Grupa Dojka (C50-C50)  • Šifra
    Naziv
  • C50
    Zloćudni tumor dojke
    Neoplasma malignum mammae

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'