Medicinski fakultet Niš

Medicinski fakultet Niš

Medicinski fakultet Niš

Adresa: Bulevar Dr Zorana Đinđića 81 Grad: Niš Br telefona: +381184226644 Website: http://www.medfak.ni.ac.rs E-mail: [email protected]
Adresar

Medicinski fakultet Niš

Medicinski fakulteti

Opis

Medicinski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova sa viskom renomeom u Republici Srbiji. Tome su doprineli nastavnici i saradnici svojim sručnim, naučnim i pedagoškim kvalitetima, ali i sami studenti koji svojim znanjem afirmišu Fakultet u zemlji i inostranstvu.


Fakultet osposobljava studente da budu kopletni u stečenim kvalifikacijama i nastoji da omogući sticanje neophodnog znanja za dalje učenje i usavršavanje kroz doktorske studije, strukovne, akademske i zdravstvene specijalizacije, kao i kroz sve oblike i nivoe kontinuiranog obrazovanja.


U cilju unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva, Fakultet ostvaruje funkcionalno i institucionalno povezivanje sa svim zdravstvenim centrima u regionu.

Podeli: