Grupa Tumori (C00-D48)


 • Šifra
  Naziv
 • C00
  Zloćudni tumor usne
  Neoplasma malignum labii
 • C00.0
  Zloćudni tumor gornje usne, spoljne strane
  Neoplasma malignum labii superioris externi
 • C00.1
  Zloćudni tumor donje usne, spoljne strane
  Neoplasma malignum labii inferioris externi
 • C00.2
  Zloćudni tumor usne, spoljne strane, neoznačen
  Neoplasma malignum labii externi, non specificatum
 • C00.3
  Zloćudni tumor gornje usne, unutrašnje strane
  Neoplasma malignum labii superioris interni
 • C00.4
  Zloćudni tumor donje usne, unutrašnje strane
  Neoplasma malignum labii inferioris interni
 • C00.5
  Zloćudni tumor unutrašnje strane usne
  Neoplasma malignum labii interni
 • C00.6
  Zloćudni tumor spojnice usna
  Neoplasma malignum commissurae labiorum
 • C00.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice usne
  Neoplasma malignum limites labii transiens
 • C00.9
  Zloćudni tumor usne, neoznačen
  Neoplasma malignum labii, non specificatum
 • C01
  Zloćudni tumor korena jezika
  Neoplasma malignum radicis linguae
 • C02
  Zloćudni tumor drugih delova jezika
  Neoplasma malignum partium linguae aliarum
 • C02.0
  Zloćudni tumor gornje površine jezika
  Neoplasma malignum dorsi linguae
 • C02.1
  Zloćudni tumor ivice jezika
  Neoplasma malignum marginis linguae
 • C02.2
  Zloćudni tumor donje površine jezika
  Neoplasma malignum faciei linguae inferioris
 • C02.3
  Zloćudni tumor prednje dve trećine jezika
  Neoplasma malignum linguae, duorum trientium anteriorum
 • C02.4
  Zloćudni tumor krajnika jezika
  Neoplasma malignum tonsillae lingualis
 • C02.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice jezika
  Neoplasma malignum linguae, limites transiens
 • C02.9
  Zloćudni tumor jezika, neoznačen
  Neoplasma malignum linguae, non specificatum
 • C03
  Zloćudni tumor desni
  Neoplasma malignum gingivae
 • C03.0
  Zloćudni tumor gornjih desni
  Neoplasma malignum gingivae superioris
 • C03.1
  Zloćudni tumor donjih desni
  Neoplasma malignum gingivae inferioris
 • C03.9
  Zloćudni tumor desni, neoznačen
  Neoplasma malignum gingivae, non specificatum
 • C04
  Zloćudni tumor poda usta
  Neoplasma malignum basis oris
 • C04.0
  Zloćudni tumor prednjeg dela poda usta
  Neoplasma malignum partis basis oris anterioris
 • C04.1
  Zloćudni tumor bočnog dela poda usta
  Neoplasma malignum partis basis oris lateralis
 • C04.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice poda usta
  Neoplasma malignum limites basis oris transiens
 • C04.9
  Zloćudni tumor poda usta, neoznačen
  Neoplasma malignum basis oris, non specificatum
 • C05
  Zloćudni tumor nepca
  Neoplasma malignum palati
 • C05.0
  Zloćudni tumor tvrdog nepca
  Neoplasma malignum palati duri
 • C05.1
  Zloćudni tumor mekog nepca
  Neoplasma malignum palati mollis
 • C05.2
  Zloćudni tumor resice
  Neoplasma malignum uvulae
 • C05.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice nepca
  Neoplasma malignum palati limites transiens
 • C05.9
  Zloćudni tumor nepca, neoznačen
  Neoplasma malignum palati, non specificatum
 • C06
  Zloćudni tumor drugih delova usta
  Neoplasma malignum partium oris aliarum
 • C06.0
  Zloćudni tumor sluznice obraza
  Neoplasma malignum mucosae buccae
 • C06.1
  Zloćudni tumor predvorja usta
  Neoplasma malignum vestibuli oris
 • C06.2
  Zloćudni tumor retromolarnog prostora
  Neoplasma malignum regionis retromoralis
 • C06.8
  Zloćudni tumor koji prelazi druge delove usta
  Neoplasma malignum partes oris alias transiens
 • C06.9
  Zloćudni tumor usta, neoznačen
  Neoplasma malignum oris, non specificatum
 • C07
  Zloćudni tumor doušne pljuvačne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae paroticae
 • C08
  Zloćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda
  Neoplasma malignum glandularum salivarium majorum aliarum
 • C08.0
  Zloćudni tumor podvilične pljuvačne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae submandibularis
 • C08.1
  Zloćudni tumor podjezične pljuvačne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae sublingualis
 • C08.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice pljuvačnih žlezda
  Neoplasma malignum glandularum salivarium, limites transiens
 • C08.9
  Zloćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen
  Neoplasma malignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
 • C09
  Zloćudni tumor krajnika
  Neoplasma malignum tonsillae
 • C09.0
  Zloćudni tumor krajničke lože
  Neoplasma malignum fossae tonsillaris
 • C09.1
  Zloćudni tumor krajničkog stuba (prednjeg) (zadnjeg)
  Neoplasma malignum columnae tonsillaris (anterioris) (posterioris)
 • C09.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice krajnika
  Neoplasma malignum tonsillae, limites transiens
 • C09.9
  Zloćudni tumor krajnika, neoznačen
  Neoplasma malignum tonsillae, non specificatum
 • C10
  Zloćudni tumor usno-ždrelnog dela usta
  Neoplasma malignum oropharyngis
 • C10.0
  Zloćudni tumor jamice poklopca grkljana
  Neoplasma malignum valleculae epiglotticae
 • C10.1
  Zloćudni tumor prednje strane poklopca grkljana
  Neoplasma malignum epiglottidis, faciei anterioris
 • C10.2
  Zloćudni tumor bočnog zida usno-ždrelne duplje
  Neoplasma malignum oropharyngis, parietis lateralis
 • C10.3
  Zloćudni tumor zadnjeg zida usno-ždrelne duplje
  Neoplasma malignum oropharyngis, parietis posterioris
 • C10.4
  Zloćudni tumor škržnog useka
  Neoplasma malignum rimae branchialis
 • C10.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice usno-ždrelne duplje
  Neoplasma malignum oropharyngis, limites transiens
 • C10.9
  Zloćudni tumor usno-ždrelne duplje, neoznačen
  Neoplasma malignum oropharyngis, non specificatum
 • C11
  Zloćudni tumor nosnog dela ždrela
  Neoplasma malignum nasopharyngis
 • C11.0
  Zloćudni tumor gornjeg zida nosnog dela ždrela
  Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis superioris
 • C11.1
  Zloćudni tumor zadnjeg zida nosnog dela ždrela
  Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis posterioris
 • C11.2
  Zloćudni tumor bočnog zida nosnog dela ždrela
  Neoplasma malignum nasopharyngis, parietis lateralis
 • C11.3
  Zloćudni tumor prednjeg zida nosnog dela ždrela
  Neoplasma malignum nasopharyngis, parietes anterioris
 • C11.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice nosnog dela ždrela
  Neoplasma malignum nasopharyngis, limites transiens
 • C11.9
  Zloćudni tumor nosnog dela ždrela, neoznačen
  Neoplasma malignum nasopharyngis, non specificatum
 • C12
  Zloćudni tumor kruškolike jamice
  Neoplasma malignum recessus piriformis
 • C13
  Zloćudni tumor donjeg dela ždrela
  Neoplasma malignum hypopharyngis
 • C13.0
  Zloćudni tumor postkrikoidnog predela
  Neoplasma malignum regionis postcricoidis
 • C13.1
  Zloćudni tumor ariepiglotičkog nabora, donje strane ždrela
  Neoplasma malignum plicae aryepiglotticae, faciei hypopharyngicae
 • C13.2
  Zloćudni tumor zadnjeg zida donjeg dela ždrela
  Neoplasma malignum parietis hypopharyngis posterioris
 • C13.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice donjeg dela ždrela
  Neoplasma malignum hypopharyngis, limites transiens
 • C13.9
  Zloćudni tumor donjeg dela ždrela, neoznačen
  Neoplasma malignum hypopharyngis, non specificatum
 • C14
  Zloćudni tumor usana, usta, ždrela i druge lokalizacije
  Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis loci anterius
 • C14.0
  Zloćudni tumor ždrela, neoznačen
  Neoplasma malignum pharyngis, non specificatum
 • C14.1
  Zloćudni tumor grkljana i ždrela
  Neoplasma malignum laryngopharyngis
 • C14.2
  Zloćudni tumor Waldeyerovog limfnog prstena
  Neoplasma malignum anuli lymphatici pharyngis Waldeyer
 • C14.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice usne, usta i ždrela
  Neoplasma malignum labii, oris et pharyngis, limites transiens
 • C15
  Zloćudni tumor jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi
 • C15.0
  Zloćudni tumor vratnog dela jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi, partis cervicalis
 • C15.1
  Zloćudni tumor grudnog dela jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi, partis thoracalis
 • C15.2
  Zloćudni tumor trbušnog dela jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi, partis abdominalis
 • C15.3
  Zloćudni tumor gornje trećine jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi, trientis superioris
 • C15.4
  Zloćudni tumor srednje trećine jednjaka
  Neoplasma malignum oesphagi, trientis medii
 • C15.5
  Zloćudni tumor donje trećine jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi, trientis inferioris
 • C15.8
  Zloćudni tumor donje trećine jednjaka
  Neoplasma malignum oesophagi, limites transiens
 • C15.9
  Zloćudni tumor jednjaka, neoznačen
  Neoplasma malignum oesophagi, non specificatum
 • C16
  Zloćudni tumor želuca
  Neoplasma malignum gasteris
 • C16.0
  Zloćudni tumor ulaznog dela želuca
  Neoplasma malignum cardiae
 • C16.1
  Zloćudni tumor dna želuca
  Neoplasma malignum basis gastricae
 • C16.2
  Zloćudni tumor tela želuca
  Neoplasma malignum corporis gastrici
 • C16.3
  Zloćudni tumor izlaznog dela želuca
  Neoplasma malignum antri pylori
 • C16.4
  Zloćudni tumor izlaznog vratnog dela želuca
  Neoplasma malignum pylori
 • C16.5
  Zloćudni tumor male krivine želuca
  Neoplasma malignum curvaturae ventriculi minoris
 • C16.6
  Zloćudni tumor velike krivine želuca
  Neoplasma malignum curvaturae ventriculi majoris
 • C16.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice želuca
  Neoplasma malignum ventriculi, limites transiens
 • C16.9
  Zloćudni tumor želuca neoznačen
  Neoplasma malignum ventriculi, non specificatum
 • C17
  Zloćudni tumor tankog creva
  Neoplasma malignum intestini tenuis
 • C17.0
  Zloćudni tumor dvanaestopalačnog creva
  Neoplasma malignum duodeni
 • C17.1
  Zloćudni tumor tankog creva
  Neoplasma malignum jejuni
 • C17.2
  Zloćudni tumor usukanog creva
  Neoplasma malignum ilei
 • C17.3
  Zloćudni tumor Meckelovog špaga
  Neoplasma malignum diverticuli Meckel
 • C17.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice tankog creva
  Neoplasma malignum intestini tenuis, limites transiens
 • C17.9
  Zloćudni tumor tankog creva, neoznačen
  Neoplasma malignum intestini tenuis, non specificatum
 • C18
  Zloćudni tumor debelog creva
  Neoplasma malignum coli
 • C18.0
  Zloćudni tumor slepog creva
  Neoplasma malignum caeci
 • C18.1
  Zloćudni tumor crvuljka
  Neoplasma malignum appendicis vermifomis
 • C18.2
  Zloćudni tumor uzlaznog dela debelog creva
  Neoplasma malignum coli ascendentis
 • C18.3
  Zloćudni tumor jetrinske krivine debelog creva
  Neoplasma malignum flexurae coli hepaticae
 • C18.4
  Zloćudni tumor poprečnog dela debelog creva
  Neoplasma malignum coli transversi
 • C18.5
  Zloćudni tumor slezinske krivine debelog creva
