Grupa Faktori koji utiču na stanje zdravlja i kontakt sa zdravstvenom službom (Z00-Z99) • Šifra
  Naziv
 • Z00
  Opšti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze
  Opšti pregled i ispitivanje osoba bez tegoba ili postavljene dijagnoze
 • Z00.0
  Opšti medicinski pregled
  Opšti medicinski pregled
 • Z00.1
  Rutinski zdravstveni pregled dece
  Rutinski zdravstveni pregled dece
 • Z00.2
  Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu
  Pregled u periodu ubrzanog rasta u detinjstvu
 • Z00.3
  Pregled u adolescenciji
  Pregled u adolescenciji
 • Z00.4
  Opšti psihijatrijski pregled
  Opšti psihijatrijski pregled
 • Z00.5
  Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva
  Pregled potencijalnog davaoca organa ili tkiva
 • Z00.6
  Pregled normalne osobe za poređenje i kontrolu u kliničkom istraživačkom programu
  Pregled normalne osobe za poređenje i kontrolu u kliničkom istraživačkom programu
 • Z00.8
  Drugi opšti pregledi
  Drugi opšti pregledi
 • Z01
  Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze
  Drugi posebni pregledi i ispitivanja osoba bez tegoba ili ranije dijagnoze
 • Z01.0
  Pregledi očiju i vida
  Pregledi očiju i vida
 • Z01.1
  Pregled ušiju i sluha
  Pregled ušiju i sluha
 • Z01.2
  Pregled zuba
  Pregled zuba
 • Z01.3
  Pregled krvnog pritiska
  Pregled krvnog pritiska
 • Z01.4
  Ginekološki pregled (opšti) (rutinski)
  Ginekološki pregled (opšti) (rutinski)
 • Z01.5
  Dijagnostički,kožni i alergijski testovi
  Dijagnostički,kožni i alergijski testovi
 • Z01.6
  Radiološki pregled
  Radiološki pregled
 • Z01.7
  Laboratorijski pregledi
  Laboratorijski pregledi
 • Z01.8
  Drugi označeni posebni pregledi
  Drugi označeni posebni pregledi
 • Z01.9
  Posebni pregled, neoznačen
  Posebni pregled, neoznačen
 • Z02
  Pregled i kontakt iz administrativnih razloga
  Pregled i kontakt iz administrativnih razloga
 • Z02.0
  Pregled za prijem u obrazovnu instituciju
  Pregled za prijem u obrazovnu instituciju
 • Z02.1
  Pregled pre zaposlenja
  Pregled pre zaposlenja
 • Z02.2
  Pregled za prijem u zatvorenu instituciju
  Pregled za prijem u zatvorenu instituciju
 • Z02.3
  Pregled regruta za vojsku
  Pregled regruta za vojsku
 • Z02.4
  Pregled za vozačku dozvolu
  Pregled za vozačku dozvolu
 • Z02.5
  Pregled radi učešća u sportu
  Pregled radi učešća u sportu
 • Z02.6
  Pregled za osiguranje
  Pregled za osiguranje
 • Z02.7
  Izdavanje medicinske potvrde
  Izdavanje medicinske potvrde
 • Z02.8
  Drugi pregledi iz administrativnih razloga
  Drugi pregledi iz administrativnih razloga
 • Z02.9
  Pregled zbog administrativnih razloga,neoznačen
  Pregled zbog administrativnih razloga,neoznačen
 • Z03
  Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja
  Medicinsko posmatranje i praćenje zbog sumnje na neke bolesti ili stanja
 • Z03.0
  Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu
  Posmatranje zbog sumnje na tuberkulozu
 • Z03.1
  Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu
  Posmatranje zbog sumnje na malignu neoplazmu
 • Z03.2
  Posmatranje zbog sumnje na mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja
  Posmatranje zbog sumnje na mentalni poremećaj ili poremećaj ponašanja
 • Z03.3
  Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema
  Posmatranje zbog sumnje na oboljenje nervnog sistema
 • Z03.4
  Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca
  Posmatranja zbog sumnje na infarkt srca
 • Z03.5
  Posmatranje zbog sumnje na druge srčano-sudovne bolesti
  Posmatranje zbog sumnje na druge srčano-sudovne bolesti
 • Z03.6
  Posmatranje zbog sumnje na toksične efekte unetih supstanci
  Posmatranje zbog sumnje na toksične efekte unetih supstanci
 • Z03.8
  Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja
  Posmatranje zbog sumnje na druge bolesti ili stanja
 • Z03.9
  Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje,neoznačeno
  Posmatranja zbog sumnje na bolest ili stanje,neoznačeno
 • Z04
  Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga
  Pregledi i posmatranje zbog drugih razloga
 • Z04.0
  Test na alkohol ili drogu u krvi
  Test na alkohol ili drogu u krvi
 • Z04.1
  Pregled i posmatranje posle saobraćajnog udesa
  Pregled i posmatranje posle saobraćajnog udesa
 • Z04.2
  Pregled i posmatranje posle udesa na radu
  Pregled i posmatranje posle udesa na radu
 • Z04.3
  Pregled i posmatranje posle drugih udesa
  Pregled i posmatranje posle drugih udesa
 • Z04.4
  Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavođenja
  Pregled i posmatranje posle navodnog silovanja ili zavođenja
 • Z04.5
  Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda
