Mr sci. med. dr Momčilo Inić

Specijalista onkohirurgije

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Telefon za zakazivanje

Prof. dr Momčilo Inić je specijalista onkohirurgije. Stručno se usavršavao u inostranstvu. Angažovan je kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije.

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O doktoru

Prof. dr Momčilo Inić je specijalista onkohirurgije. Stručno se usavršavao u Parizu, Tokiju i Milanu. Od 1990. godine angažovan je kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji iz Opšte hirurgije.

U svom svakodnevnom radu obavlja:

Autor je i koautor oko 500 radova i član je mnogih kako domaćih tako i stranih lekarskih udruženja.

Obrazovanje:

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1971

Osnovne studije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1978

Specijalistički ispit iz opšte hirurgije.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1980

Magistarski rad ’’Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša’’.

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1990

Doktorska disertacija pod naslovom ’’Činioci koji utiču na efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih promena na krvnim sudovima’’.

Radno iskustvo:

Bel Medic

Zaposlen.

Klinički centar Srbije od 2000

Direktor Službe hirurgije.

Klinički centar Srbije

Direktor Klinike za onkološku hirurgiju.

Klinički centar Srbije od 2000

Načelnik Službe hirurgije.

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. od 1982

Zaposlen.

Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici od 1971 do 1981

Zaposlen.

Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici od 1978 do 1981

Načelnik hiruškog odeljenja u Kosovskoj Mitrovici.

Članstvo:

Udruženje hirurga Srbije

Član.

Udruženje onkoologa u okviru SLD-a

Član.

Evropska i svetska asocijacija za lečenje oboljenja dojke i digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).

Član.

Evropsko udruženje hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON

Član.

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
+381 63 687 460

Postavite pitanje
Zakažite pregled kod Mr sci. med. dr Momčilo Inić