  Neoplasma malignum flexurae coli lienalis
 • C18.6
  Zloćudni tumor silaznog dela debelog creva
  Neoplasma malignum coli descendentis
 • C18.7
  Zloćudni tumor izvijenog dela debelog creva
  Neoplasma malignum coli sigmoidis
 • C18.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice debelog creva
  Neoplasma malignum coli, limites transiens
 • C18.9
  Zloćudni tumor debelog creva, neoznačen
  Neoplasma malignum coli, non specificatum
 • C19
  Zloćudni tumor rektosigmoidnog spoja debelog creva
  Neoplasma malignum juncturae coli rectosigmoidis
 • C20
  Zloćudni tumor zadnjeg creva
  Neoplasma malignum recti
 • C21
  Zloćudni tumor čmara i čmarnog kanala
  Neoplasma malignum ani et canalis analis
 • C21.0
  Zloćudni tumor čmara, neoznačen
  Neoplasma malignum ani, non specificatum
 • C21.1
  Zloćudni tumor čmarnog kanala
  Neoplasma malignum canalis analis
 • C21.2
  Zloćudni tumor zone kloake
  Neoplasma malignum zonae cloacae
 • C21.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice završnog creva, čmara i čmarnog kanala
  Neoplasma malignum recti, ani et canalis analias limites
 • C22
  Zloćudni tumor jetre i u žučnim kanalima
  Neoplasma malignum hepatis et ductuum biliarium intrahepaticorum
 • C22.0
  Karcinom-rak jetrinih ćelija
  Carcinoma hepatocellulare
 • C22.1
  Karcinom unutrašnjeg žučnog kanala
  Carcinoma cholangiocellulare
 • C22.2
  Zloćudni tumor hepatoblasta
  Hepatoblastoma
 • C22.3
  Sarkom zloćudni tumor vezivnog tkiva krvnih sudova jetre
  Angiosarcoma hepatis
 • C22.4
  Drugi sarkomi jetre
  Sarcomata hepatis alia
 • C22.7
  Drugi označeni karcinomi jetre
  Carcinomata hepatis alia, specificata
 • C22.9
  Zloćudni tumor jetre, neoznačen
  Neoplasma malignum hepatis, non specificatum
 • C23
  Zloćudni tumor žučne kese
  Neoplasma malignum vesicae felleae
 • C24
  Zloćudni tumor drugih delova žučnih kanala
  Neoplasma malignum ductuum biliarium, partium aliarium
 • C24.0
  Zloćudni tumor spoljnjeg žučnog kanala
  Neoplasma malignum ductus biliaris extrahepatici
 • C24.1
  Zloćudni tumor Vaterove ampule
  Neoplasma malignum ampullae Vater
 • C24.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice žučnog puta
  Neoplasma malignum tractus biliaris, limites transiens
 • C24.9
  Zloćudni tumor žučnog puta, neoznačen
  Neoplasma malignum tractus biliaris, non specificatum
 • C25
  Zloćudni tumor gušterače
  Neoplasma malignum pancreatis
 • C25.0
  Zloćudni tumor glave gušterače
  Neoplasma malignum capitis pancreatis
 • C25.1
  Zloćudni tumor tela gušterače
  Neoplasma malignum corporis pancreatis
 • C25.2
  Zloćudni tumor repa gušterače
  Neoplasma malignum caude pancreatis
 • C25.3
  Zloćudni tumor kanala gušterače
  Neoplasma malignum ductus pancreatici
 • C25.4
  Zloćudni tumor žlezdanog dela gušterače
  Neoplasma malignum pancreatis endocrini
 • C25.7
  Zloćudni tumor drugih delova gušterače
  Neoplasma malignum pancreatis, partium aliarium
 • C25.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice gušterače
  Neoplasma malignum pancreatis, limites transiens
 • C25.9
  Zloćudni tumor gušterače, neoznačen
  Neoplasma malignum pancreatis, non specificatum
 • C26
  Zloćudni tumor organa za varenje, nedovoljno određene lokalizacije
  Neoplasma malignum organorum digestivorum, loci satis non definiti
 • C26.0
  Zloćudni tumor crevnog puta, neoznačen
  Neoplasma malignum tractus intestinalis, non specificatum
 • C26.1
  Zloćudni tumor slezine
  Neoplasma malignum lienis
 • C26.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice organa za varenje
  Neoplasma malignum systematis digestivi, limites transiens
 • C26.9
  Zloćudni tumor sistema za varenje, nedovoljno određene lokalizacije
  Neoplazma malignum systematis digestivi, loci satis non definiti
 • C30
  Zloćudni tumor nosne šupljine i srednjeg uva
  Neoplasma malignum cavi nasi et auris mediae
 • C30.0
  Zloćudni tumor šupljine nosa
  Neoplasma malignum cavi nasi
 • C30.1
  Zloćudni tumor srednjeg uva
  Neoplasma malignum auris mediae
 • C31
  Zloćudni tumor nosnih sinusa
  Neoplasma malignum sinuum nasi
 • C31.0
  Zloćudni tumor sinusa gornje vilice
  Neoplasma malignum sinus maxillaris
 • C31.1
  Zloćudni tumor sitastog sinusa
  Neoplasma malignum sinus ethmoidalis
 • C31.2
  Zloćudni tumor čeonog sinusa
  Neoplasma malignum sinus frontalis
 • C31.3
  Zloćudni tumor klinastog sinusa
  Neoplasma malignum sinus sphenoidalis
 • C31.8
  Zloćudni tumor nosnih sinusa koji prelazi granice sinusa
  Neoplasma malignum sinuum nasi, limites transiens
 • C31.9
  Zloćudni tumor nosnog sinusa, neoznačen
  Neoplasma malignum sinus nasi, non specificatum
 • C32
  Zloćudni tumor grkljana
  Neoplasma malignum laryngis
 • C32.0
  Zloćudni tumor glasnice
  Neoplasma malignum giottidis
 • C32.1
  Zloćudni tumor iznad glasnice
  Neoplasma malignum supragiottidis
 • C32.2
  Zloćudni tumor ispod glasnice
  Neoplasma malignum subgiottidis
 • C32.3
  Zloćudni tumor hrskavice grkljana
  Neoplasma malignum cartilaginis laryngicae
 • C32.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice grkljana
  Neoplasma malignum laryngis, limites transiens
 • C32.9
  Zloćudni tumor grkljana, neoznačen
  Neoplasma malignum laryngis, non specificatum
 • C33
  Zloćudni tumor dušnika
  Neoplasma malignum tracheae
 • C34
  Zloćudni tumor dušnika i pluća
  Neoplasma malignum bronchi et pulmonis
 • C34.0
  Zloćudni tumor dušnika
  Neoplasma malignum bronchi principalis
 • C34.1
  Zloćudni tumor gornjeg režnja pluća
  Neoplasma malignum pulmonis, lobi superioris
 • C34.2
  Zloćudni tumor srednjeg režnja pluća
  Neoplasma malignum pulmonis, lobi medii
 • C34.3
  Zloćudni tumor donjeg režnja pluća
  Neoplasma malignum pulmonis, lobi inferioris
 • C34.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice pluća
  Neoplasma malignum pulmonis, limites transiens
 • C34.9
  Zloćudni tumor dušnika i pluća, neoznačen
  Neoplasma malignum bronchi et pulmonis, non specificatum
 • C37
  Zloćudni tumor grudne žlezde
  Neoplasma malignum thymi
 • C38
  Zloćudni tumor srca, sredogruđa i poplućnice
  Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae
 • C38.0
  Zloćudni tumor srca
  Neoplasma malignum cordis
 • C38.1
  Zloćudni tumor prednjeg sredogruđa
  Neoplasma malignum mediastini anteriors
 • C38.2
  Zloćudni tumor zadnjeg sredogruđa
  Neoplasma malignum mediastini posterioris
 • C38.3
  Zloćudni tumor sredogruđa, neoznačen
  Neoplasma malignum mediastini, non specificatum
 • C38.4
  Zloćudni tumor poplućnice
  Neoplasma malignum pleurae
 • C38.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice srca, sredogruđa i poplućnice
  Neoplasma malignum cordis, mediastini et pleurae, limites transiens
 • C39
  Zloćudni tumor grudne duplje, druge lokalizacije
  Neoplasma malignum cavitatis thoracis, loci alterius
 • C39.0
  Zloćudni tumor gornjih disajnih puteva
  Neoplasma malignum tractus respiratorii superiorus
 • C39.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice disajnih i grudnih organa
  Neoplasma malignum organorum respiratoriorum et intrathoracallum, limites transiens
 • C39.9
  Zloćudni tumor disajnih puteva, nepoznate lokalizacije
  Neoplasma malignum tractus respiratorii, loci ignotae
 • C40
  Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova
  Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum
 • C40.0
  Zloćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke
  Neoplasma malignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris
 • C40.1
  Zloćudni tumor kratkih kostiju ruke
  Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis superioris
 • C40.2
  Zloćudni tumor drugih kostiju noge
  Neoplasma malignum ossium longorum extremitatis inferioris
 • C40.3
  Zloćudni tumor kratkih kostiju noge
  Neoplasma malignum ossium brevium extremitatis inferioris
 • C40.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice udova
  Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatum,limites transiens
 • C40.9
  Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice udova,neoznačen
  Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli extremitatis,non specificatum
 • C41
  Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice druge lokalizacije
  Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,loci alterius
 • C41.0
  Zloćudni tumor kostiju lobanje i lica
  Neoplazma malignum ossium cranii etfaciei
 • C41.1
  Zloćudni tumor donje vilice
  Neoplasma malignum mandibulae
 • C41.2
  Zloćudni tumor kičmenog stuba
  Neoplasma malignum columnae vertebralis
 • C41.3
  Zloćudni tumor rebara, grudne i ključne kosti
  Neoplasma malignum costarum, sterni et claviculae
 • C41.4
  Zloćudni tumor kosti karlice,krsne i trtične kosti
  Neoplasma malignum ossis pelvis, sacri et coccygis
 • C41.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice kosti i zglobne hrskavice
  Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,limites transiens
 • C41.9
  Zloćudni tumor kosti i zglobne hrskavice,neoznačen
  Neoplasma malignum ossis et cartilaginis articuli,non specificatum
 • C43
  Melanom-crni zloćudni tumor kože
  Melanoma malignum cutis
 • C43.0
  Melanom usne
  Melanoma malignum labii oris
 • C43.1
  Melanom očnog kapka, uključujući očni ugao
  Melanoma malignum cutis palpebrae,canthum includens
 • C43.2
  Melanom uha i spoljnog ušnog kanala
  Melanoma malignum auris et meatus acustici externi
 • C43.3
  Melanom drugih i neoznačenih delova lica
  Melanoma malignum partium faciei aliarum et non specificatarum
 • C43.4
  Melanom poglavine i vrata
  Melanoma malignum capillitii et colii
 • C43.5
  Melanom trupa
  Melanoma malignum trunci
 • C43.6
  Melanom ruke, uključujući rame
  Melanoma malignum extremitatis superioris,refionem omae includens
 • C43.7
  Melanom noge,uključujući predeo karlice
  Melanoma malignum extremitatis inferioris,regionem coxae includens
 • C43.8
  Melanom koji prelazi granice kože
  Melanoma malignum cutis, limites transiens
 • C43.9
  Melanom, neoznačen
  Melanoma malignum, non specificatum
 • C44
  Drugi zloćudni tumor kože
  Neoplasma malignum cutis alius
 • C44.0
  Zloćudni tumor kože usne
  Neoplasma malignum cutis labii
 • C44.1
  Zloćudni tumor kože očnog kapka.uključujući očni ugao
  Neoplasma malignum cutis palpebrae,canthum includens
 • C44.2
  Zloćudni tumor kože uha i spoljnog ušnog kanala
  Neoplasma malignum cutis auris et meatus acustici externi
 • C44.3
  Zloćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica
  Neoplasma malignum cutis, partium faciei aliarum et non specificatarum
 • C44.4
  Zloćudni tumor kože poglavine i vrata
  Neoplasma malignum cutis capillitii et colli
 • C44.5
  Zloćudni tumor kože trupa
  Neoplasma malignum cutis trunci
 • C44.6
  Zloćudni tumor kože ruke,uključujući rame
  Neoplasma malignum cutis extremitatis superioris,regionemomae includens
 • C44.7
  Zloćudni tumor kože noge,uključujući predeo karlice
  Neoplasma malignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxae includens
 • C44.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice kože
  Neoplasma malignum cutis, limites transiens
 • C44.9
  Zloćudni tumor kože, neoznačen
  Neoplasma malignum cutis, non specificatum
 • C45
  Mezoteliom-zloćudni tumor ćelija mezotela
  Mesothelioma
 • C45.0
  Mezoteliom poplućnice
  Mesothelioma pleurae
 • C45.1
  Mezoteliom potrbušnice
  Mesothelioma peritonaei
 • C45.2
  Mezoteliom srčane kese
  Mesothelioma pericardii
 • C45.7
  Mezoteliom drugih lokalizaclja
  Mesothelioma, locorum aliorum
 • C45.9
  Mezotelioma, neoznačen
  Mesothelioma, non specificatum
 • C46
  Kaposijev sarkom-zloćudni tumor vezivnog tkiva
  Sarcoma Kaposi
 • C46.0
  Kaposijev sarkom kože
  Sarcoma Kapose cutis
 • C46.1
  Kaposijev sarkom mekog tkiva
  Sarcoma Kaposi textus mollis
 • C46.2
  Kaposijev sarkom nepca
  Sarcoma Kaposi palati
 • C46.3
  Kaposijev sarkom limfnih žlezda
  Sarcoma Kaposi lymphoglandularum
 • C46.7
  Kaposijev sarkom drugih lokalizacija
  Sarcoma Kaposi, locorum aliorum
 • C46.8
  Kaposijev sarkom više organa
  Sarcoma Kaposi organorum multiplicium
 • C46.9
  Kaposijev sarkom, neoznačen
  Sarcoma Kaposi, non specificatum
 • C47
  Zloćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema
  Neoplasma malignum nervorum periphericorum et systematis nervosi autonomi
 • C47.0
  Zloćudni tumor perifernih živaca glave,lica i vrata
  Neoplasma malignum nervorum periphericorum capitis,faciei et colli
 • C47.1
  Zloćudni tumor perifernog živca ruke,uključujući rame
  Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis superioris regionem omae includens
 • C47.2
  Zloćudni tumor perifernog živca noge,uključujući predeo karlice
  Neoplasma malignum nervi peripherici extremitatis inferioris,regionem coxae includens
 • C47.3
  Zloćudni tumor perifernog živca grudnog koša
  Neoplasma malignum nervi peripherici thoracis
 • C47.4
  Zloćudni tumor perifernog živca trbuha
  Neoplasma malignum nervi peripherici abdominis
 • C47.5
  Zloćudni tumor perifernog živca karlice
  Neoplasma malignum nervi peripherici pelvis
 • C47.6
  Zloćudni tumor perifernog živca trupa,neoznačen
  Neoplasma malignum nervi peripherici trunci,non specificatum
 • C47.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice perifernog živca i autonomnog nervnog sistema
  Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi,limites transiens
 • C47.9
  Zloćudni tumor perifernog živca i autonomnog nervnog sistema,neoznačen
  Neoplasma malignum nervi peripherici et systematis nervosi autonomi,non specificatum
 • C48
  Zloćudni tumor potrbušnice i njene pozadine
  Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei
 • C48.0
  Zloćudni tumor iza potrbušnice
  Neoplasma malignum retroperitonaei
 • C48.1
  Zloćudni tumor označenih delova potrbušnice
  Neoplasma malignum peritonaei, partium specificatarum
 • C48.2
  Zloćudni tumor potrbušnice, neoznačen
  Neoplasma malignum peritonaei, non specificatum
 • C48.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice potrbušnice i njene pozadine
  Neoplasma malignum peritonaei retroperitonaei,limites transiens
 • C49
  Zloćudni tumor drugog vezivnog i mekog tkiva
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis alterius
 • C49.0
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva glave,lica i vrata
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis capitis,faciei et colli
 • C49.1
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva ruke,uključujući rame
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis superioris,regionem omae includens
 • C49.2
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva noge,uključujući predeo karlice
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis extremitatis inferioris,regionem coxae includens
 • C49.3
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva grudnog koša
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis thoracis
 • C49.4
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trbuha
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis abdominis
 • C49.5
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva karlice
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis pelvis
 • C49.6
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva trupa,neoznačen
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis trunci,non specificatum
 • C49.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice vezivnog i mekog tkiva
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis,limites transiens
 • C49.9
  Zloćudni tumor vezivnog i mekog tkiva,neoznačen
  Neoplasma malignum textus connexivi et mollis,non specificatum
 • C50
  Zloćudni tumor dojke
  Neoplasma malignum mammae
 • C50.0
  Zloćudni tumor bradavice i koluta bradavice
  Neoplasma malignum papillae et areolae
 • C50.1
  Zloćudni tumor središnjeg dela dojke
  Neoplasma malignum mammae, partis et areolae
 • C50.2
  Zloćudni tumor gornjeg unutrašnjeg kvadranta dojke
  Neoplasma malignum mammae, quadrantis superomedialis
 • C50.3
  Zloćudni tumor donjeg unutrašnjeg kvadranta dojke
  Neoplasma malignum mammae, quadrantis inferomedialis
 • C50.4
  Zloćudni tumor gornjeg spoljašnjeg kvadranta dojke
  Neoplasma malignum mammae, quadrantis superolateralis
 • C50.5
  Zloćudni tumor donjeg spoljašnjeg kvadranta dojke
  Neoplasma malignum mammae, guadrantis inferolateralis
 • C50.6
  Zloćudni tumor pazušnog dela dojke
  Neoplasma malignum mammae, processus axillaris
 • C50.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice dojke
  Neoplasma malignum mammae, limites transiens
 • C50.9
  Zloćudni tumor dojke, neoznačen
  Neoplasma malignum mammae, non specificatum
 • C51
  Zloćudni tumor stidnice
  Neoplasma malignum vulvae
 • C51.0
  Zloćudni tumor velikih usana stidnice
  Neoplasma malignum labii majoris
 • C51.1
  Zloćudni tumor malih usana stidnice
  Neoplasma malignum labii minoris
 • C51.2
  Zloćudni tumor dražice stidnice
  Neoplasma malignum clitoridis
 • C51.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice stidnice
  Neoplasma malignum vulvae, limites transiens
 • C51.9
  Zloćudni tumor stidnice, neoznačen
  Neoplasma malignum vulvae, non specificatum
 • C52
  Zloćudni tumor usmine
  Neoplasma malignum vaginae
 • C53
  Zloćudni tumor grlića materice
  Neoplasma malignum cervicis uteri
 • C53.0
  Zloćudni tumor unutrašnjosti grlića materice
  Neoplasma malignum endocervicis uteri
 • C53.1
  Zloćudni tumor spoljnjeg dela grlića materice
  Neoplasma malignum exacervicis uteri
 • C53.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice grlića materice
  Neoplasma malignum cervicis, limites uteri transiens
 • C53.9
  Zloćudni tumor grlića materice, neoznačen
  Neoplasma malignum cervicis uteri, non specificatum
 • C54
  Zloćudni tumor tela materice
  Neoplasma malignum corporis uteri
 • C54.0
  Zloćudni tumor suženog dela materice
  Neoplasma malignum isthmi uteri
 • C54.1
  Zloćudni tumor sluznice materice
  Neoplasma malignum endometrii
 • C54.2
  Zloćudni tumor mišića materice
  Neoplasma malignum myometrii
 • C54.3
  Zloćudni tumor dna materice
  Neoplasma malignum basis uteri
 • C54.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice tela materice
  Neoplasma malignum corporis, limites uteri transiens
 • C54.9
  Zloćudni tumor tela materice ,neoznačen
  Neoplasma malignum corporis uteri,non specificatum
 • C55
  Zloćudni tumor materice,neoznačenog dela
  Neoplasma malignum uteri, partis non specificatae
 • C56
  Zloćudni tumor jajnika
  Neoplasma malignum ovarii
 • C57
  Zloćudni tumor drugih neoznačenih ženskih polnih organa
  Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum aliorum,non specificatorum
 • C57.0
  Zloćudni tumor jajavoda
  Neoplasma malignum tubae Fallopii
 • C57.1
  Zloćudni tumor široke veze materice
  Neoplasma malignum ligamenti lati uteri
 • C57.2
  Zloćudni tumor okrugle veze materice
  Neoplasma malignum ligamenti teretis uteri
 • C57.3
  Zloćudni tumor okomateričnog tkiva
  Neoplasma malignum parametrii
 • C57.4
  Zloćudni tumor pripoja materice,neoznačen
  Neoplasma malignum adnexorum uteri,non specificatum
 • C57.7
  Zloćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa
  Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum,aliorum,specificatorum
 • C57.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice ženskih polnih organa
  Neoplasma malignum organorum genitaliorum femininorum,limites transiens
 • C57.9
  Zloćudni tumor ženskog polnog organa,neoznačen
  Neoplasma malignum organi genitalii feminini,non specificatum
 • C58
  Zloćudni tumor posteljice materice
  Neoplasma malignum placentae
 • C60
  Zloćudni tumor uda
  Neoplasma malignum penis
 • C60.0
  Zloćudni tumor navlake uda
  Neoplasma malignum preputii
 • C60.1
  Zloćudni tumor glavića uda
  Neoplasma malignum glandis penis
 • C60.2
  Zloćudni tumor tela uda
  Neoplasma malignum corporis penis
 • C60.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice uda
  Neoplasma malignum penis, limites transiens
 • C60.9
  Zloćudni tumor uda, neoznačen
  Neoplasma malignum penis, non specificatum
 • C61
  Zloćudni tumor kestenjače
  Neoplazma malignum prostatae
 • C62
  Zloćudni tumor semenika
  Neoplasma malignum testis
 • C62.0
  Zloćudni tumor nespuštenog semenika
  Neoplasma malignum testis ectopici
 • C62.1
  Zloćudni tumor spuštenog semenika
  Neoplasma malignum testis scrotalis
 • C62.9
  Zloćudni tumor semenika, neoznačen
  Neoplasma malignum testis, non specificatum
 • C63
  Zloćudni tumor drugih neoznačenih muških polnih organa
  Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum aliorum,non specificatorum
 • C63.0
  Zloćudni tumor pasemenika
  Neoplasma malignum epididymidis
 • C63.1
  Zloćudni tumor semene vrpce
  Neoplasma malignum funiculi spermatici
 • C63.2
  Zloćudni tumor mošnice
  Neoplasma malignum scroti
 • C63.7
  Zloćudni tumor drugih označenih muških polnih organa
  Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum
 • C63.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice muških polnih organa
  Neoplasma malignum organorum genitaliorum masculinorum,limites transiens
 • C63.9
  Zloćudni tumor muškog polnog organa,neoznačen
  Neoplasma malignum organi genitalii masculini,non specificatum
 • C64
  Zloćudni tumor bubrega,izuzev karlice bubrega
  Neoplasma malignum renis, pelvem renalem excludens
 • C65
  Zloćudni tumor karlice bubrega
  Neoplasma malignum pelvis renalis
 • C66
  Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz bubrega
  Neoplasma malignum ureteris
 • C67
  Zloćudni tumor mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesciae urinariae
 • C67.0
  Zloćudni tumor trougla mokraćne bešike