  Pregled i posmatranje posle drugih nanetih povreda
 • Z04.6
  Opšti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti
  Opšti psihijatrijski pregled, na zahtev vlasti
 • Z04.8
  Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga
  Pregled i posmatranje zbog drugih označenih razloga
 • Z04.9
  Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga
  Pregled i posmatranje zbog neoznačenih razloga
 • Z08
  Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle lečenja zloćudnog tumora
 • Z08.0
  Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle operacije zbog zloćudnog tumora
 • Z08.1
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog zloćudnog tumora
 • Z08.2
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog zloćudnog tumora
 • Z08.7
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zloćudnog tumora
 • Z08.8
  Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle drugog lečenja zloćudnog tumora
 • Z08.9
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja zloćudnog tumora
 • Z09
  Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori
  Kontrolni pregled posle lečenja stanja koja nisu zloćudni tumori
 • Z09.0
  Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle operacije zbog drugih stanja
 • Z09.1
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle radioterapije zbog drugih stanja
 • Z09.2
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle hemioterapije zbog drugih stanja
 • Z09.3
  Kontrolni pregled posle psihoterapije
  Kontrolni pregled posle psihoterapije
 • Z09.4
  Kontrolni pregled posle lečenja preloma
  Kontrolni pregled posle lečenja preloma
 • Z09.7
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja
  Kontrolni pregled posle kombinovanog lečenja zbog drugih stanja
 • Z09.8
  Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja
  Kontrolni pregled posle lečenja drugih stanja
 • Z09.9
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja
  Kontrolni pregled posle neoznačenog lečenja drugih stanja
 • Z10
  Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije
  Rutinski opšti zdravstveni pregled definisane subpopulacije
 • Z10.0
  Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika)
  Zdravstveni pregled zaposlenih (radnika)
 • Z10.1
  Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama
  Rutinski opšti zdravstveni pregled osoba koje žive u zatvorenim institucijama
 • Z10.2
  Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga
  Rutinski opšti zdravstveni pregled pripadnika oružanih snaga
 • Z10.3
  Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova
  Rutinski opšti zdravstveni pregled sportskih timova
 • Z10.8
  Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija
  Rutinski opšti zdravstveni pregled drugih definisanih subpopulacija
 • Z11
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja infektivnih i parazitarnih bolesti
 • Z11.0
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja crevnih zaraznih bolesti
 • Z11.1
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja plućne tuberkuloze
 • Z11.2
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bakterijskih bolesti
 • Z11.3
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenj
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja infektivnih bolesti sa pretežno polnim načinom prenošenj
 • Z11.4
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV)
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja virusa humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z11.5
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih virusnih bolesti
 • Z11.6
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih protozoalnih bolesti i helmintijaza
 • Z11.8
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti
 • Z11.9
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti,neoznačen
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja zaraznih bolesti i parazitarnih bolesti,neoznačen
 • Z12
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja neoplazmi
  Specijalan skrining (screening) pregled radi otkrivanja neoplazmi
 • Z12.0
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora želudca
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora žželudca
 • Z12.1
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora crevnog trakta
 • Z12.2
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora disajnih organa
 • Z12.3
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora dojke
 • Z12.4
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora grlića materice
 • Z12.5
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora kestenjače
 • Z12.6
