Dr Dušanka Milošević Žilović

Specijalista pedijatar/gastroenterohepatolog

Telefon za zakazivanje
063 687 460

Telefon za zakazivanje

Dr Dušanka Milošević Žilović, Specijalista pedijatar/gastroenterohepatolog

Telefon za zakazivanje

Oblasti medicine

Specijalizacija

Grad

Jezici

Raspored rada doktora

Telefon za zakazivanje
063 687 460

Postavite pitanje