Grupa Maligni tumori označeni bolescu, sekundarnih i neoznačenih mesta (C76-C80)


 • Šifra
  Naziv
 • C76
  Zloćudni tumor drugih lokalizacija
  Neoplasma malignum, locorum aliorum
 • C76.0
  Zloćudni tumor glave, lica i vrata
  Neoplasma malignum capitis, faciei et colli
 • C76.1
  Zloćudni tumor gridnog koša
  Neoplasma malignum thoracis
 • C76.2
  Zloćudni tumor trbuha
  Neoplasma malignum abdominis
 • C76.3
  Zloćudni tumor karlice
  Neoplasma malignum pelvis
 • C76.4
  Zloćudni tumor ruke
  Neoplasma malignum extremitatis superioris
 • C76.5
  Zloćudni tumor noge
  Neoplasma malignum extremitatis inferioris
 • C76.7
  Zloćudni tumor druge lokalizacije
  Neoplasma malignum, loci aterius
 • C76.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice drugih lokalizacija
  Neoplasma malignum, locorum aliorum,limites transiens
 • C77
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova
  Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum
 • C77.0
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave,lica i vrata
  Neoplasma malignum lymphonodorum capitis,faciei et colli
 • C77.1
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša
  Neoplasma malignum lymphonodorum thoracalium metastaticum
 • C77.2
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha
  Neoplasma malignum lymphonodorum abdominalium metastaticum
 • C77.3
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazušne jame i ruke
  Neoplasma malignum lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris metastaticum
 • C77.4
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i noge
  Neoplasma malignum lymphonodorum inquinalium et extremitatis inferioris metastaticum
 • C77.5
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice
  Neoplasma malignum lymphonodorum pelvis metastaticum
 • C77.8
  Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova
  Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum,locorum muitipilicium
 • C77.9
  Sekundarni zloćudni tumor limfnog čvora, neoznačen
  Neoplasma malignum lymphonodi metastaticum,non specificatum
 • C78
  Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i organa za varenje
  Neoplasma malignum organorum respiratorium et organorum digestivorum metastaticum
 • C78.0
  Sekundarni zloćudni tumor pluća
  Neoplasma malignum pulmonis metastaticum
 • C78.1
  Sekundarni zloćudni tumor sredoguđa
  Neoplasma malignum mediastini metastaticum
 • C78.2
  Sekundarni zloćudni tumor porebrice
  Neoplasma malignum pleurae metastaticum
 • C78.3
  Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za disanje
  Neoplasma malignum organorum respiratorium aliorum metastaticum
 • C78.4
  Sekundarni zloćudni tumor tankog creva
  Neoplasma malignum intestini tenuis metastaticum
 • C78.5
  Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva
  Neoplasma malignum coli et recti metastaticum
 • C78.6
  Sekundarni zloćudni tumor potrbušnice i iza nje
  Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei metastaticum
 • C78.7
  Sekundarni zloćudni tumor jetre
  Neoplasma malignum hepatismetastaticum
 • C78.8
  Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za varenje
  Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum metastaticum
 • C79
  Sekundarni zloćudni tumor drugih lokalizacija
  Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum
 • C79.0
  Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega
  Neoplasma malignum renis et pelvis renalis metastaticum
 • C79.1
  Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje
  Neoplasma malignum, vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum,non specificator.metastaticum
 • C79.2
  Sekundarni zloćudni tumor kože
  Neoplasma malignum cutis metastaticum
 • C79.3
  Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanice
  Neoplasma malignum cerebri et meningium cerebri metastaticum
 • C79.4
  Sekundarni zloćudni tumor drugih delova nervnog sistema
  Neoplasma malignum partium sistematis nervosi aliarum metastaticum
 • C79.5
  Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži
  Neoplasma malignum ossis et medullae ossium metastaticum
 • C79.6
  Sekundarni zloćudni tumor jajnika
  Neoplasma malignum ovarii metastaticum
 • C79.7
  Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae suprarenalis metastaticum
 • C79.8
  Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokaliza
  Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum specificatorum
 • C80
  Zloćudni tumor bez označene lokalizacije
  Neoplasma malignum, sine loco specificato

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'