IBD centar Univerzitetskog kliničkog centra Niš


Ove godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, kao i Evropskog udruženja za Kronovu bolest i ulcerozni kolitis (EFCCA) pokrenuli smo priču o IBD centrima, a sve to iz ugla IBD sestara. U avgustu smo Vam predstavili IBD centar Kliničko-bolničkog centra Zemun.

Ovog 19. u mesecu pričaćemo o IBD centru Univerzitetskog kliničkog centra Niš. Kroz priču nas vodi IBD sestra dnevne bolnice Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju, Irena Petrović.

Irena Petrović, IBD sestra UKC Niš

O IBD centru UKC Niš i njegovim kapacitetima

"U dnevnoj bolnici stare zgrade hirurgije Kliničkog centra Niš su prostorija za pacijente i prostorija za sestre i lekare. Kada pacijent za kog se sumnja da boluje od zapaljenske bolesti creva dođe na prvu dijagnostiku, on prolazi kroz Odeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju. Ukoliko ide kroz ambulantu, onda mu se u novoj zgradi zakazuje pregled i dijagnostika, a u dnevnoj bolnici radimo pripremu i sve ostalo što treba." - kaže nam Irena na samom početku razgovora.

IBD tim UKC Niš čine dr Bratislav Petrović, kao najbitnija karika u pripremi pacijenata, članovi komisije prof. dr Aleksandar Nagorni i prof. Goran Bilaković, kao i medicinski tehničari Goran Ristić i Irena. Ona je zadužena za davanje biološke terapije.