  Neoplasma malignum trigoni vesicae urinarie
 • C67.1
  Zloćudni tumor dna mokraćne bešike
  Neoplasma malignum basis vesicae urinarie
 • C67.2
  Zloćudni tumor bočnog zida mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis lateralis
 • C67.3
  Zloćudni tumor prednjeg zida mokraćne bešike
  Neoplasma malignum urinariae anterioris,parietis vesicae
 • C67.4
  Zloćudni tumor zadnjeg zida mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,parietis posterioris
 • C67.5
  Zloćudni tumor vrata mokraćne bešike
  Neoplasma malignum colli vesicae urinarie
 • C67.6
  Zloćudni tumor ušća mokraćnog kanala u bubreg
  Neoplasma malignum ostii ureteris
 • C67.7
  Zloćudni tumor urahusa
  Neoplasma malignum urachi
 • C67.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćne bešike
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,limites transiens
 • C67.9
  Zloćudni tumor mokraćne bešike, neoznačen
  Neoplasma malignum vesicae urinariae,non specificatum
 • C68
  Zloćudni tumor drugih neoznačenih organa za mokrenje
  Neoplasma malignum organorum urinariorum aliorum,non specificatorum
 • C68.0
  Zloćudni tumor mokraćnog kanala iz mokraćne bešike
  Neoplasma malignum urethrae
 • C68.1
  Zloćudni tumor parauretralne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae paraurethralis
 • C68.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice mokraćnih organa
  Neoplasma malignum organorum urinariorum,limites transiens
 • C68.9
  Zloćudni tumor mokraćnog organa,neoznačen
  Neoplasma malignum organi urinarii, non specificatum
 • C69
  Zloćudni tumor oka i pripojaka oka
  Neoplasma malignum oculi et adnexorum oculi
 • C69.0
  Zloćudni tumor vežnjače
  Neoplasma malignum conjunctivae
 • C69.1
  Zloćudni tumor rožnjače
  Neoplasma malignum corneae
 • C69.2
  Zloćudni tumor mrežnjače
  Neoplasma malignum retinae
 • C69.3
  Zloćudni tumor sudovnjače
  Neoplasma malignum chorioideae
 • C69.4
  Zloćudni tumor zrakastog tela oka
  Neoplasma malignum corporis cillaris oculi
 • C69.5
  Zloćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala
  Neoplasma malignum glandulae et ductus lacrimalis
 • C69.6
  Zloćudni tumor očne duplje
  Neoplasma malignum orbitae
 • C69.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice oka oka i pripojaka
  Neoplasma malignum oculi et adnexorum,limites transiens
 • C69.9
  Zloćudni tumor oka,neoznačen
  Neoplasma malignum oculi, non specificatum
 • C70
  Zloćudni tumor moždanica
  Neoplasma malignum meningium
 • C70.0
  Zloćudni tumor moždanih opni mozga
  Neoplasma malignum meningium cerebri
 • C70.1
  Zloćudni tumor opni kičmene moždine
  Neoplasma malignum meningium spinalium
 • C70.9
  Zloćudni tumor moždanica, neoznačen
  Neoplasma malignum meningium, non specificatum
 • C71
  Zloćudni tumor mozga
  Neoplasma malignum cerebri
 • C71.0
  Zloćudni tumor mozga,osim režnjeva i komora
  Neoplasma malignum cerebri, lobos et ventriculos excludens
 • C71.1
  Zloćudni tumor čeonog režnja mozga
  Neoplasma malignum cerebri, lobi frontalis
 • C71.2
  Zloćudni tumor slepoočnog režnja mozga
  Neoplasma malignum cerebri, lobi temporalis
 • C71.3
  Zloćudni tumor temenog režnja mozga
  Neoplasma malignum cerebri, lobi parietalis
 • C71.4
  Zloćudni tumor potiljačnog režnja mozga
  Neoplasma malignum cerebri, lobi occipitalis
 • C71.5
  Zloćudni tumor komore mozga
  Neoplasma malignum cerebri intraventriculare
 • C71.6
  Zloćudni tumor malog mozga
  Neoplasma malignum cerebelli
 • C71.7
  Zloćudni tumor moždanog stabla
  Neoplasma malignum trunci encephali
 • C71.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga
  Neoplasma malignum cerebri, limites transiens
 • C71.9
  Zloćudni tumor mozga, neoznačen
  Neoplasma malignum cerebri, non specificatum
 • C72
  Zloćudni tumor kičmene moždine,lobanjskih živaca i drugih delova centralnog nervnog sistema
  Neoplasma malignum medullae spinalis,nervorum cranialium et partium system.nervosi centralis aliorum
 • C72.0
  Zloćudni tumor kičmene moždine
  Neoplasma malignum medullae spinalis
 • C72.1
  Zloćudni tumor krajnjeg dela kičmene moždine,"konjskog repa"
  Neoplasma malignum caudae equinae
 • C72.2
  Zloćudni tumor živca za miris
  Neoplasma malignum nervi olfactorii
 • C72.3
  Zloćudni tumor očnog živca
  Neplasma malignum nervi optici
 • C72.4
  Zloćudni tumor živca za sluh
  Neoplasma malignum nervi acustici
 • C72.5
  Zloćudni tumor ostalih lobanjskih živaca
  Neoplasma malignum nervorum craniallum,aliorum
 • C72.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
  Neoplasma malignum cerebri et partium systematis nervosi centralis aliarum,limites transiens
 • C72.9
  Zloćudni tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen
  Neoplasma malignum systematis nervosi centralis non specificatum
 • C73
  Zloćudni tumor štitaste žlezde
  Neoplasma malignum glandulae thyreoideae
 • C74
  Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae suprarenalis
 • C74.0
  Zloćudni tumor kore nadbubrežne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,corticis
 • C74.1
  Zloćudni tumor srži nadbubrežne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,medullae
 • C74.9
  Zloćudni tumor nadbubrežne žlezde, neoznačen
  Neoplasma malignum glandulae suprarenalis,non specificatum
 • C75
  Zloćudni tumor drugih endokrinih žlezda i srodnih struktura
  Neoplasma malignum glandulae endocrinae aliae et structurarum affinium
 • C75.0
  Zloćudni tumor paraštitaste žlezde
  Neoplasma malignum glandulae parathyreoideae
 • C75.1
  Zloćudni tumor hipofize
  Neoplasma malignum hypophysis
 • C75.2
  Zloćudni tumor moždanoždrelnog kanala
  Neoplasma malignum ductus craniopharyngici
 • C75.3
  Zloćudni tumor epifize
  Neoplasma malignum corporis pinealis
 • C75.4
  Zloćudni tumor karotidnog telašca
  Neoplasma malignum corporis carotici
 • C75.5
  Zloćudni tumor aortičnog telašca i drugih paraganglija
  Neoplasma malignum corporis aortici et paragangliorum aliorum
 • C75.8
  Zloćudni tumor više žlezda, neoznačen
  Neoplasma malignum pluriglandulare,non specificatum
 • C75.9
  Zloćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen
  Neoplasma malignum glandulae endocrinae,non specificatum
 • C76
  Zloćudni tumor drugih lokalizacija
  Neoplasma malignum, locorum aliorum
 • C76.0
  Zloćudni tumor glave, lica i vrata
  Neoplasma malignum capitis, faciei et colli
 • C76.1
  Zloćudni tumor gridnog koša
  Neoplasma malignum thoracis
 • C76.2
  Zloćudni tumor trbuha
  Neoplasma malignum abdominis
 • C76.3
  Zloćudni tumor karlice
  Neoplasma malignum pelvis
 • C76.4
  Zloćudni tumor ruke
  Neoplasma malignum extremitatis superioris
 • C76.5
  Zloćudni tumor noge
  Neoplasma malignum extremitatis inferioris
 • C76.7
  Zloćudni tumor druge lokalizacije
  Neoplasma malignum, loci aterius
 • C76.8
  Zloćudni tumor koji prelazi granice drugih lokalizacija
  Neoplasma malignum, locorum aliorum,limites transiens
 • C77
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova
  Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum
 • C77.0
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova glave,lica i vrata
  Neoplasma malignum lymphonodorum capitis,faciei et colli
 • C77.1
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova grudnog koša
  Neoplasma malignum lymphonodorum thoracalium metastaticum
 • C77.2
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova trbuha
  Neoplasma malignum lymphonodorum abdominalium metastaticum
 • C77.3
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova pazušne jame i ruke
  Neoplasma malignum lymphonodorum axillarium et extremitatis superioris metastaticum
 • C77.4
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova prepone i noge
  Neoplasma malignum lymphonodorum inquinalium et extremitatis inferioris metastaticum
 • C77.5
  Sekundarni zloćudni tumor limfnih čvorova karlice
  Neoplasma malignum lymphonodorum pelvis metastaticum
 • C77.8
  Sekundarni zloćudni tumor više limfnih čvorova
  Neoplasma malignum lymphonodorum metastaticum,locorum muitipilicium
 • C77.9
  Sekundarni zloćudni tumor limfnog čvora, neoznačen
  Neoplasma malignum lymphonodi metastaticum,non specificatum
 • C78
  Sekundarni zloćudni tumor organa za disanje i organa za varenje
  Neoplasma malignum organorum respiratorium et organorum digestivorum metastaticum
 • C78.0
  Sekundarni zloćudni tumor pluća
  Neoplasma malignum pulmonis metastaticum
 • C78.1
  Sekundarni zloćudni tumor sredoguđa
  Neoplasma malignum mediastini metastaticum
 • C78.2
  Sekundarni zloćudni tumor porebrice
  Neoplasma malignum pleurae metastaticum
 • C78.3
  Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za disanje
  Neoplasma malignum organorum respiratorium aliorum metastaticum
 • C78.4
  Sekundarni zloćudni tumor tankog creva
  Neoplasma malignum intestini tenuis metastaticum
 • C78.5
  Sekundarni zloćudni tumor debelog i završnog creva
  Neoplasma malignum coli et recti metastaticum
 • C78.6
  Sekundarni zloćudni tumor potrbušnice i iza nje
  Neoplasma malignum peritonaei et retroperitonaei metastaticum
 • C78.7
  Sekundarni zloćudni tumor jetre
  Neoplasma malignum hepatismetastaticum
 • C78.8
  Sekundarni zloćudni tumor drugih organa za varenje
  Neoplasma malignum organorum digestivorum aliorum metastaticum
 • C79
  Sekundarni zloćudni tumor drugih lokalizacija
  Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum
 • C79.0
  Sekundarni zloćudni tumor bubrega i karlice bubrega
  Neoplasma malignum renis et pelvis renalis metastaticum
 • C79.1
  Sekundarni zloćudni tumor mokraćne bešike i drugih neoznačenih organa za mokrenje
  Neoplasma malignum, vesicae urinariae et organorum urinariorum aliorum,non specificator.metastaticum
 • C79.2
  Sekundarni zloćudni tumor kože
  Neoplasma malignum cutis metastaticum
 • C79.3
  Sekundarni zloćudni tumor mozga i moždanice
  Neoplasma malignum cerebri et meningium cerebri metastaticum
 • C79.4
  Sekundarni zloćudni tumor drugih delova nervnog sistema
  Neoplasma malignum partium sistematis nervosi aliarum metastaticum
 • C79.5
  Sekundarni zloćudni tumor kosti i koštane srži
  Neoplasma malignum ossis et medullae ossium metastaticum
 • C79.6
  Sekundarni zloćudni tumor jajnika
  Neoplasma malignum ovarii metastaticum
 • C79.7
  Sekundarni zloćudni tumor nadbubrežne žlezde
  Neoplasma malignum glandulae suprarenalis metastaticum
 • C79.8
  Sekundarni zloćudni tumor drugih označenih lokaliza
  Neoplasma malignum metastaticum,locorum aliorum specificatorum
 • C80
  Zloćudni tumor bez označene lokalizacije
  Neoplasma malignum, sine loco specificato
 • C81
  Hodgkinova bolest-zloćudni tumor limfnog tkiva
  Morbus Hodgkin
 • C81.0
  Hodgkinova bolest, limfocitna predominacija
  Lymphoma Hodgkin, praedominatio lymphocytica
 • C81.1
  Hodgkiniva bolest, sklerozirajući čvori.
