Grupa Poremecaji drugih endokrinih zlezdi (E20-E35)


 • Šifra
  Naziv
 • E20
  Smanjena funkcija paraštitaste žlezde
  Hypoparathyreoidismus
 • E20.0
  Samopojavna smanjena funkcija paraštitaste žlezde
  Hypoparathyreoidismus idiopathicus
 • E20.1
  Neizražena smanjena funkcija paraštitaste žlezde
  Pseudohypoparathyreoidismus
 • E20.8
  Druga smanjena funkc.paraštitaste žlezde
  Hypoparathyreoidismus alius
 • E20.9
  Smanjena funkcija paraštitaste žlezde,neoznačena
  Hypoparathyreoidismus,non specificatus
 • E21
  Pojačana funkcija i drugi poremećaji paraštitaste žlezde
  Hiperparathyreoidismus et disordines glandulae parathyreoideae alii
 • E21.0
  Primarno pojačana funkcija paraštitaste žlezde
  Hyperparathyreoidismus primarius
 • E21.1
  Sekundarno pojačana funkcija paraštitaste žlezde
  Hyperparathyreoidismus secundarius
 • E21.2
  Druga pojačana funkcija paraštitaste žlezde
  Hyperparathyreoidismus alius
 • E21.3
  Pojačana funkcija paraštitaste žlezde,neoznačena
  Hyperparathyreoidismus,non specificatus
 • E21.4
  Drugi označeni poremećaji paraštitaste žlezde
  Disordines glandulae parathyreoideae alii,specificati
 • E21.5
  Poremećaj paraštitaste žlezde,neoznačen
  Disordo glandulae parathyreoideae,non specificatus
 • E22
  Pojačana funkcija hipofize
  Hyperfunctio glandulae pituitariae
 • E22.0
  Hipofizna akromegalija i džinovski rast
  Acromegalia et gigantismus pituitarius
 • E22.1
  Povišen nivo prolaktina u krvi
  Hyperprolactinaemia
 • E22.2
  Sindrom poremećenog lučenja hormona koji sprečava mokrenje
  Sindroma secretionis hormoni antidiuretici abnormalis
 • E22.8
  Druga povećana funkcija hipofize
  Hyperfunctio glandulae pituitariae alia
 • E22.9
  Povećana funkcija hipofize,neoznačena
  Hyperfunctio glandulae pituitariae,non specificata
 • E23
  Smanjena funkcija hipofize i.druge bolesti hipofize
  Hypopituitarismus et morbi hypophysis alii
 • E23.0
  Smanjena funkcija hipofize
  Hypopituitarismus
 • E23.1
  Smanjena funkcija hipofize uzrokovana lekovima
  Hypopituitarismus medicamentosus
 • E23.2
  Šećerna bolest uzrokovana poremećajem funkcije hipofize
  Diabetes insipidus
 • E23.3
  Poremećaj funkcije hipotalamusa
  Dysfunctio hypothalami
 • E23.6
  Druge bolesti hipofize
  Morbi glandulae pituitariae alii
 • E23.7
  Bolest hipofize,neoznačena
  Morbus glandulae pituitariae,non specificatus
 • E24
  Cushingov sindrom
  Sindroma Cushing
 • E24.0
  Cushingova bolest,hipofizno zavisna
  Morbus Cushing,glandula pituitaria dependens
 • E24.1
  Nelsonov sindrom
  Syndroma Nelson
 • E24.2
  Cushingov sindrom uzrokovan lekom
  Sindroma Cushing medicamentosa
 • E24.3
  Sindrom lučenja ACTH izvan hipofize
  Sindroma ACTH ectopica
 • E24.4
  Cushingov prividni sindrom uzrokovan alkoholom
  Pseudosindroma Cushing alcoholica
 • E24.8
  Drugi Cushingov sindrom
  Sindroma Cushing alia
 • E24.9
  Cushingov sindrom,neoznačen
  Sindroma Cushing,non specificata
 • E25
  Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde
  Disordines adrenogenitales
 • E25.0
  Poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde zbog urođenog nedostatka enzima
  Disordines adrenogenitales propter deficientiam enzymarum congenitam
 • E25.8
  Drugi poremećaji lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde
  Disordines adrenogenitales alii
 • E25.9
  Poremećaj lučenja polnih hormona nadbubrežne žlezde,neoznačen
  Disordo adrenogenitalis,non specificatus
 • E26
  Pojačano lučenje aldosterona
  Hyperaldosteronismus
 • E26.0
  Primarno pojačano lučenje aldosterona
  Hyperaldosteronismus primarius
 • E26.1
  Sekundarno pojačano lučenje aldosterona
  Hyperaldosteronismus secundarius
 • E26.8
  Drugo pojačano lučenje aldosterona
  Hyperaldosteronismus alius
 • E26.9
  Pojačano lučenje aldosterona,neoznačeno
  Hyperaldosteronismus,non specificatus
 • E27
  Drugi poremećaji funkcije nadbubrežne žlezde
  Disordines glandulae adrenalis alli
 • E27.0
  Druga pojačana funkcija kore nadbubrežne žlezde