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora mokraćne bešike
 • Z12.8
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora drugih lokalizacija
 • Z12.9
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora,neoznačen
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja tumora,neoznačen
 • Z13
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih bolesti i poremećaja
 • Z13.0
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi,krvotvornih organa i određenih poremećaja i
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja bolesti krvi,krvotvornih organa i određenih poremećaja i
 • Z13.1
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti (diabetes mellitus)
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja šećerne bolesti (diabetes mellitus)
 • Z13.2
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja ishrane
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja ishrane
 • Z13.3
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih poremećaja i Alcoholismus poremećaja ponašanja
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja duševnih poremećaja i Alcoholismus poremećaja ponašanja
 • Z13.4
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja razvoja u detinjstvu
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja razvoja u detinjstvu
 • Z13.5
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja oka i uva
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja poremećaja oka i uva
 • Z13.6
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srčano-sudovnih poremećaja
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja srčano-sudovnih poremećaja
 • Z13.7
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja urođenih malformacija,deformacija i hromosom.aberacija
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja urođenih malformacija,deformacija i hromosom.aberacija
 • Z13.8
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i poremećaja
  Specijalan skrining pregled radi otkrivanja drugih označenih bolesti i poremećaja
 • Z13.9
  Specijalni skrining pregled, neoznačen
  Specijalni skrining pregled, neoznačen
 • Z20
  Kontakt i izloženost zaraznim bolestima
  Kontakt i zloženost zaraznim bolestima
 • Z20.0
  Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima
  Kontakt i izloženost crevnim zaraznim bolestima
 • Z20.1
  Kontakt i izloženost tuberkulozi
  Kontakt i izloženost tuberkulozi
 • Z20.2
  Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenošenja
  Kontakt i izloženost infekcijama sa pretežno polnim načinom prenošenja
 • Z20.3
  Kontakt i izloženost besnilu
  Kontakt i izloženost besnilu
 • Z20.4
  Kontakt i izloženost crvenki (rubeola)
  Kontakt i izloženost crvenki (rubeola)
 • Z20.5
  Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu
  Kontakt i izloženost virusnom hepatitisu
 • Z20.6
  Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV)
  Kontakt i izloženost virusu humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z20.7
  Kontakt i izloženost vašljivosti,infestaciji grinjama i drugim infestacijama
  Kontakt i izloženost vašljivosti,infestaciji grinjama i drugim infestacijama
 • Z20.8
  Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima
  Kontakt i izloženost drugim zaraznim bolestima
 • Z20.9
  Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima
  Kontakt i izloženost neoznačenim zaraznim bolestima
 • Z21
  Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)
  Asimptomatska infekcija virusom humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z22
  Kliconoša zaraznih bolesti
  Kliconoša zaraznih bolesti
 • Z22.0
  Kliconoša trbušnog tifusa
  Kliconoša trbušnog tifusa
 • Z22.1
  Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti
  Kliconoša drugih crevnih zaraznih bolesti
 • Z22.2
  Kliconoša difterije
  Kliconoša difterije
 • Z22.3
  Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti
  Kliconoša drugih označenih bakterijskih bolesti
 • Z22.4
  Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem
  Kliconoša uzročnika koji se pretežno prenose polnim putem
 • Z22.5
  Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom
  Kliconoša hepatitisa uzrokovanih virusom
 • Z22.6
  Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1)
  Kliconoša humanog T-limfotropnog virusa tip 1 (HTLV-1)
 • Z22.8
  Kliconoša drugih zaraznih bolesti
  Kliconoša drugih zaraznih bolesti
 • Z22.9
  Kliconoša zarazne bolesti,neoznačene
  Kliconoša zarazne bolesti,neoznačene
 • Z23
  Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinačno)
  Potreba za imunizacijom protiv bakterijskih bolesti (pojedinačno)
 • Z23.0
  Potreba za imunizacijom protiv kolere
  Potreba za imunizacijom protiv kolere
 • Z23.1
  Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB)
  Potreba za imunizacijom protiv tifusa-paratifusa (TAB)
 • Z23.2
  Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG)
  Potreba za imunizacijom protiv tuberkuloze (BCG)
 • Z23.3
  Potreba za imunizacijom protiv kuge
  Potreba za imunizacijom protiv kuge
 • Z23.4
  Potreba za imunizacijom protiv tularemije
  Potreba za imunizacijom protiv tularemije
 • Z23.5
  Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa
  Potreba za imunizacijom samo protiv tetanusa
 • Z23.6
  Potreba za imunizacijom samo protiv difterije
  Potreba za imunizacijom samo protiv difterije
 • Z23.7
  Potreba za imunizacijom samo protiv pertusisa
  Potreba za imunizacijom samo protiv pertusisa
 • Z23.8
  Potreba za imunizacijom protiv druge pojedinačne bakterijske bolesti
  Potreba za imunizacijom protiv druge pojedinačne bakterijske bolesti
 • Z24
  Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti
  Potreba za imunizacijom protiv samo jedne virusne bolesti
 • Z24.0
  Potreba za imunizacijom protiv poliomijelitisa
  Potreba za imunizacijom protiv poliomijelitisa
 • Z24.1
  Potreba za imunizacijom protiv virusnog encefalitisa koji se prenosi artropodima
  Potreba za imunizacijom protiv virusnog encefalitisa koji se prenosi artropodima
 • Z24.2
  Potreba za imunizacijom protiv besnila
  Potreba za imunizacijom protiv besnila
 • Z24.3
  Potreba za imunizacijom protiv žute groznice
  Potreba za imunizacijom protiv žute groznice
 • Z24.4
  Potreba za imunizacijom samo protiv morbila
  Potreba za imunizacijom samo protiv morbila
 • Z24.5
  Potreba za imunizacijom samo protiv rubele
  Potreba za imunizacijom samo protiv rubele
 • Z24.6
  Potreba za imunizacijom protiv virusnog hepatitisa
  Potreba za imunizacijom protiv virusnog hepatitisa
 • Z25
  Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinačno)
  Potreba za imunizacijom protiv drugih virusnih bolesti (pojedinačno)
 • Z25.0
  Potreba za imunizacijom protiv parotitisa
  Potreba za imunizacijom protiv parotitisa
 • Z25.1
  Potreba za imunizacijom protiv influence
  Potreba za imunizacijom protiv influence
 • Z25.8
  Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne virusne bolesti
  Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne virusne bolesti
 • Z26
  Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinačno)
  Potreba za imunizacijom protiv drugih zaraznih bolesti (pojedinačno)
 • Z26.0
  Potreba za imunizacijom protiv kala-azara (lišmanijaze)
  Potreba za imunizacijom protiv kala-azara (lišmanijaze)
 • Z26.8
  Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne zarazne bolesti
  Potreba za imunizacijom protiv druge označene pojedinačne zarazne bolesti
 • Z26.9
  Potreba za imunizacijom protiv neoznačene zarazne bolesti
  Potreba za imunizacijom protiv neoznačene zarazne bolesti
 • Z27
  Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv više infektivnih bolesti
  Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv više infektivnih bolesti
 • Z27.0
  Potreba za imunizacijom protiv kolere i tifusa-paratifusa (cholera+TAB)
  Potreba za imunizacijom protiv kolere i tifusa-paratifusa (cholera+TAB)
 • Z27.1
  Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa,kombinovana (DTP)
  Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa,kombinovana (DTP)
 • Z27.2
  Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa i tifusa-paratifusa (DTP+TAB)
  Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa-pertusisa i tifusa-paratifusa (DTP+TAB)
 • Z27.3
  Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa i poliomijelitisa (DTP+polio)
  Potreba za imunizacijom protiv difterije-tetanusa i poliomijelitisa (DTP+polio)
 • Z27.4
  Potreba za imunizacijom protiv morbila-parotitisa-rubele (MMR)
  Potreba za imunizacijom protiv morbila-parotitisa-rubele (MMR)
 • Z27.8
  Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv drugih infektivnih bolesti
  Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv drugih infektivnih bolesti
 • Z27.9
  Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv neoznačenih infektivnih bolesti
  Potreba za kombinovanom imunizacijom protiv neoznačenih infektivnih bolesti
 • Z28
  Neizvršena imunizacija
  Neizvršena imunizacija
 • Z28.0
  Neizvršena imunizacija zbog kontraindikacije
  Neizvršena imunizacija zbog kontraindikacije
 • Z28.1
  Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu ličnog ubeđenja ili pritiska sredine
  Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete na osnovu ličnog ubeđenja ili pritiska sredine
 • Z28.2
  Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga
  Neizvršena imunizacija zbog odluke pacijenta donete zbog drugih i neoznačenih razloga
 • Z28.8
  Neizvršena imunizacija zbog drugih razloga
  Neizvršena imunizacija zbog drugih razloga
 • Z28.9
  Neizvršena imunizacija zbog neoznačenih razloga
  Neizvršena imunizacija zbog neoznačenih razloga
 • Z29
  Potreba za drugim profilaktičkim merama
  Potreba za drugim profilaktičkim merama
 • Z29.0
  Izolacija
  Izolacija
 • Z29.1
  Profilaktička imunoterapija
  Profilaktička imunoterapija
 • Z29.2
  Druga profilaktička hemioterapija
  Druga profilaktička hemioterapija
 • Z29.8
  Druge označene profilaktičke mere
  Druge označene profilaktičke mere
 • Z29.9
  Profilaktičke mere, neoznačene
  Profilaktičke mere, neoznačene
 • Z30
  Kontracepcija
  Kontracepcija
 • Z30.0
  Opšte konsultovanje i savet o kontracepciji
  Opšte konsultovanje i savet o kontracepciji
 • Z30.1
  Umetanje (intrauterinog) kontraceptivnog sredstva
  Umetanje (intrauterinog) kontraceptivnog sredstva
 • Z30.2
  Sterilizacija
  Sterilizacija
 • Z30.3
  Kontrola menstruacije (menstrualna ekstrakcija)
  Kontrola menstruacije (menstrualna ekstrakcija)
 • Z30.4
  Nadzor nad kontraceptivnim lekovima
  Nadzor nad kontraceptivnim lekovima
 • Z30.5
  Nadzor nad (intrauterinim) kontraceptivnim sredstvima (napravama)
  Nadzor nad (intrauterinim) kontraceptivnim sredstvima (napravama)
 • Z30.8
  Drugi kontraceptivni postupak
  Drugi kontraceptivni postupak
 • Z30.9
  Kontraceptivni postupak, neoznačen
  Kontraceptivni postupak, neoznačen
 • Z31
  Unapređenje reprodukcije
  Unapređenje reprodukcije
 • Z31.0
  Tuboplastika ili vazoplastika posle prethodne sterilizacije
  Tuboplastika ili vazoplastika posle prethodne sterilizacije
 • Z31.1
  Veštačko oplođenje (insemenacija)
  Veštačko oplođenje (insemenacija)
 • Z31.2
  In vitro oplođenje (fertilizacija)
  In vitro oplođenje (fertilizacija)
 • Z31.3
  Drugi pomoćni fertilizacioni metodi
  Drugi pomoćni fertilizacioni metodi
 • Z31.4
  Ispitivanje i testiranje plodnosti
  Ispitivanje i testiranje plodnosti
 • Z31.5
  Genetsko savetovanje
  Genetsko savetovanje
 • Z31.6
  Opšta konsultacija i savet o plodnosti
  Opšta konsultacija i savet o plodnosti
 • Z31.8
  Drugi postupak vezan za plodnost
  Drugi postupak vezan za plodnost
 • Z31.9
  Postupak vezan za plodnost, neoznačen
  Postupak vezan za plodnost, neoznačen
 • Z32
  Ispitivanje i testiranje na trudnoću
  Ispitivanje i testiranje na trudnoću
 • Z32.0
  Trudnoća, (za sad) nepotvrđena
  Trudnoća, (za sad) nepotvrđena
 • Z32.1
  Trudnoća, potvrđena
  Trudnoća, potvrđena
 • Z33
  Gravidno stanje, slučajno
  Gravidno stanje, slučajno
 • Z34
  Kontrola normalne trudnoće
  Kontrola normalne trudnoće
 • Z34.0
  Kontrola normalne prve trudnoće
  Kontrola normalne prve trudnoće
 • Z34.8
  Kontrola normalne druge trudnoće
  Kontrola normalne druge trudnoće
 • Z34.9
  Kontrola normalne trudnoće, neoznačene
  Kontrola normalne trudnoće, neoznačene
 • Z35
  Kontrola trudnoće sa visokim rizikom
  Kontrola trudnoće sa visokim rizikom
 • Z35.0
  Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima sterilitet
  Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima sterilitet
 • Z35.1
  Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima abortus
  Kontrola trudnoće koja u anamnezi ima abortus
 • Z35.2
  Kontrola trudnoće sa drugom nepovoljnom reproduktivnom ili akušerskom anamnezom
  Kontrola trudnoće sa drugom nepovoljnom reproduktivnom ili akušerskom anamnezom
 • Z35.3
  Kontrola trudnoće sa anamnezom o nedovoljnoj antenatalnoj zaštiti
  Kontrola trudnoće sa anamnezom o nedovoljnoj antenatalnoj zaštiti
 • Z35.4
  Kontrola trudnoće sa visokim multiparitetom
  Kontrola trudnoće sa visokim multiparitetom
 • Z35.5
  Kontrola starije primipare
  Kontrola starije primipare
 • Z35.6
  Kontrola vrlo mlade primipare
  Kontrola vrlo mlade primipare
 • Z35.7
  Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku zbog socijalnih problema
  Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku zbog socijalnih problema
 • Z35.8
  Kontrola druge visokorizične trudnoće
  Kontrola druge visokorizične trudnoće
 • Z35.9
  Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku,neoznačene
  Kontrola trudnoće koja je u visokom riziku,neoznačene
 • Z36
  Antenatalni skrining (screening)
  Antenatalni skrining (screening)
 • Z36.0
  Antenatalni skrining na hromosomske anomalije
  Antenatalni skrining na hromosomske anomalije
 • Z36.1
  Antenatalni skrining na prisustvo povećanih vrednosti alfafetoproteina
  Antenatalni skrining na prisustvo povećanih vrednosti alfafetoproteina