  Lymphoma Hodgkin, sclerosis nodularis
 • C81.2
  Hodgkiniva bolest, mešane ćelije
  Lymphoma Hodgkin, cellulae mixtae
 • C81.3
  Hodgkinova bolest, limfocitna iscrpljenost
  Lymphoma Hodgkin, depletio lymphocytica
 • C81.7
  Druga Hodgkinova bolest
  Morbus Hodgkin alius
 • C81.9
  Hodgkinova bolest, neoznačena
  Morbus Hodgkin, non specificatus
 • C82
  Folikularni ne-Hodgkinov limfom-zloćudni tumor
  Lymphpma non-Hodgkin folliculare
 • C82.0
  Folikularni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usečenim jedrima
  Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum parvarum cum nucleis incisis
 • C82.1
  Folikularni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija sa usečenim jedrima
  Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum mixtarum cum nucleis incisis
 • C82.3
  Folikularni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija
  Lymphoma non-Hodgkin folliculare cellularum magnarum
 • C82.7
  Drugi folikularni ne-Hodgkinov limfomi
  Lymphomata non-Hodgkin folicularia allia
 • C82.9
  Folikularni ne-Hodgkinov limfom, neoznačen
  Lymphoma non-Hodgkin folliculare, non specificatum
 • C83
  Difuzni ne-Hodgkinov limfom - zloćudni tumor limfnog tkiva
  Lymphoma non-Hodgkin diffusum
 • C83.0
  Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija
  Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum
 • C83.1
  Difuzni ne-Hodgkinov limfom malih ćelija sa usečenim jedrima
  Lymphoma non-Hodgkin cellularum parvarum diffusum cum nucleis incisis
 • C83.2
  Difuzni ne-Hodgkinov limfom mešovitih ćelija
  Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum
 • C83.3
  Difuzni ne-Hodgkinov limfom velikih ćelija
  Lymphoma non-Hodgkin cellularum mixtarum diffusum
 • C83.4
  Difuzni ne-Hodgkinov imunoblastni limfom
  Lymphoma non-Hodgkin immunoblasticum diffusum
 • C83.5
  Difuzni ne-Hodgkinov limfoblastni limfom
  Lymphoma non-Hodgkin lymphoblasticum diffusum
 • C83.6
  Difuzni ne-Hodgkinov nediferencirani limfom
  Lymphoma non-Hodgkin non differentiatum diffusum
 • C83.7
  Burkitov tumor
  Tumor Burkitt
 • C83.8
  Drugi difuzni ne-Hodgkinovi limfomi
  Lymphomata non-Hodgkin diffusa alia
 • C83.9
  Difuzan ne-Hodgkinov limfom, neoznačen
  Lymphoma non-Hodgkin diffusum, non specificatum
 • C84
  Periferni i kožni limfomi T-ćelija
  Lymphomata T-cellularum peripherica et cutanea
 • C84.0
  Fungoidna mikoza
  Mycosis fungoides
 • C84.1
  Sezarijev sindrom
  Syndroma Sezary
 • C84.2
  Limfom T-zona
  Lymphoma T-zonarum
 • C84.3
  Limfomepileoidni limfom
  Lymphoma lymphoepitheloides
 • C84.4
  Periferni limfom T-ćelija
  Lymphoma T-cellularum periphericum
 • C84.5
  Drugi i neoznačeni limfomi ćelija
  Lymphornata T-cellularum alia et non specificata
 • C85
  Drugi i neoznačeni ne-Hodgkinovi limfomi
  Lymphomata non-Hodgkin alia et non specificata
 • C85.0
  Maligni tumor limfnog tkiva
  Lymphosarcoma
 • C85.1
  Tumor limfnog tkiva B ćelija, neoznačen
  Lymphoma B cellularum, non specificatum
 • C85.7
  Drugi označeni ne-Hodgkinovi limfomi
  Lymphomata non-Hodgkin speciileata alia
 • C85.9
  Ne-Hodgkinovi limfom, neoznačen
  Lymphoma non-Hodgkin, non specificatum
 • C88
  Zloćudni imunoproliforativne bolesti
  Morbi maligni imunoproliferativi
 • C88.0
  Waldenstromova makroglobulinemija
  Macroglobulinaemia Waldenstrom
 • C88.1
  Bolest teških lanaca alfa
  Morbus Alpha catenarum gravium
 • C88.2
  Bolest teških lanaca gama
  Morbus gama catenarum gravium
 • C88.3
  Imunopraliferativna bolest tankog creva
  Morbus intestini tenuis immunoproliferativus
 • C88.7
  Druge zloćudne imunoproliferativne bolesti
  Morbi maligni imunoprolierativi alii
 • C88.9
  Zloćudna imunoproliferativna bolest, neoznačena
  Morbus malignus immunoproliferativus, non specificatus
 • C90
  Multipli mijelom i drugi zloćudni tumori plazma-ćelija
  Myeloma multiplex et neoplasmata maligna plasma - cellularum
 • C90.0
  Mljelom višestruke lokalizacije
  Myeloma multiplex
 • C90.1
  Leukemija plazma-ćelija
  Leucaemia plasmocytica
 • C90.2
  Plazmocitom van koštane srži
  Plasmocytoma extrameduliare
 • C91
  Leukemija limfoidnih ćelija krvi - zloćudna bolest krvi
  Leucaemia lymphoides
 • C91.0
  Akutna leukemija limfoblastnih ćelija
  Leucaemia lymphoblastica acuta
 • C91.1
  Hronična leukemija limfocita
  Leuenemin lymphocytica chronica
 • C91.2
  Subakutna leukemija limfocita
  Leuenemia lymphocytica subacuta
 • C91.3
  Leukemija prolimfocita
  Leucaemia prolymphocytica
 • C91.4
  Leukemija vlasastih ćelija
  Leucaemia "hairy-cell"
 • C91.5
  Leukemija T-ćelija odraslog
  Leucaemia T-cellularum adulti
 • C91.7
  Druga limfoidna leukemija
  Leucaemia lymphoides alia
 • C91.9
  Limfoidna leukemija, neoznačena
  Leucaemia lymphoides, non specificata
 • C92
  Mijeloidna leukemija - zloćudna bolest mijeloidnih ćelija krvi
  Leucaemia myeloides
 • C92.0
  Akutna mijeloidna leukemija
  Leucaemia myeloides acuta
 • C92.1
  Hronična mijeloidna leukemija
  Leucaemia myeloides chronica
 • C92.2
  Hronična atipična mijeloidna leukemija BCR/ABL
  Leucaemia myeloides chronica atypica, BCR/ABL - negativum
 • C92.3
  Mijeloidni sarkom
  Sarcom myeloides
 • C92.4
  Akutna promijolocitna leukemija
  Leucaemia promyelocytica acuta
 • C92.5
  Akutna monomijelocitna leukemija
  Leucaemia myelomonocytica acuta
 • C92.7
  Druga mijeloidna leukemija
  Leucaemia myeloides alia
 • C92.9
  Mijeloidna leukemija, neoznačena
  Leucaemia myeloides, non specificati
 • C93
  Monocitna leukemija - zloćudna bolest monocitnih ćelija krvi
  Leucaemia monocytica
 • C93.0
  Akutna monocitna leukemija
  Leucaemia monocytica acuta
 • C93.1
  Hronična monocitna leukemija
  Leucaemia monocytica chronica
 • C93.2
  Subakutna monocitna leukemija
  Leucaemia monocytica subacuta
 • C93.7
  Druga monocitna leukemija
  Leucaemia monocytica alia
 • C93.9
  Monocitna leukemija, neoznačena
  Leucaemia monocytica, non specificata
 • C94
  Druge leukemije označenih tipova ćelija krvi
  Leucaemiae typorum cellularium aliorum, specificatorum
 • C94.0
  Akutna eritremija i eritroleukemija
  Erythraemia acuta et erythroleucaemia
 • C94.1
  Hronična eritremija
  Erythraemia chronica
 • C94.2
  Akutna megakariablastna leukemija
  Leucaemia megacaryoblastica acuta
 • C94.3
  Mastocitna leukemija
  Leucaemia mastocytica
 • C94.4
  Akutna panmijeloza
  Panmyelosis acuta
 • C94.5
  Akutna mijelofibroza
  Myelofibrosis acuta
 • C94.7
  Druga označena leukemija
  Leucaemiae aliae, specificatae
 • C95
  Leukemija-zloćudna bolest neoznačenog tipa ćelija krvi
  Leucaemia typi cellularum non specificati
 • C95.0
  Akutna leukemija neoznačenog tipa ćelija
  Leucaemia typi cellularum non specificati acuta
 • C95.1
  Hronična leukemija neoznačenog tipa ćelija
  Leucaemia cellularum typi non specificati chronica
 • C95.2
  Subakutna leukemija neoznačenog tipa ćelija
  Leucaemia cellularum typi non specificati subacuta
 • C95.7
  Druga leukemija neoznačenog tipa ćelija
  Leucaemia cellularum typi non specificati, alia
 • C95.9
  Leukemija, neoznačena
  Leucaemia, non specificata
 • C96
  Drugi zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
  Neoplasmata maligna textus lymphoidis, haematopoietici et textuum affinium alia
 • C96.0
  Letterer-Siwoova bolest
  Morbus Letterer-Siwe
 • C96.1
  Zloćudna histiocitoza
  Histiocytosis maligna
 • C96.2
  Zloćudni tumor mast-ćelija (labrocita)
  Tumor mastocyticus malignus
 • C96.3
  Pravi histiocitni limfom
  Lymphoma histiocyticum verum
 • C96.7
  Drugi označeni zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva
  Neoplasma malignum textus lymphoidis, hematopoietici et textnum affinium, specificata alia
 • C96.9
  Zloćudni tumori limfoidnog, hematopoeznog i srodnih tkiva, neoznačen
  Neoplasma malignum textus lymphoidie, hematopoietici et textuum affinium, non specificatum
 • C97
  Zloćudni tumori više nezavisnih primarnih lokalizacija
  Neoplasmata maligna, locorum independentium (primariorum) multiplicium
 • D00
  Karcinom - rak "in situ" usta, jednjaka i želuca
  Carcinoma in situ cavi oris,oesophagi et ventriculi
 • D00.0
  Karcinom "in situ" usne, usta i ždrela
  Carcinoma in situ labii, cavi oris et pharyngis
 • D00.1
  Karcinom "in situ" jednjaka
  Carcinoma in situ oesophagi
 • D00.2
  Karcinom "in situ" želuca
  Carcinoma in situ ventriculi
 • D01
  Karcinom - rak "in situ" drugih organa za varenje
  Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum
 • D01.0
  Karcinom "in situ" debelog creva
  Carcinoma in situ coli
 • D01.1
  Karcinom "in situ" spojnice pravog i uvljenog creva
  Carcinoma in situ juncturae rectosigmoidis
 • D01.2
  Karcinom "in situ" zadnjeg creva
  Carcinoma in situ recti
 • D01.3
  Karcinom "in situ" čmara i čmarnog kana.
  Carcinoma in situ ani et canalis analis
 • D01.4
  Karcinom "in situ" drugih i neoznačenih delova creva
  Carcinoma in situ partium intestini aliarum et non specificatorum
 • D01.5
  Karcinom "in situ" jetre, žučne kesice i žučnog kanala
  Carcinoma in situ hepatis,vesicae felleae et ductus biliaris
 • D01.7
  Karcinom "in situ" drugih označenih organa za varenje
  Carcinoma in situ organorum digestivorum aliorum, specificatorum
 • D01.9
  Karcinom "insitu" organa za varenje, neoznačen
  Carcinoma in situ organi digestivi, non specificatum
 • D02
  Karcinom "in situ", srednjeg uva i organa za disanje
  Carcinoma in situ auris mediae et systematis respiratori
 • D02.0
  Karcinom "in situ" grkljana
  Carcinoma in situ laryngis
 • D02.1
  Karcinom "in situ" dušnika
  Carcinoma in situ tracheae
 • D02.2
  Karcinom "in situ" dušnika i pluća
  Carcinoma in situ bronchi et pulmonis
 • D02.3
  Karcinom "in situ" drugih delova za disanje
  Carcinoma in situ partim systematis respiratorii aliarum
 • D03
  Melanom "in situ" zloćudni crni tumor kože
  Melanoma in situ
 • D03.0
  Melanom "in situ" usne
  Melanoma in situ labii oris
 • D03.1
  Melanom "in situ", kapka oka, uključujući ugao oka
  Melanoma in situ palpebrae,canthum includens
 • D03.2
  Melanom "in situ", uva i spoljnjeg ušnog kanala
  Melanoma in situ auris et meatus acustici externi
 • D03.3
  Melanom "in situ", drugih i neoznačenih delova lica
  Melanoma in situ partium faciei aliarum et non specificatarum
 • D03.4
  Melanoma "in situ" poglavine i vrata
  Melanoma in situ capilitil et colli
 • D03.5
  Melanom " in situ" trupa
  Melanoma in situ trunci
 • D03.6
  Melanom "in situ" ruke, uključujući rame
  Melanoma in situ extremitatis superioris omam includens
 • D03.7
  Melanom "in situ" noge, uključujući predeo karlice
  Melanoma in situ extremitatis inferioris regionem coxae includens
 • D03.8
  Melanom "in situ" drugih lokalizacija
  Melanoma in situ,locorum aliorum
 • D03.9
  Melanom "in situ", neoznačen
  Melanoma in situ,non specificatum
 • D04
  Karcinom "in situ", kože
  Carcinoma in situ cutis
 • D04.0
  Karcinom "in situ", kože usne
  Carcinoma in situ cutis labii
 • D04.1
  Karcinom "in situ" kože kapka oka, uključujući ugao oka
  Carcinoma in situ cutis palpebrae, canthum includens
 • D04.2
  Karcinom "in situ" kože uva i spoljašnjeg ušnog kanala
  Carcinoma in situ cutis auris et meatus acustici externi
 • D04.3
  Karcinom "in situ" kože drugih delova lica
  Carcinoma in situ cutis partium faciei aliarum
 • D04.4
  Karcinom "in situ" kože poglavine i kpže vrata
  Carcinoma in situ cutis capillitii et cutis colli
 • D04.5
  Karcinom "in situ" kože trupa
  Carcinoma in situ cutis trunci
 • D04.6
  Karcinom "in situ" kože ruke, uključujući rame
  Carcinoma in situ cutis extremitatis superioria, omam includens
 • D04.7
  Karcinom "in situ" kože noge, uključujući karličnu kost
  Carcinoma in situ cutis extremitatis inferioris, coxam includens
 • D04.8
  Karcinom "in situ" kože drugih lokalizacija
  Carcinoma in situ cutis,locorum aliorum
 • D04.9
  Karcinom "in situ" kože, neoznačen
  Carcinoma in situ cutis,non specificatum
 • D05
  Karcinom-rak "in situ" dojke
  Carcinoma in situ mammae
 • D05.0
  Režnjasti karcinom "in situ"
  Carcinoma in situ lobulare
 • D05.1
  Unutarkanalni karcinom "in situ"
  Carcinoma in situ intraductale
 • D05.7
  Drugi karcinom "in situ" dojke
  Carcinoma in situ mammae,alia
 • D05.9
  Karcinom "in situ" dojke, neoznačen
  Carcinoma in situ mammae,non specificatum
 • D06
  Karcinom-rak "in situ" grlića materice
  Carcinoma in situ cervicis uteri
 • D06.0
  Karcinom "in situ" unutrašnjosti grlića materice
  Carcinoma in situ endocervicis uteri
 • D06.1
  Karcinom "in situ" spoljašnjosti grlića materice
  Carcinoma in situ exocervicis uteri
 • D06.7
  Karcinom "in situ" drugih delova grlića materice
  Carcinoma in situ partium cervicis uteri aliarum
 • D06.9
  Karcinom "in situ" grlića materice, neoznačen
  Carcinoma in situ cervicis uteri,non specificatum
 • D07
  Karcinom - rak "in situ" drugih i neoznačenih polnih organa
  Carcinoma in situ genitaliorum aliorum
 • D07.0
  Karcinom "in situ" sluznice materice
  Carcinoma in situ endometrii
 • D07.1
  Karcinom "in situ" stidnice
  Carcinoma in situ vulvae
 • D07.2
  Karcinom "in situ" usmine
  Carcinoma in situ vaginae
 • D07.3
  Karcinom "in situ" drugih ženskih polnih organa
  Carcinoma in situ genitaliorum femininorum aliorum
 • D07.4
  Karcinom "in situ" uda
  Carcinoma in situ penis
 • D07.5
  Karcinom "in situ" kestenjače
  Carcinoma in situ prostatae
 • D07.6
  Karcinom "in situ" drugih muških polnih organa
  Carcinoma in situ genitaliorum masculinorum aliorum
 • D09
  Karcinom - rak "in situ" drugih neoznačenih lokalizacija
  Carcinoma in situ, locorum aliorum,non specificatorum
 • D09.0
  Karcinom "in situ" mokraćne bešike
  Carcinoma in situ vesicae urinariae
 • D09.1
  Karcinom "in situ" drugih organa za mokrenje
  Carcinoma in situ organorum urinariorum aliorum
 • D09.2
  Karcinom "in situ" oka
  Carcinoma in situ oculi
 • D09.3
  Karcinom "in situ" štitaste žlezde i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Carcinoma in situ glandulae thyreoideae et glandularum endocrinarum aliarum
 • D09.7
  Karcinom "in situ" drugih označenih lokalizacija
  Carcinoma in situ locorum aliorum, specificatorum
 • D09.9
  Karcinom "in situ" neoznačen
  Carcinoma in situ,non specificatum
 • D10
  Dobroćudni tumor usne,usta i ždrela
  Neoplasma benignum labii,oris et pharyngis
 • D10.0
  Dobroćudni tumor usne
  Neoplasma benignum labii
 • D10.1
  Dobroćudni tumor jezika
  Neoplasma benignum linguee
 • D10.2
  Dobroćudni tumor dna usta
  Neoplasma benignum basis oris
 • D10.3
  Dobroćudni tumor drugih delova usta
  Neoplasma benignum partium oris ,aliarum
 • D10.4
  Dobroćudni tumor krajnika
  Neoplasma benignum tonsillae
 • D10.5
  Dobroćudni tumor drugih delova usnog ždrela
  Neoplasma benignum oropharygis,partium aliorum
 • D10.6
  Dobroćudni tumor nosnog dela ždrela
  Neoplasma benignum nasopharyngis
 • D10.7
  Dobroćudni tumor donjeg dela ždrela
  Neoplasma benignum hypopharyngis
 • D10.9
  Dobroćudni tumor ždrela,neoznačen
  Neoplasma benignum pharyngis,non specificatum
 • D11
  Dobroćudni tumor velikih pljuvačnih žlezda
  Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum
 • D11.0
  Dobroćudni tumor doušne pljuvačne žlezde
  Neoplasma benignum glandulae parotidis
 • D11.7
  Dobroćudni tumor drugih velikih pljuvačnih žlezda
  Neoplasma benignum glandularum salivarium majorum, aliarum
 • D11.9
  Dobroćudni tumor velike pljuvačne žlezde, neoznačen
  Neoplasma benignum glandulae salivaris majoris, non specificatum
 • D12
  Dobroćudni tumor debelog creva, zadnjeg creva, čmara i čmarnog kanala
  Neoplasma benignum coli,recti, ani et canalis analis
 • D12.0
  Dobroćudni tumor slepog creva
  Neoplasma benignum caeci
 • D12.1
  Dobroćudni tumor crvuljka
  Neoplasma benignum appendicis
 • D12.2
  Dobroćudni tumor uzlaznog dela debelog creva
  Neoplasma benignum coli ascendentis
 • D12.3
  Dobroćudni tumor poprečnog dela debelog creva
  Neoplasma benignum coli transversi
 • D12.4
  Dobroćudni tumor silaznog dela debelog creva
  Neoplasma benignum coli descendentis
 • D12.5
  Dobroćudni tumor izvijenog dela debelog creva
  Neoplasma benignum coli sigmoidis
 • D12.6
  Dobroćudni tumor debelog creva neoznačen
  Neoplasma benignum coli,non specificatum
 • D12.7
  Dobroćudni tumor spojnice pravog i uvijenog creva
  Neoplasma benignum juncturae, rectosigmoidis
 • D12.8
  Dobroćudni tumor zadnjeg creva
  Neplasma benignum recti
 • D12.9
  Dobroćudni tumor čmara i čmarnog kanala
  Neoplasma benignum ani et canalis analis
 • D13
  Dobroćudni tumor drugih delova za varenje
  Neoplasma benignum systematis digestivi, partium aliarum
 • D13.0
  Dobroćudni tumor jednjaka
  Neoplasma benignum oesophagi
 • D13.1
  Dobroćudni tumor želuca
  Neoplasma benignum ventriculi
 • D13.2
  Dobroćudni tumor dvanaestopalačnog creva
  Neoplasma benignum duodeni
 • D13.3
  Dobroćudni tumor drugih delova tankog creva
  Neoplasma benignum intestini tenuis, partium aliarum
 • D13.4
  Dobroćudni tumor jetre
  Neoplasma benignum hepatis
 • D13.5
  Dobroćudni tumor vanjetrenih žučnih puteva
  Neoplasma benignum ductuum billarium extrahepaticorum
 • D13.6
  Dobroćudni tumor gušterače
  Neoplasma benignum pancreatis
 • D13.7
  Dobroćudni tumor endokrinog dela guštera
  Neoplasma benignum pancreatis endocrini
 • D13.9
  Dobroćudni tumor delova sistema za varenje, neoznačen
  Neoplasma benignum systematis digestivi, partium non specificatum
 • D14
  Dobroćudni tumor srednjeg uva i organa za disanje
  Neoplasma benignum auris mediae et organorum respiratoriorum
 • D14.0
  Dobroćudni tumor srednjeg uva, nosne šupljine i nosnih sisnusa
  Neoplasma benignum auris medine,cavi nasi et sinuum nasi
 • D14.1
  Dobroćudni tumor grkljana
  Neoplasma benignum laryngis
 • D14.2
  Dobroćudni tumor dušnika
  Neoplasma benignum tracheae
 • D14.3
  Dobroćudni tumor dušnice i pluća
  Neoplasma benignum bronchi et pulmonis
 • D14.4
  Dobroćudni tumor disajnog sistema neoznnačen
  Neoplasma benignum systematis respiratorii non specificatum
 • D15
  Dobroćudni tumor drugih organa grudne duplje
  Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum
 • D15.0
  Dobroćudni tumor grudne žlezde
  Neoplasma benignum thymi
 • D15.1
  Dobroćudni tumor srca
  Neoplasma benignum cordis
 • D15.2
  Dobroćudni tumor sredogruđa
  Neoplasma benignum mediastini
 • D15.7
  Dobroćudni tumor drugih označenih organa grudne duplje
  Neoplasma benignum organorum intrathoracalium aliorum, specificatorum
 • D15.9
  Dobroćudni tumor organa grudne duplje, neoznačen
  Neoplasma benignum organorum intrathoracaliumn non specificatum
 • D16
  Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice
  Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli
 • D16.0
  Dobroćudni tumor lopatice i dugih kostiju ruke
  Neoplasma benignum scapulae et ossium longorum extremitatis superioris
 • D16.1
  Dobroćudni tumor kratkih kostiju ruke
  Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis superioris
 • D16.2
  Dobroćudni tumor dugih kostiju noge
  Neoplasma benignum ossium longorum extremitatis interioris
 • D16.3
  Dobroćudni tumor kratkih kostiju noge
  Neoplasma benignum ossium brevium extremitatis inferioris
 • D16.4
  Dobroćudni tumor kostiju glave i lica
  Neoplasma benignum ossium cranii et faciei
 • D16.5
  Dobroćudni tumor donje vilice
  Neoplasma benignum mandibulae
 • D16.6
  Dobroćudni tumor kičmenog stuba
  Neoplasma benignum columnae vertebralis
 • D16.7
  Dobroćudni tumor rebra, grudne kosti i ključnjače
  Neoplasma benignum costae,sterni et claviculae
 • D16.8
  Dobroćudni tumor kostiju karlice, krsne i trtične kosti
  Neoplasma benignum ossium pelvis,ossis sacri et ossis coccygis
 • D16.9
  Dobroćudni tumor kosti i zglobne hrskavice, neoznačen
  Neoplasma benignum ossis et cartilaginis articuli, non specificatum
 • D17
  Dobroćudni tumor masnog tkiva
  Neoplasma benignum lipomatosum
 • D17.0
  Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva glave, lica i vrata
  Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis capitis, faciei et coli
 • D17.1
  Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva trupa
  Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis trunci
 • D17.2
  Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva udova
  Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis
 • D17.3
  Dobroćudni tumor masnog tkiva kože i potkožnog tkiva drugih lokalizacija
  Neoplasma benignum lipomatosum cutis et subcutis, locorum aliorum
 • D17.4
  Dobroćudni tumor masnog tkiva organa grudne duplje
  Neoplasma benignum lipomatosum organorum intrathoracalium
 • D17.5
  Dobroćudni tumor masnog tkiva trbušnih organa
  Neoplasma benignum lipomatosum organorum abdominalium
 • D17.6
  Dobroćudni tumor masnog tkiva semene vrpce
  Neoplasma benignum lipomatosum funici spermatici
 • D17.7
  Dobroćudni tumor masnog tkiva drugih lokalizacija
  Neoplasma benignum lipomatosum, locorum aliorum
 • D17.9
  Dobroćudni tumor masnog tkiva,neoznačen
  Neoplasma benignum lipomatosum,non specificatum
 • D18
  Tumor krvnih sidova i limfe, neoznačene lokalizacije
  Haemangioma et lymphangioma,loci non specificati
 • D18.0
  Tumor krvnih sudova
  Haemangioma
 • D18.1
  Tumor limfnih sudova
  Lymphangioma
 • D19
  Dobroćudni tumor mezotela
  Neoplasma benignum mesothelii (Mesothelioma)
 • D19.0
  Dobroćudni tumor mezotela poplućnice
  Mesothelioma pleurae
 • D19.1
  Dobroćudni tumor mezotela potrbušnice
  Mesothelioma peritonaei
 • D19.7
  Dobroćudni tumor mezotela druge lokalizacije
  Mesothelioma,loci alterius
 • D19.9
  Dobroćudni tumor mezotela, neoznačen
  Mesothelioma,non specificatum
 • D20
  Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice i iza nje
  Neoplasma benignum textus mollis peritonaei et retroperitonaei
 • D20.0
  Dobroćudni tumor mekog tkiva iza potrbušnice
  Neoplasma benignum textus mollis retroperitonaei
 • D20.1
  Dobroćudni tumor mekog tkiva potrbušnice
  Neoplasma benignum textus mollis peritonaei
 • D21
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum connexivi aliorum, aliud
 • D21.0
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugog mekog tkiva glave, lica i vrata
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium capitis, faciei et colli aliorum
 • D21.1
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva ruke, uključujući rame
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremitatis superioris aliorum,omam inludens
 • D21.2
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva noge, uključujući predeo karlice
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium extremit.inferioris aliorum,regionem coxam in
 • D21.3
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva grudnog koša
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium thoracis aliorum
 • D21.4
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trbuha
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium abdominis aliorum
 • D21.5
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva karlice
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium pelvis aliorum
 • D21.6
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva trupa, neoznačen
  Neoplasma benignum textus connexivi et et textuum mollium trunci alior.,non specificatum
 • D21.9
  Dobroćudni tumor vezivnog i drugih mekih tkiva, neoznačen
  Neoplasma benignum textus connexivi et textuum mollium, non specificatum
 • D22
  Mladež
  Naevus melanocyticus
 • D22.0
  Mladež usne
  Naevus melanocyticus labii
 • D22.1
  Mladež kapka oka,uključujući ugao oka
  Naevus melanocyticus palpebrae,canthum includens
 • D22.2
  Mladež uva i spoljnjeg ušnog kanala
  Naevus melanocyticus auris et canalis auris externi
 • D22.3
  Mladež drugih lokalizacija lica
  Naevus melanocyticus,locorum faciei aliorum
 • D22.4
  Mladež poglavine i vrata
  Naevus melanocyiticus capillitii et colli
 • D22.5
  Mladež trupa
  Naevus melanocyticus trunci
 • D22.6
  Mladež ruke,uključujući rame
  Naevus melanocyticus extremitatis superioris,omam includens
 • D22.7
  Mladež noge,uključujući predeo karlične kosti
  Naevus melanocyticus extremitatis inferioris,regionem coxam includens
 • D22.9
  Mladež,neoznačen
  Naevus melanocyticus,non specificatus
 • D23
  Drugi dobroćudni tumor kože
  Neoplasma benignum cutis aliud
 • D23.0
  Dobroćudni tumor kože usne
  Neoplasma benignum cutis labii
 • D23.1
  Dobroćudni tumor kože kapka oka,uključujući ugao oka
  Neoplasma benignum cutis palpebrae,canthum includens
 • D23.2
  Dobroćudni tumor kože uva i spoljašnjeg ušnog kanala
  Neoplasma benignum cutis auris et canalis auris externi
 • D23.3
  Dobroćudni tumor kože drugih i neoznačenih delova lica
  Neoplasma benignum cutis faciei,partium aliarum et non specificatarum
 • D23.4
  Dobroćudni tumor kože poglavine i vrata
  Neoplasma benignum cutis capillitii et colli
 • D23.5
  Dobroćudni tumor kože trupa
  Neoplasma benignum cutis trunci
 • D23.6
  Dobroćudni tumor kože ruke,uključujući rame
  Neoplasma benignum cutis extremitatis superioris,omam includens
 • D23.7
  Dobroćudni tumor kože noge,uključujući predeo karlične kosti
  Neoplasma benignum cutis extremitatis inferioris,regionem coxam includens
 • D23.9
  Dobroćudni tumor kože,neoznačen
  Neoplasma benignum cutis, non specificatum
 • D24
  Dobroćudni tumor dojke
  Neoplasma benignum mammae
 • D25
  Tumor glatkog mišića materice
  Leiomyoma uteri
 • D25.0
  Podsluznični tumor glatkog mišića materice
  Leiomyoma submucosum uteri
 • D25.1
  Tumor glatkog mišića zida materice
  Leiomyoma uteri intramurale
 • D25.2
  Tumor glatkog mišića ispod serozne opne materice
  Leiomyoma subserosum uteri
 • D25.9
  Tumor glatkog mišića materice,neoznačen
  Leiomyoma uteri,non specificatum
 • D26
  Drugi dobroćudni tumori matrice
  Neoplasmata benigna uteri alia
 • D26.0
  Dobroćudni tumor grlića materice
  Neoplasma benignum cervicis uteri
 • D26.1
  Dobroćudni tumor tela materice
  Neoplasma benignum corporis uteri
 • D26.7
  Dobroćudni tumor drugih delova materice
  Neoplasma benignum partium uteri aliarum
 • D26.9
  Dobroćudni tumor materice,neoznačen
  Neoplasma benignum uteri,non specificatum
 • D27
  Dobroćudni tumor jajnika
  Neoplasma benignum ovarii
 • D28
  Dobroćudni tumor drugih ženskih polnih organa.
