Grupa Virusne groznice i virusne hemoragične groznice koje se prenose artropodama (A90-A99)


 • Šifra
  Naziv
 • A90
  Groznica denga
  Febris dengue
 • A91
  Hemoragijska denga groznica
  Febris dengue haemorrhagica
 • A92
  Druge groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci
  Febres virales anophelis transmissae aliae
 • A92.0
  Bolest uzrokovana virusom Chikungunya
  Morbus viralis Chikungunya
 • A92.1
  Groznica O nyong-nyong
  Febris O nyong-nyong
 • A92.2
  Venecuelska konjska groznica
  Febris equina venezuelensis
 • A92.3
  Zapadnonilska groznica
  Febris West Nile
 • A92.4
  Groznica doline Rift
  Febris Rift valley
 • A92.8
  Druge označene groznice uzrokovane virusima koje prenose komarci
  Febres virales anophelis tranamissae aliae, specificatae
 • A92.9
  Groznica uzrokovana virusima koje prenose komarci, neoznačena
  Febris viralis anophelis transmissa, non specificata
 • A93
  Druga groznica uzrokovana virusom koju prenose insekti
  Febris viralis arthropodis transmissa alia
 • A93.0
  Bolest uzrokovana virusom oropouche
  Morbus viralis Oropouche
 • A93.1
  Groznica papataći
  Febris Sandfly
 • A93.2
  Groznica Kolorado koju prenose krpelji
  Febris ixodica Colorado
 • A93.8
  Druga označena groznica uzrokovana virusima koje prenose insekti
  Febris viralis arthropodis transmissa alia, specificata
 • A94
  Groznica uzrokovana virusima koje prenose insekti, neoznačena
  Febris viralis arthropodis transmissa, non specificata
 • A95
  Žuta groznica
  Febris flava
 • A95.0
  Šumska žuta groznica
  Febris flava silvatica
 • A95.1
  Gradska žuta groznica
  Febris flava urbana
 • A95.9
  Žuta groznica, neoznačena
  Febris flava, non specificata
 • A96
  Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
  Febris haemorrhagica arenaviralis
 • A96.0
  Hemoragijska groznica Junin
  Febris haemorrhagica Junin
 • A96.1
  Hemoragijska groznica Machupo
  Febris haemorrhagica Machupo
 • A96.2
  Umarajuća groznica
  Febris lassa
 • A96.8
  Druga hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
  Febris haemorrhagica arenaviralis alia
 • A96.9
  Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima, neoznačena
  Febris haemorrhagica arenaviralis, non specificata
 • A98
  Druge hemoragijske groznice uzrokovane virusima
  Febris haemorrhagicae virales aliae
 • A98.0
  Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica
  Febris haemorrhagica Crim-Congo
 • A98.1
  Omska hemoragijska groznica
  Febris haemorrhagica Omsk
 • A98.2
  Šumska bolest Kyasanura
  Morbus silvaticus Kyasanur
 • A98.3
  Marburgška virusna bolest
  Morbus viralis Marburg
 • A98.4
  Bolest Ebola uzrokovana virusom
  Morbus viralis Ebola
 • A98.5
  Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom
  Febris haemorrhagica cum syndroma renali
 • A98.8
  Druge označene hemoragijske groznice uzrokovane virusima
  Febris haemorrhagicae virales aliae, specificatae
 • A99
  Hemoragijska groznica uzrokovana virusom,neoznačena
  Febris haemorrhagica viralis, non specificata

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'