 • Z36.2
  Drugi antenatalni skrining na osnovu amniocenteze
  Drugi antenatalni skrining na osnovu amniocenteze
 • Z36.3
  Antenatalni skrining na prisustvo malformacija korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih metoda
  Antenatalni skrining na prisustvo malformacija korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih metoda
 • Z36.4
  Antenatalni skrining na prisustvo usporenog rasta fetusa korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih me
  Antenatalni skrining na prisustvo usporenog rasta fetusa korišćenjem ultrazvuka i drugih fizičkih me
 • Z36.5
  Antenatalni skrining zbog izoimunizacije
  Antenatalni skrining zbog izoimunizacije
 • Z36.8
  Drugi antenatalni skrining
  Drugi antenatalni skrining
 • Z36.9
  Antenatalni skrining, neoznačen
  Antenatalni skrining, neoznačen
 • Z37
  Ishod porođaja
  Ishod porođaja
 • Z37.0
  Živorođeno jedno dete
  Živorođeno jedno dete
 • Z37.1
  Mrtvorođeno jedno dete
  Mrtvorođeno jedno dete
 • Z37.2
  Blizanci, oba živorođena
  Blizanci, oba živorođena
 • Z37.3
  Blizanci, jedan živorođen,drugi mrtvorođen
  Blizanci, jedan živorođen,drugi mrtvorođen
 • Z37.4
  Blizanci, oba mrtvorođena
  Blizanci, oba mrtvorođena
 • Z37.5
  Drugi multipli porođaj, sva deca živorođena
  Drugi multipli porođaj, sva deca živorođena
 • Z37.6
  Drugi multipli porođaj, neka deca živorođena
  Drugi multipli porođaj, neka deca živorođena
 • Z37.7
  Drugi multipli porođaj, sva deca mrtvorođena
  Drugi multipli porođaj, sva deca mrtvorođena
 • Z37.9
  Neoznačen ishod porođaja
  Neoznačen ishod porođaja
 • Z38
  Živorođena deca prema mestu rođenja
  Živorođena deca prema mestu rođenja
 • Z38.0
  Jedno dete, rođeno u bolnici
  Jedno dete, rođeno u bolnici
 • Z38.1
  Jedno dete, rođeno van bolnice
  Jedno dete, rođeno van bolnice
 • Z38.2
  Jedno dete, neoznačeno mesto rođenja
  Jedno dete, neoznačeno mesto rođenja
 • Z38.3
  Blizanci, rođeni u bolnici
  Blizanci, rođeni u bolnici
 • Z38.4
  Blizanci, rođeni van bolnice
  Blizanci, rođeni van bolnice
 • Z38.5
  Blizanci, neoznačeno mesto rođenja
  Blizanci, neoznačeno mesto rođenja
 • Z38.6
  Drugi multipli porođaj u bolnici
  Drugi multipli porođaj u bolnici
 • Z38.7
  Drugi multipli porođaj van bolnice
  Drugi multipli porođaj van bolnice
 • Z38.8
  Drugi multipli porođaj, neoznačeno mesto rođenja
  Drugi multipli porođaj, neoznačeno mesto rođenja
 • Z39
  Nega i pregled posle porođaja
  Nega i pregled posle porođaja
 • Z39.0
  Nega i pregled neposredno nakon porođaja
  Nega i pregled neposredno nakon porođaja
 • Z39.1
  Nega i pregled majke dojilje
  Nega i pregled majke dojilje
 • Z39.2
  Rutinsko praćenje posle porođaja
  Rutinsko praćenje posle porođaja
 • Z40
  Profilaktička operacija
  Profilaktička operacija
 • Z40.0
  Profilaktička operacija zbog faktora rizika povezanih sa zloćudnim tumorima
  Profilaktička operacija zbog faktora rizika povezanih sa zloćudnim tumorima
 • Z40.8
  Druga profilaktička operacija
  Druga profilaktička operacija
 • Z40.9
  Profilaktička operacija, neoznačena
  Profilaktička operacija, neoznačena
 • Z41
  Procedure koje se ne izvode u cilju lečenja
  Procedure koje se ne izvode u cilju lečenja
 • Z41.0
  Transplatacija kose
  Transplatacija kose
 • Z41.1
  Druga plastična operacija zbog neprihvatljivog kozmetičkog izgleda
  Druga plastična operacija zbog neprihvatljivog kozmetičkog izgleda
 • Z41.2
  Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda
  Rutinsko i ritualno obrezivanje muškog polnog uda
 • Z41.3
  Bušenje ušiju
  Bušenje ušiju
 • Z41.8
  Druge procedure koje se ne izvode u cilju lečenja
  Druge procedure koje se ne izvode u cilju lečenja
 • Z41.9
  Procedura koja se ne izvodi u cilju lečenja,neoznačena
  Procedura koja se ne izvodi u cilju lečenja,neoznačena
 • Z42
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju
 • Z42.0
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju glave i vrata
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju glave i vrata
 • Z42.1
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju dojke
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju dojke
 • Z42.2
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugih delova trupa
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugih delova trupa
 • Z42.3
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju ruke
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju ruke
 • Z42.4
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju noge
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju noge
 • Z42.8
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugog dela tela
