Grupa Poremećaji koagulacije, purpura I druga hemoragicna stanja (D65-D69)


 • Šifra
  Naziv
 • D65
  Rasejano zgrušavanje u krvnim sudovima
  Coagulatio intravascularis disseminata
 • D66
  Hemofilija A - poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovana nedostatkom činioca VIII
  Haemophilia A propter deficientiam factoris VIII
 • D67
  Hemofilija B - poremećaj zgrušavanja krvi uzrokovan nedostatkom činioca IX
  Haemophilia B propter deficientiam factoris IX
 • D68
  Drugi poremećaji zgrušavanja krvi
  Defectus coagulationis alii
 • D68.0
  Von Wilebrandova bolest
  Morbus von Willebrand
 • D68.1
  Nasledni nedostatak IX činioca
  Deficientia factoris IX hereditaria
 • D68.2
  Nasledni nedostatak drugih činilaca zgrušavanja krvi
  Deficientia factorum coagulationis aliorum hereditaria
 • D68.3
  Krvarenje usled postojanja antikoagulanata u krvotoku
  Disordo haemorrhagicus propter anticoagulantes circulatorios
 • D68.4
  Stečeni nedostatak zgrušavanja krvi
  Deficientia factoris coagulationis acquisita
 • D68.8
  Drugi označeni poremećaji zgrušavanja krvi
  Defectus coagulationis specificati alii
 • D68.9
  Poremećaj zgrušavanja krvi,neoznačen
  Defectus coagulationis,non specificatus
 • D69
  Krvarenja kože i druga krvarenja
  Purpura et status haemorrhagici alii

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'