  Hyperfunctio adrenocorticalis alia
 • E27.1
  Primarno smanjenje funkcija kore nadbubrežne žlezde
  Hypofunctio adrenocorticalis primaria
 • E27.2
  Addisonova kriza
  Crisis Addison
 • E27.3
  Smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde uzrokovana lekom
  Hypofunctio adrenocorticalis medicamentosa
 • E27.4
  Druga smanjena funkcija kore nadbubrežne žlezde,neoznačena
  Hypofunctio adrenocorticalis alia,non specificata
 • E27.5
  Povećana funkcija srži nadbubrežne žlezde
  Hyperfunctio adrenomedullaris
 • E27.8
  Drugi označeni poremećaji funkcija nadbubrežne žlezde
  Disordines glandulae adrenalis alii,specificatai
 • E27.9
  Poremećaj funkcije nadbubrežne žlezde,neoznačen
  Disordo glandulae adrenalis,non specificatus
 • E28
  Poremećaji funkcije jajnika
  Dysfunctiones ovariales
 • E28.0
  Pojačano lučenje estrogena
  Hyperestrogenogenesis
 • E28.1
  Pojačano lučenje androgena
  Hyperandrogenogenesis
 • E28.2
  Sindrom višecističnog jajnika
  Syndroma ovarii polycystici
 • E28.3
  Primarno smanjena funkcija jajnika
  Hypofunctio ovarii primaria
 • E28.8
  Drugi poremećaji funkcija jajnika
  Dysfunctiones ovarii aliae
 • E28.9
  Poremećaj funkcije jajnika,neoznačen
  Dysfunctio ovarii,non specificata
 • E29
  Poremećaji funkcija muških polnih žlezda
  Dysfunctiones testiculares
 • E29.0
  Pojačana funkcija muških polnih žlezda
  Hyperfunctio testicularis
 • E29.1
  Smanjena funkcija muških polnih žlezda
  Hipofunctio testicularis
 • E29.8
  Drugi poremećaj funkcije muških polnih žlezda
  Dysfunctio testicularis alia
 • E29.9
  Poremećaj funkcije muških polnih žlezda,neoznačen
  Dysfunctio testicularis,non specificata
 • E30
  Poremećaji polnog sazrevanja
  Disordines pubertatis
 • E30.0
  Zakasnelo polno sazrevanje
  Pubertas tarda
 • E30.1
  Prevremeno polno sazrevanje
  Pubertas praecox
 • E30.8
  Drugi poremećaji polnog sazrevanja
  Disordines pubertatis alii
 • E30.9
  Poremećaj polnog sazrevanja,neoznačen
  Disordo pubertatis,non specificatus
 • E31
  Poremećaji funkcije više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Dysfunctiones polyglandulares endocrinae
 • E31.0
  Autoimunski smanjena funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Hypofunctio polyglandularis autoimmunis
 • E31.1
  Pojačana funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Hyperfunctio polyglandularis
 • E31.8
  Drugi poremećaji funkcija više žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Dysfunctiones polyglandulares aliae
 • E31.9
  Poremećaj funkcije više žlezda sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen
  Dysfunctio polyglandularis,non specificata
 • E32
  Bolesti grudne žlezde
  Morbi thymi
 • E32.0
  Uvećanje grudne žlezde
  Hyperplasia thymi persistens
 • E32.1
  Zagnoj grudne žlezde
  Abescessus thymi
 • E32.8
  Druge bolesti grudne žlezde
  Morbi thymi alii
 • E32.9
  Bolest grudne žlezde,neoznačena
  Morbua thymi,non specificatus
 • E34
  Drugi poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Disordines systematis endocrini alii
 • E34.0
  Poremećena funkcija žlezde sa unutrašnjim lučenjem zbog zloćudnog tumora
  Sindroma glandulae endocrinae carcinoides
 • E34.1
  Pojačano lučenje hormona creva
  Hypersecretio hormonorum intestinorum
 • E34.2
  Lučenje hormona van žlezde
  Secretio hormoni ectopici
 • E34.3
  Mali rast
  Nanosomia
 • E34.4
  Prirodno visok rast
  Gigantismus constitutionalis
 • E34.5
  Sindrom neosetljivosti na hormone nadbubrežne žlezde
  Syndroma resistentiae androgenis
 • E34.8
  Drugi označeni poremećaji žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Disordines endocrinales specificati,alii
 • E34.9
  Poremećaj žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen
  Disordo endocrinalis,non specificatus
 • E35
  Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem u drugim bolestima
  Morbi glandularum endocrinarum in morbis aliis

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'