  Neoplasma benignum genitaliorum femintnorum aliorum
 • D28.0
  Dobroćudni tumor stidnice
  Neoplasma benignum vulvae
 • D28.1
  Dobroćudni tumor usmine
  Neoplasma benignum vaginae
 • D28.2
  Dobroćudni tumor jajovoda i veza materice
  Neoplasma benignum tubae uterinae et ligamentorum
 • D28.7
  Dobroćudni tumor drugih označenih ženskih polnih organa
  Neoplasma benignum genitaliorum femininorum specificatorum,aliorum
 • D28.9
  Dobroćudni tumor ženskih polnih organa,neoznačen
  Neoplasma benignum genitaliorum femininorum,non specificatum
 • D29
  Dobroćudni tumor muških polnih organa
  Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum
 • D29.0
  Dobroćudni tumor uda
  Neoplasma benignum penis
 • D29.1
  Dobroćudni tumor kestenjače
  Neoplasma benignum prostatae
 • D29.2
  Dobroćudni tumor semenika
  Neoplasma benignum testis
 • D29.3
  Dobroćudni tumor pasemenika
  Neoplasma epididymitis
 • D29.4
  Dobroćudni tumor mošnice
  Neoplasma benignum scroti
 • D29.7
  Dobroćudni tumor drugih označenih muških polnih organa
  Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum specificatorum,aliorum
 • D29.9
  Dobroćudni tumor muških polnih organa,neoznačen
  Neoplasma benignum genitaliorum masculinorum,non specificatum
 • D30
  Dobroćudni tumor mokraćnih organa
  Neoplasma benignum organorum urinariorum
 • D30.0
  Dobroćudni tumor bubrega
  Neoplasma benignum renis
 • D30.1
  Dobroćudni tumor karlice bubrega
  Neoplasma benignum pelvis renis
 • D30.2
  Dobroćudni tumor mokraćnih organa
  Neoplasma benignum ureteris
 • D30.3
  Dobroćudni tumor mokraćne bešike
  Neoplasma benignum vesicae urinariae
 • D30.4
  Dobroćudni tumor mokraćovoda bešike
  Neoplasma benignum urethrae
 • D30.7
  Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa
  Neoplasma benignum organorum urinariorum aliorum
 • D30.9
  Dobroćudni tumor drugih mokraćnih organa, neoznačen
  Neoplasma benignum organorum urinariorum,non specificatum
 • D31
  Dobroćudni tumor oka i pripojaka oka
  Neoplasma benignum oculi et adnexorum oculi
 • D31.0
  Dobroćudni tumor vežnjače
  Neoplasma benignum conjuctivae
 • D31.1
  Dobroćudni tumor rožnjače
  Neoplasma benignum corneae
 • D31.2
  Dobroćudni tumor mrežnjače
  Neoplasma benignum retinae
 • D31.3
  Dobroćudni tumor sudovnjače
  Neoplasma benignum chorioideae
 • D31.4
  Dobroćudni tumor zrakastog tela
  Neoplasma benignum corporis ciliaris
 • D31.5
  Dobroćudni tumor suzne žlezde i suznog kanala
  Neoplasma benignum glandulae et ductus lacrimalis
 • D31.6
  Dobroćudni tumor očne duplje,neoznačen
  Neoplasma benignum orbitae,non specificatum
 • D31.9
  Dobroćudni tumor oka,neoznačen
  Neoplasma benignum oculi,non specificatum
 • D32
  Dobroćudni tumor moždanica
  Neoplasma benignum meningium
 • D32.0
  Dobroćudni tumor moždanice
  Neoplasma benignum meningium intracraniale
 • D32.1
  Dobroćudni tumor opni kičmene moždine
  Neoplasma benignum meningium medullae spinalis
 • D32.9
  Dobroćudni tumor moždanica,neoznačen
  Neoplasma benignum meningium,non specificatum
 • D33
  Dobroćudni tumori mozga i drugih delova centralnog nervnog sistema
  Neoplasmata benigna cerebri et systematis nervosi ceniralis,partium aliorum
 • D33.0
  Dobroćudni tumor mozga,iznad šatora mozga
  Neoplasma benignum cerebri supratentoriale
 • D33.1
  Dobroćudni tumor mozga,ispod šatora mozga
  Neoplasma benignum cerebri intratentoriale
 • D33.2
  Dobroćudni tumor mozga,neoznačen
  Neoplasma benignum cerebri,non specificatum
 • D33.3
  Dobroćudni tumor živca mozga
  Neoplasma benignum nervi cranialis
 • D33.4
  Dobroćudni tumor kičmene moždine
  Neoplasma benignum medullae spinalis
 • D33.7
  Dobroćudni tumor drugih označenih delova centralnog nervnog sistema
  Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,partium aliarum specificatarum
 • D33.9
  Dobroćudni tumor centralnog nervnog sistema,neoznačen
  Neoplasma benignum systematis nervosi centralis,non specificatum
 • D34
  Dobroćudni tumor štitaste žlezde
  Neoplasma benignum glandulae thyreoideae
 • D35
  Dobroćudni tumor drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem
  Neoplasma benignum glandularum endocrinarum aliarum
 • D35.0
  Dobroćudni tumor nadbubrežne žlezde
  Neoplasma benignum glandulae suprarenalis
 • D35.1
  Dobroćudni tumor paraštitaste žlezde
  Neoplasma benignum glandulae parathyreoideae
 • D35.2
  Dobroćudni tumor hipofizne žlezde
  Neoplasma benignum glandulae pituitariae
 • D35.3
  Dobroćudni tumor lobanjsko-ždrelnog kanala
  Neoplasma benignum ductus craniopharyngici
 • D35.4
  Dobroćudni tumor pinealne žlezde
  Neoplasma benignum corporis pinealls
 • D35.5
  Dobroćudni tumor karotidnog telašca
  Neoplasma benignum corporis carotici
 • D35.6
  Dobroćudni tumor aortnog telašca i drugih okolnih nervnih čvorova.
  Neoplasma benignum corporis paraaortici et paragangliorum aliorum
 • D35.7
  Dobroćudni tumor druge označene žlezde sa unutrašnjim lučenjem
  Neoplasma benignum glandulae endocrinae alterius
 • D35.8
  Dobroćudni tumor više žlezda
  Neoplasma benignum pluriglandulare
 • D35.9
  Dobroćudni tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen
  Neoplasma benignum glandulae endocrinae,non specificatum
 • D36
  Drugi dobroćudni tumor
  Neoplasma benignum aliud
 • D36.0
  Dobroćudni tumor limfnih čvorova
  Neoplasma benignum lymphonodi
 • D36.1
  Dobroćudni tumor perifernih živaca i autonomnog nervnog sistema
  Neoplasma benignum nervi peripherici et systemati nervosi autonomi
 • D36.7
  Dobroćudni tumor označene lokalizacije
  Neoplasma benignum,loci specificata
 • D36.9
  Dobroćudni tumor neoznačene lokalizacije
  Neoplasma benignum,loci non specificati
 • D37
  Tumor usta i organa za varenje
  Neoplasma oris et organorum systematis digestivi
 • D37.0
  Tumor usne,usta i ždrela
  Neoplasma labii,oris et pharyngis
 • D37.1
  Tumor želuca
  Neoplasma ventriculi
 • D37.2
  Tumor tankog creva
  Neoplasma intestini tenuis
 • D37.3
  Tumor slepog creva
  Neoplasma appendicis
 • D37.4
  Tumor debelog creva
  Neoplasma coli
 • D37.5
  Tumor završnog creva
  Neoplasma recti
 • D37.6
  Tumor jetre i žučnih kanala
  Neoplasma hepatis et ductuum billarium
 • D37.7
  Tumor drugih organa sistema za varenje
  Neoplasma organorum systematis digestivi aliorum
 • D37.9
  Tumor organa za varenje,neoznačen
  Neoplasma organorum systematis digestivi,non specificatum
 • D38
  Tumor srednjeg uva,organa za disanje i grudne duplje
  Neoplasma auris mediae, organorum respiratoriorum et intrathoracalium
 • D38.0
  Tumor grkljana
  Neoplasma laryngis
 • D38.1
  Tumor dušnika,dušnice i pluća
  Neoplasma tracheae,bronchi et pulmonis
 • D38.2
  Tumor poplućnice
  Neoplasma pleurae
 • D38.3
  Tumor sredogruđa
  Neoplasma mediastini
 • D38.4
  Tumor grudne žlezde
  Neoplasma thymi
 • D38.5
  Tumor drugih organa za disanje,neoznačen
  Neoplasma organorum respiratoriorum aliorum
 • D38.9
  Tumor drugih organa za disanje,neoznačen
  Neoplasma organi respiratorii,non specificatum
 • D39
  Tumor ženskih polnih organa
  Neoplasma genitaliorum femininorum
 • D39.0
  Tumor materice
  Neoplasma uteri
 • D39.1
  Tumor jajnika
  Neoplasma ovarii
 • D39.2
  Tumor posteljice
  Neoplasma placentae
 • D39.7
  Tumor drugih ženskih polnih organa
  Neoplasma genitaliorum femininorum aliorum
 • D39.9
  Tumor ženskih polnih organa,neoznačen
  Neoplasma genitaliorum femininorum,non specificatum
 • D40
  Tumor muških polnih organa
  Neoplasma genitaliorum masculinorum
 • D40.0
  Tumor kestenjače
  Neoplasma prostatae
 • D40.1
  Tumor semenika
  Neoplasma testis
 • D40.7
  Tumor drugih muških polnih organa
  Neoplasma genitaliorum masculinorum aliorum
 • D40.9
  Tumor muških polnih organa,neoznačen
  Neoplasma genitaliorum masculinorum,non specificatum
 • D41
  Tumor mokraćnih organa
  Neoplasma organorum urinariorum
 • D41.0
  Tumor bubrega
  Neoplasma renis
 • D41.1
  Tumor karlice bubrega
  Neoplasma pelvis renis
 • D41.2
  Tumor mokraćovoda bubrega
  Neoplasma ureteris
 • D41.3
  Tumor mokraćovoda bešike
  Neoplasma urethrae
 • D41.4
  Tumor mokraćne bešike
  Neoplasma vesicae urinariae
 • D41.7
  Drugi tumor mokraćnih organa
  Neoplasma organorum urinariorum aliorum
 • D41.9
  Tumor mokraćnog organa,neoznačen
  Neoplasma organi urinarii,non specificatum
 • D42
  Tumor moždanica
  Neoplasma meningium
 • D42.0
  Tumor moždanica mozga
  Neoplasma meningis cerebri
 • D42.1
  Tumor opne kičmene moždine
  Neoplasma meningium medullae spinalis
 • D42.9
  Tumor moždanice,neoznačen
  Neoplasma meningis,non specificatum
 • D43
  Tumori mozga i centralnog nervnog sistema
  Neoplasmata cerebri et systematis nervosi centralis
 • D43.0
  Tumor mozga, iznad šatora mozga
  Neoplasma cerebri supratentoriale
 • D43.1
  Tumor mozga,ispod šatora mozga
  Neoplasma cerebri infratentoriale
 • D43.2
  Tumor mozga
  Neoplasma cerebri
 • D43.3
  Tumor živca
  Neoplasma nervi cranialie
 • D43.4
  Tumor kičmene moždine
  Neoplasma medullae spinalis
 • D43.7
  Tumor drugih delova centralnog nervnog sistema
  Neoplasma systematis nervosi centralis,partium aliorum
 • D43.9
  Tumor centralnog nervnog sistema, neoznačen
  Neoplasma systematis nervosi centralis,non specificatum
 • D44
  Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem
  Neoplasma glandulae endocrinae
 • D44.0
  Tumor štitaste žlezde
  Neoplasma glandulae thyreoideae
 • D44.1
  Tumor nadbubrežne žlezde
  Neoplasma glandulae suprarenalis
 • D44.2
  Tumor paraštitaste žlezde
  Neoplasma glandulae parathyreoideae
 • D44.3
  Tumor žlezde hipofize
  Neoplasma glandulae pituitariae
 • D44.4
  Tumor lobanjsko ždrelnog kanala
  Neoplasma ductus craniopharyngici
 • D44.5
  Tumor pinealne žlezde
  Neoplasma corporis pinealis
 • D44.6
  Tumor telašca glavne arterije vrata
  Neoplasma corporis carotici
 • D44.7
  Tumor aortnog telašca
  Neoplasma corporis aortici
 • D44.8
  Tumor više žlezda
  Neoplasma pluriglandulare
 • D44.9
  Tumor žlezde sa unutrašnjim lučenjem,neoznačen
  Neoplasma glandulae endocrinae,non specificatum
 • D45
  Povećanje broja ćelija krvi
  Polycythaemia vera
 • D46
  Sindromni poremećaji mijeloidne loze
  Syndrornae myelodysplasticae
 • D46.0
  Uporna slabokrvnost bez sideroblasta
  Anaemia retractaria sine sideroblastis
 • D46.1
  Uporna slabokrvnost sa sideroblastima
  Anaemia refractaria cum sideroblastis
 • D46.2
  Uporna slabokrvnost sa viškom blasta
  Anaemia refractaria cum nimio blastorum
 • D46.3
  Uporna slabokrvnost sa viškom blasta u transformaciji
  Anaemia retractaria cum nimio blastorum in trasformatione
 • D46.4
  Uporna slabokrvnost,neoznačena
  Anaemia refractaria,non specificata
 • D46.7
  Drugi mijelodisplazijski sindromi
  Syndromae myelodysplasticae aliae
 • D46.9
  Mijelodisplazijski sindrom ,neoznačen
  Syndroma myelodysplastica
 • D47
  Drugi tumori limfoidnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
  Neoplasma telae lymphaticae,hematopoieticae et telarum affinium aluid
 • D47.0
  Histiocitni i mastocitni tumor
  Histiocytoma et mastocytoma
 • D47.1
  Hronična mijeloproliferativna bolest
  Morbus myeloproliferativus chronicus
 • D47.2
  Monoklonska gamopatija
  Gammopathia monoclonalis
 • D47.3
  Primarno povećanje broja krvnih pločica (hemoragijsko)
  Throbocythaemia idiopathica (haemorrhagica)
 • D47.7
  Druga limfoproliferativna bolest
  Morbus lymphoproliferativus alius
 • D47.9
  Limfoproliferativna bolest,neoznačena
  Morbus lymphoproliferativus,non specificatus
 • D48
  Neoplasma neodređene ili nepoznate druge lokalizacije
  Neoplasma indefinitum sive ignotum,loci alterius

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'