Prof. dr Dragan Krasić

Stomatolog (maksilofacijalna hirurgija)

 Dragan Krasić

Telefon za zakazivanje

+381 63 687 460

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

O lekaru

Izabran za Šefa predmeta Maksilofacijalna hirurgija na Medicinskom fakultetu u Nišu.

Reizabran u zvanje docenta 18.12.2004. god. Za direktora Klinike za stomatologiju u Nišu imenovan 2002.god. 

Obavljao funkciju predsednika Upravnog odbora Kliničkog centra u Nišu. Član je ekspertskog tima Ministarstva za zdravlje Vlade Republike Srbije za oblast stomatologije. 

Predsednik Udruženja maksilofacijalnih hirurga Srbije, kao i član Evropske Asocijacije za Kraniofacijalnu hirurgiju. Učestvovao u radu velikog broja Kongresa Mediteranskog, Evropskog i Svetskog udruženja maksilofacijalnih hirurga. 

Dosada objavio 110 naučno-stručnih radova. Bio je mentor velikom broju studenata za izradu studentskih radova, koji su prezentovani na odgovarajućim kongresima u zemlji i inostranstvu. Neki od tih radova su i štampani u stručnim časopisima. 

Prof. dr Krasić je mentor za specijalističke poslediplomske studije i učestvuje u izvođenju nastave za specijalizante i magistrante maksilofacijalne hirurgije. 

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Nišu

Osnovne studije.

Radno iskustvo:

Medicinski fakultet u Nišu

Šef predmeta Maksilofacijalna hirurgija.

Klinika za stomatologiju u Nišu od 2002

Direktor.

Klinički centra u Nišu

Predsednik upravnog odbora.

Članstvo:

Časopis Acta Stomatologica Naissi

Dugogodišnji je član, a sad i na funkciji predsednika Uređivačkog odbora.

Evropska Asocijacija za Kraniofacijalnu hirurgiju

Član.

Najnoviji tekstovi koje je lekar objavio:
Zakazite pregled kod Prof. dr Dragan Krasić

Zakažite