Neepitelni tumori pljuvačnih žlezda

Najčešći neepitelni tumori pljuvačnih žlezda, koji se razvijaju iz strome su hemangiomi, limfangiomi, neurofibromi i lipomi.

Klinička slika

Hemangiomi su najčešći tumori iz ove grupe koji se uglavnom javljaju u parotidnoj žlezdi u dece. Tumor je pokriven kožom, mestimično ili u celosti obojen plavom bojom. Jasna granica tumora ne postoji zbog čega se dobija utisak hipertrofije parotidne žlezde. Ne izaziva nikakve subjektivne simptome. Palpacijom tumor se prazni. Sličan nalaz daje i limfangiom.

Neurofibrom koji zahvata temporalnu i parotidnu regiju, može se palpacijom dokazati u parotidnoj žlezdi u preaurikularnoj regiji. U predelu pljuvačnih žlezda mogu se pojaviti epidermoidne i druge embrione ciste. Za sve tumore je zajedničko da sporo rastu i dugo ne izazivaju nikakve simptome.

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, kliničkog pregleda, sijalografije, patohistološkog nalaza.

Lečenje

Lečenje tumora je hirurško. Kod tumora parotidne žlezde se radi subtotalna ili eventualno totalna parotidektomija sa očuvanjem anatomskog integriteta n. facialisa.
Zakažite pregled kod maksilofacijalnog hirurga:

Podeli tekst:

Povezani tekstovi:

Broj komentara: 0

Vaš komentar nam je veoma dragocen, molimo upišite ga ovde