Rezultati pretrage

Rezultati pretraživanja Međunarodne klasifikacije bolesti - Šifarnik bolesti MKB 10

 • Šifra
  Naziv
 • B20
  Sida-Bolest stečenog nedostatka imuniteta sa zaraznim i parazitarnim bolestima
  Morbus HIV - morbus deficientiae immunitatis acquisitae cum morbis infectivis et parasitariis adjun.
 • B20.0
  Sida sa infekcijom uzrokovanom mikobakterijama
  Morbus HIV cum infectione mycobacteriali
 • B20.1
  Sida sa drugim infekcijama uzrokovanim bakterijama
  Morbus HIV cum infectionibus bacterialibus adjunctis aliis
 • B20.2
  Sida sa citomegalovirusnom bolešću
  Morbus HIV cum morbo cytomegalovirali adjuncto
 • B20.3
  Sida sa drugim infekcijama uzrokovanim virusima
  Morbus HIV cum infectionibus viralibus adjunctis aliis
 • B20.4
  Sida sa kandidijazom
  Morbus HIV cum candidiase adjuncta
 • B20.5
  Sida sa drugim mikozama
  Morbus HIV cum mycosibus adjunctis aliis
 • B20.6
  Sida sa zapaljenjem pluća(Pneumocystis carinii)
  Morbus HIV cum pneumonia (Pneumocystis carinii) adjuncta
 • B20.7
  Sida sa drugim mnogobrojnim infekcijama
  Morbus HIV cum infectionibus multiplicibus adjuncta aliis
 • B20.8
  Sida sa drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Morbus HIV cum morbis infectivis et parasitariis adjunctis
 • B20.9
  Sida sa neoznačenom zaraznom bolešću ili parazitarnom bolešću
  Morbus HIV cum morbo infectivo sive parasitario adjuncto non specificato

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare' 'Registruj se i zakaži pregled'