Grupa Odredjeni poremecaji imunog sistema (D80-D89)


 • Šifra
  Naziv
 • D80
  Smanjenje imuniteta - sa predominantnim poremećajima antitela
  Immunodeficientia cum defectibus anricorporum praedominantibus
 • D80.0
  Nasledno smanjenje gamaglobulina
  Hypogammaglobulinaemia hereditaria
 • D80.1
  Neporodično smanjenje gamaglobulina
  Hypogammaglobulinaemia non familiaris
 • D80.2
  Selektivno smanjenje imunoglobulina A
  Deficientia immunoglobulini A selectiva
 • D80.3
  Selektivno smanjenje imunoglobulina G (podgrupe)
  Deficientia immunoglobulini G (subclassis) selectiva
 • D80.4
  Selektivno smanjenje imunoglobulina M
  Deficientia immunoglobulini M selectiva
 • D80.5
  Smanjenje imuniteta sa povećanjem količine imunoglobulina M
  Immunodeficientia cum immunoglobulino M aucto
 • D80.6
  Smanjenje antitela sa skoro normalnim imunoglobulinima ili sa hiperimunoglobulinemijom
  Deficientia anticorporum cum immunoglobulinis fere normalibus sive cum hyperimmunoglobulinaemia
 • D80.7
  Prolazno smanjenje gamaglobulina u deteta
  Hypogammaglobulanaemia pueri transitiva
 • D80.8
  Druga smanjenja imuniteta sa predominantnim defektima antitela
  Immunodeficientiae cum defectibus anticorporum praedominantibus, aliae
 • D80.9
  Smanjenje imuniteta sa predominantnim defektom antitela, neoznačeno
  Immunodeficientia non specificata cum defectibus anticorporum praedominantibus
 • D81
  Kombinovana smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae combinatae
 • D81.0
  Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa retikularnom disgenezom
  Immunodeficientia gravis combinata, cum dysgenesi reticulari
 • D81.1
  Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa malim brojem T- i B-ćelija
  Immunodeficientia gravis combinata, cum numero T - et B - cellularum parvo
 • D81.2
  Teško kombinovano smanjenje imuniteta, sa malim ili normalnim brojem B-ćelija
  Immunodeficientia gravis combinata,cum numero B-cellularum parvo sive normali
 • D81.3
  Smanjenje adenozin-deaminaze
  Deficientia adenosinum-deaminasis
 • D81.4
  Nezelofijev sindrom
  Syndroma Nezelof
 • D81.5
  Smanjenje purin-nukleozid-fosforilaze
  Deficientia purinum-nucleosidum-phosphorilasis
 • D81.6
  Nedostatak većeg kompleksa histokompatibilnosti klase I
  Deficientia complicis histocompatibilitatis majoris classis I
 • D81.7
  Smanjenje većeg kompleksa histokompatibilnosti klase II
  Deficientia complicis histocompatibilatiatis majoris classis II
 • D81.8
  Ostala kombinovana smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae combinatae aliae
 • D81.9
  Kombinovano smsnjenje imuniteta, neoznačeno
  Immunodeficientia combinata,non specificata
 • D82
  Smanjenje imuniteta - udruženo sa drugim većim defektima
  Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis associata
 • D82.0
  Wiskott-Aldrichov sindrom
  Syndroma Wiskott-Aldrich
 • D82.1
  Di Georgeov sindrom
  Syndroma Di George
 • D82.2
  Smanjenje imuniteta sa kratkim udovima
  Immunodeficientia cum extremitatibus brevibus
 • D82.3
  Smanjenje imuniteta kao defektna hereditena reakcija na Epstein-Barrov virus
  Immunodeficientia ut reactio in virus Epstein-Barr defectiva hereditaria
 • D82.4
  Sindrom hiperimunoglobulinemije E
  Syndroma hyperimmunoglobulinaemia E
 • D82.8
  Smanjenje imuniteta udruženo sa ostalim većim označenim defektima
  Immunodeficientia cum defectibus majoribus aliis specificatis associata
 • D82.9
  Smanjenje imuniteta udruženo sa većim defektima, neoznačeno
  Immunodeficientia cum defectibus majoribus associata, non specificata
 • D83
  Opšte smanjenje imuniteta
  Immunodeficientia variabilis communis
 • D83.0
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim nenormalnostima broja i funkcije B-ćelija
  Immunodeficientia variabilis communis cum abnormitatibus numeri et functionis B-cellularum praedom.
 • D83.1
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa predominantnim poremećajima imunoregulacije T-ćelija
  Immunodeficientia variabilis communis cum disordinibus immunoregulationis T-cellularum praedominant.
 • D83.2
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta sa autoantitelima prema B- i T- ćelijama
  Immunodeficientia variabilis communis cum autoanticorporibus in B- et T-cellulas
 • D83.8
  Druga opšta promenljiva smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae variabiles communes aliae
 • D83.9
  Opšte promenljivo smanjenje imuniteta, neoznačeno
  Immunodeficientia variabilis communis, non specificata
 • D84
  Druga smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae aliae
 • D84.0
  Oštećena funkcija limfocitnog antigena 1
  Defectus functionis antigeni-1 lymphocytici
 • D84.1
  Oštećen sistem dopune
  Defectus systematis complementi
 • D84.8
  Druga označena smanjenja imuniteta
  Immunodeficientiae aliae,specificatae
 • D84.9
  Smanjenje imuniteta ,neoznačeno
  Immunodeficientia, non specificata
 • D86
  Sarkoidoza - čvorići vezivnog tkiva
  Sarcoidosis
 • D86.0
  Sarkoidoza pluća
  Sarcoidosis pulmonis
 • D86.1
  Sarkoidoza limfnih čvorova
  Sarcoidosis nodulorum lymphaticorum
 • D86.2
  Sarkoidoza pluća sa sarkoidozom limfnih čvorova
  Sarcoidosis pulmonis cum sarcoidosi nodulorum lymphaticorum
 • D86.3
  Sarkoidoza kože
  Sarcoidosis cutis
 • D86.8
  Sarkoidoza drugih i kombinovanih lokalizacija
  Sarcoidosis locorum aliorum et combinatorum
 • D86.9
  Sarkoidoza, neoznačena
  Sarcoidosis,non specificata
 • D89
  Drugi poremećaji imuniteta
  Disordines immunitatis alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'