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju drugog dela tela
 • Z42.9
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju,neoznačeni
  Praćenje i nega koji uključuju plastičnu operaciju,neoznačeni
 • Z43
  Nadziranje veštačkih (arteficijalnih) otvora
  Nadziranje veštačkih (arteficijalnih) otvora
 • Z43.0
  Nadziranje traheostome
  Nadziranje traheostome
 • Z43.1
  Nadziranje gastrostome
  Nadziranje gastrostome
 • Z43.2
  Nadziranje ileostome
  Nadziranje ileostome
 • Z43.3
  Nadziranje kolostome
  Nadziranje kolostome
 • Z43.4
  Nadziranje drugih veštačkih otvora želudačno crevnog sistema
  Nadziranje drugih veštačkih otvora želudačno crevnog sistema
 • Z43.5
  Nadziranje cistostome
  Nadziranje cistostome
 • Z43.6
  Nadziranje drugih veštačkih otvora mokraćnog sistema
  Nadziranje drugih veštačkih otvora mokraćnog sistema
 • Z43.7
  Nadziranje veštačke rodnice
  Nadziranje veštačke rodnice
 • Z43.8
  Nadziranje drugih veštačkih otvora
  Nadziranje drugih veštačkih otvora
 • Z43.9
  Nadziranje neoznačenog veštačkog otvora
  Nadziranje neoznačenog veštačkog otvora
 • Z44
  Nameštanje i podešavanje spoljašnjih protetskih pomagala
  Nameštanje i podešavanje spoljašnjih protetskih pomagala
 • Z44.0
  Nameštanje i podešavanje veštačke ruke (kompletne) (parcijalne)
  Nameštanje i podešavanje veštačke ruke (kompletne) (parcijalne)
 • Z44.1
  Nameštanje i podešavanje veštačke noge (kompletne) (parcijalne)
  Nameštanje i podešavanje veštačke noge (kompletne) (parcijalne)
 • Z44.2
  Nameštanje i podešavanje veštačkog oka
  Nameštanje i podešavanje veštačkog oka
 • Z44.3
  Nameštanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke
  Nameštanje i podešavanje spoljašnje proteze dojke
 • Z44.8
  Nameštanje i podešavanje drugih spoljašnjih proteza
  Nameštanje i podešavanje drugih spoljašnjih proteza
 • Z44.9
  Nameštanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze
  Nameštanje i podešavanje neoznačene spoljašnje proteze
 • Z45
  Podešavanje i održavanje ugrađenog pomagala
  Podešavanje i održavanje ugrađenog pomagala
 • Z45.0
  Podešavanje i održavanje pejsmejkera srca (pacemaker)
  Podešavanje i održavanje pejsmejkera srca (pacemaker)
 • Z45.1
  Podešavanje i održavanje pumpe za infuziju
  Podešavanje i održavanje pumpe za infuziju
 • Z45.2
  Podešavanje i održavanje kanile krvnog suda
  Podešavanje i održavanje kanile krvnog suda
 • Z45.3
  Podešavanje i održavanje ugrađenog slušnog aparata
  Podešavanje i održavanje ugrađenog slušnog aparata
 • Z45.8
  Podešavanje i održavanje drugih ugrađenih pomagala
  Podešavanje i održavanje drugih ugrađenih pomagala
 • Z45.9
  Podešavanje i održavanje neoznačenih ugrađenih pomagala
  Podešavanje i održavanje neoznačenih ugrađenih pomagala
 • Z46
  Postavljanje i podešavanje drugih pomagala
  Postavljanje i podešavanje drugih pomagala
 • Z46.0
  Postavljanje i podešavanje naočara i kontaktnih sočiva
  Postavljanje i podešavanje naočara i kontaktnih sočiva
 • Z46.1
  Postavljanje i podešavanje slušnog pomagala
  Postavljanje i podešavanje slušnog pomagala
 • Z46.2
  Postavljanje i podešavanje drugih pomagala povezanih sa nervnim sistemom i određenim čulima
  Postavljanje i podešavanje drugih pomagala povezanih sa nervnim sistemom i određenim čulima
 • Z46.3
  Postavljanje i podešavanje zubne proteze
  Postavljanje i podešavanje zubne proteze
 • Z46.4
  Postavljanje i podešavanje ortodonskog pomagala
  Postavljanje i podešavanje ortodonskog pomagala
 • Z46.5
  Postavljanje i podešavanje uređaja za ileostomu i drugih intestinalnih pomagala
  Postavljanje i podešavanje uređaja za ileostomu i drugih intestinalnih pomagala
 • Z46.6
  Postavljanje i podešavanje pomagala za mokrenje
  Postavljanje i podešavanje pomagala za mokrenje
 • Z46.7
  Postavljanje i podešavanje ortopedskih pomagala
  Postavljanje i podešavanje ortopedskih pomagala
 • Z46.8
  Postavljanje i podešavanje drugih označenih pomagala
  Postavljanje i podešavanje drugih označenih pomagala
 • Z46.9
  Postavljanje i podešavanje neoznačenih pomagala
  Postavljanje i podešavanje neoznačenih pomagala
 • Z47
  Drugo praćenje i nega u ortopedskom lečenju
  Drugo praćenje i nega u ortopedskom lečenju
 • Z47.0
  Praćenje i nega koji uključuju otklanjanje pločica i drugih unutrašnjih fiksacionih naprava kod prel
  Praćenje i nega koji uključuju otklanjanje pločica i drugih unutrašnjih fiksacionih naprava kod prel
 • Z47.8
  Drugo specifično ortopedsko praćenje i nega
  Drugo specifično ortopedsko praćenje i nega
 • Z47.9
  Ortopedsko praćenje i nega,neoznačeni
  Ortopedsko praćenje i nega,neoznačeni
 • Z48
  Drugo praćenje i nega u hirurškom lečenju
