Mr sci. med. dr Momčilo Inić

Specijalista onkohirurgije

 Momčilo Inić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Ustanove u kojima radi

Grad

O lekaru

Radno mesto / Radno iskustvo:

Od 1982. - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu

Od 1999. - Šef odeljenja

Od 2000. - Načelnik Službe hirurgije

Od 2000. - Direktor Službe hirurgije, Direktor Klinike za onkološku hirurgiju

1971. - 1981. - Medicinski centar u Kosovskoj Mitrovici

1978. - 1981. - Načelnik hiruškog odeljenja u Kosovskoj Mitrovici

Obrazovanje:

• 1971. - Medicinski fakultet

• 1978. - Specijalistički ispit iz opšte hirurgije,

• 1980. - Magistarski rad ’’Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša’’

•  1990. - Doktorska disertacija pod naslovom ’’Činioci koji utiču na  efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih promena na krvnim sudovima’’, Medicinski fakultet Univerziteta u  Beogradu.

  • Naučni saradnik, od 1999.
  • Trenutno je u toku izbor u Višeg naučnog saradnika

U tri navrata boravio na stručnom usavršavanju u Parizu u Institutu ’’Gustave Roussy’’,

• U Nacionalnom centru za rak u Tokiju u Japanu,

• U Evropskom onkološkom centru u Milanu

Publikacije:

• Autor je i koautor oko 500 bibliografskih jedinica.

Profesionalna članstva:

Član Udruženja hirurga Srbije

Član Udruženja onkoologa u okviru SLD-a.

Član evropskih i svetskih asocijacija za lečenje oboljenja dojke i  digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).

Član je Evropskog udruženja hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON.

Stručne aktivnosti:

Od 1990. Godine angažovan je kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i  subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji  iz Opšte hirurgije.

Na sednici Upravnog odbora hiruške sekcije SLD  održane 23.12.2007., jednoglasno je prihvaćen predlog i odlučeno da se dr Momčilo Inić predloži za člana Medicinske Akademije SLD
Zakažite pregled kod Mr sci. med. dr Momčilo Inić