrokovano lekom
  Polyneuropathia medicamentosa
 • G62.1
  Oboljenje živaca uzrokovano alkoholom
  Polyneuropathia alcoholica
 • G62.2
  Oboljenje živaca uzrokovano drugim toksičnim činiocima
  Polyneuropathia propter factores toxicos alios
 • G62.8
  Druga označena oboljenja živaca
  Polyneuropathiae specificatae, aliae
 • G62.9
  Oboljenja živaca,neoznačeno
  Polyneuropthia, non specificata
 • G63
  Oboljenje živaca u drugim bolestima
  Polyneuropathia in morbis aliis
 • G63.0
  Oboljenje više živaca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Polyneuropathia in morbis infectivis et morbis, parasitariis
 • G63.1
  Oboljenje živaca kod tumora
  Polynuropathia ad neoplasma(C00-D48+)
 • G63.2
  Oboljenje živaca kod šećerne bolesti
  Polyneuropathia diabetica(E10-E14+)
 • G63.3
  Oboljenje živaca u drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem i metaboličkim bolestima
  Polyneuropathia in morbis endocrinis et metabolicis aliis
 • G63.4
  Oboljenje živaca kod nedovoljne ishrane
  Polyneuropathia nutritionalis (E40-E64+)
 • G63.5
  Oboljenje živaca u sistemskim poremećajima vezivnog tkiva
  Polyneuropathia in disordinibus textus connexivi systematicis (M30-M35+)
 • G63.6
  Oboljenje živaca u drugim mišićno-koštanim poremećajima
  Polyneuropathia in disordinibus musculoossalibus aliis (M00-M25+,M40-M96+)
 • G63.8
  Oboljenje živaca u drugim bolestima
  Polyneuropathia in morbis allis
 • G64
  Drugi poremećaji perifernog nervnog sistema
  Disordines sistematis nervosi peripherici alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'