Grupa Urinarni trakt (C64-C68)


 • Šifra
  Naziv
 • C64
  Zloćudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega
  Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens
 • C65
  Zloćudni tumor karlice bubrega
  Neoplasma malignum pelvis renalis
 • C66
  Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz bubrega
  Neoplasma malignum ureteris
 • C67
  Zloćudni tumor mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesciae urinariae
 • C67.0
  Zloćudni tumor trougla mokraćne bešike
  Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie
 • C67.1
  Zloćudni tumor dna mokraćne bešike
  Neoplasma malignum basis vesicae urinarie
 • C67.2
  Zloćudni tumor bočnog zida mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis lateralis
 • C67.3
  Zloćudni tumor prednjeg zida mokraćne bešike
  Neoplasma malignum urinariae anterioris,parietis vesicae
 • C67.4
  Zloćudni tumor zadnjeg zida mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis posterioris
 • C67.5
  Zloćudni tumor vrata mokraćne bešike
  Neoplasma malignum colli vesicae urinarie
 • C67.6
  Zloćudni tumor ušća mokraćnog kanala u bubreg
  Neoplasma malignum ostii ureteris
 • C67.7
  Zloćudni tumor urahusa
  Neoplasma malignum urachi
 • C67.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,limites transiens
 • C67.9
  Zloćudni tumor mokraćne bešike, neoznačen
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,non specificatum
 • C68
  Zloćudni tumor drugih neoznačenih organa za mokrenje
  Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum,non specificatorum

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'