Medicinski fakultet Kragujevac

Medicinski fakultet Kragujevac

Medicinski fakultet Kragujevac

Adresa: Svetozara Markovića 69 Grad: Kragujevac Br telefona: +381034306800 Mobilni telefon: +381693068000 Website: https://medf.kg.ac.rs/ E-mail: [email protected]
Adresar

Medicinski fakultet Kragujevac

Medicinski fakulteti

Opis

17. novembra 1977. godine doneta je odluka o otvaranju odeljenja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa sedištem u Kragujevcu.

Odeljenje zvanično počinje sa radom 9. decembra 1977. sa 70 upisanih studenata na prvu godinu osnovnih studija.

Fakultet medicinskih nauka razvija medicinsku naučnu misao kroz istraživanje, obrazovanje lekara, stomatologa i drugih zdravstvenih profesija. Unapređuje standarde zdravstvene zaštite. 

Regionalni je centar i jedan od nacionalnih centara izvrsnosti u biomedicinskim naukama koji podstiče i razvija ovu oblast ljudske delatnosti u Republici Srbiji.

Od osnivanja fakulteta do danas:

  • diplomu doktora medicine steklo je 3688 studenata
  • diplomu magistra farmacije steklo je 454 studenata
  • diplomu doktora stomatologije steklo je 48 studenata
  • diplomu strukovnog terapeuta i strukovne medicinske sestre 752 studenta
  • diplomu strukovnog farmaceutskog tehničara 392 studenta
  • migistriralo je 228 studenata

Podeli: