Doc. dr Nenad Rajšić

Specijalista neuropsihijatrije

Telefon za zakazivanje
063 687 460

Telefon za zakazivanje

Doc. dr Nenad Rajšić, Specijalista neuropsihijatrije

Telefon za zakazivanje

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
063 687 460

Postavite pitanje