  Drugo praćenje i nega u hirurškom lečenju
 • Z48.0
  Nadziranje hirurškog previjanja i šavova
  Nadziranje hirurškog previjanja i šavova
 • Z48.8
  Drugo označeno praćenje i nega u hirurškom lečenju
  Drugo označeno praćenje i nega u hirurškom lečenju
 • Z48.9
  Praćenje i nega, neoznačeni u hirurškom lečenju
  Praćenje i nega, neoznačeni u hirurškom lečenju
 • Z49
  Nega koja uključuje dijalizu
  Nega koja uključuje dijalizu
 • Z49.0
  Pripremna nega za dijalizu
  Pripremna nega za dijalizu
 • Z49.1
  Ekstrakorporalna dijaliza
  Ekstrakorporalna dijaliza
 • Z49.2
  Druga dijaliza
  Druga dijaliza
 • Z50
  Nega koja uključuje upotrebu rehabilitacionih procedura
  Nega koja uključuje upotrebu rehabilitacionih procedura
 • Z50.0
  Rehabilitacija srca
  Rehabilitacija srca
 • Z50.1
  Druga fizikalna terapija
  Druga fizikalna terapija
 • Z50.2
  Rehabilitacija alkoholičara
  Rehabilitacija alkoholičara
 • Z50.3
  Rehabilitacija narkomana
  Rehabilitacija narkomana
 • Z50.4
  Psihoterapija
  Psihoterapija
 • Z50.5
  Terapija govora
  Terapija govora
 • Z50.6
  Ortoptičke vežbe
  Ortoptičke vežbe
 • Z50.7
  Profesionalna terapija i rehabilitacija
  Profesionalna terapija i rehabilitacija
 • Z50.8
  Nega koja uključuje korišćenje drugih rehabilitacionih procedura
  Nega koja uključuje korišćenje drugih rehabilitacionih procedura
 • Z50.9
  Nega koja uključuje rehabilitacione procedure,neoznačena
  Nega koja uključuje rehabilitacione procedure,neoznačena
 • Z51
  Druga medicinska nega
  Druga medicinska nega
 • Z51.0
  Radioterapijska seansa
  Radioterapijska seansa
 • Z51.1
  Hemoterapijska seansa zbog tumora
  Hemoterapijska seansa zbog tumora
 • Z51.2
  Druga hemioterapija
  Druga hemioterapija
 • Z51.3
  Transfuzija krvi bez utvrđene dijagnoze
  Transfuzija krvi bez utvrđene dijagnoze
 • Z51.4
  Pripremna nega za kasnije lečenje,neklasifikovana na drugom mestu
  Pripremna nega za kasnije lečenje,neklasifikovana na drugom mestu
 • Z51.5
  Palijativna nega
  Palijativna nega
 • Z51.6
  Desenzibilizacija na alergene
  Desenzibilizacija na alergene
 • Z51.8
  Druga specifična medicinska nega
  Druga specifična medicinska nega
 • Z51.9
  Medicinska nega,neoznačena
  Medicinska nega,neoznačena
 • Z52
  Davaoci organa i tkiva
  Davaoci organa i tkiva
 • Z52.0
  Davalac krvi
  Davalac krvi
 • Z52.1
  Davalac kože
  Davalac kože
 • Z52.2
  Davalac kosti
  Davalac kosti
 • Z52.3
  Davalac kostne srži
  Davalac kostne srži
 • Z52.4
  Davalac bubrega
  Davalac bubrega
 • Z52.5
  Davalac rožnjače
  Davalac rožnjače
 • Z52.8
  Davalac drugih organa i tkiva
  Davalac drugih organa i tkiva
 • Z52.9
  Davalac neoznačenog organa ili tkiva
  Davalac neoznačenog organa ili tkiva
 • Z53
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog označenih procedura koje nisu izvršene
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom zbog označenih procedura koje nisu izvršene
 • Z53.0
  Procedura neizvršena zbog kontraindikacije
  Procedura neizvršena zbog kontraindikacije
 • Z53.1
  Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu ličnog uverenja ili pritiska sredine
  Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu ličnog uverenja ili pritiska sredine
 • Z53.2
  Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu drugih ili neoznačenih razloga
  Procedura neizvršena zbog odluke pacijenta na osnovu drugih ili neoznačenih razloga
 • Z53.8
  Procedura neizvršena zbog drugih razloga
  Procedura neizvršena zbog drugih razloga
 • Z53.9
  Procedura neizvršena zbog neoznačenih razloga
  Procedura neizvršena zbog neoznačenih razloga
 • Z54
  Oporavljanje
  Oporavljanje
 • Z54.0
  Oporavljanje posle operacije
  Oporavljanje posle operacije
 • Z54.1
  Oporavljanje posle radioterapije
  Oporavljanje posle radioterapije
 • Z54.2
  Oporavljanje posle hemioterapije
  Oporavljanje posle hemioterapije
 • Z54.3
  Oporavljanje posle psihoterapije
  Oporavljanje posle psihoterapije
 • Z54.4
  Oporavljanje posle lečenja preloma
  Oporavljanje posle lečenja preloma
 • Z54.7
  Oporavljanje posle kombinovanog lečenja
  Oporavljanje posle kombinovanog lečenja
 • Z54.8
  Oporavljanje posle drugog lečenja
  Oporavljanje posle drugog lečenja
 • Z54.9
  Oporavljanje posle neoznačenog lečenja
  Oporavljanje posle neoznačenog lečenja
 • Z55
  Problemi sa obrazovanjem i pismenošću
  Problemi sa obrazovanjem i pismenošću
 • Z55.0
  Nepismenost ili nizak nivo pismenosti
  Nepismenost ili nizak nivo pismenosti
 • Z55.1
  Nedostupnost školovanja
  Nedostupnost školovanja
 • Z55.2
  Neuspeh na ispitima
  Neuspeh na ispitima
 • Z55.3
  Neuspeh u školi
  Neuspeh u školi
 • Z55.4
  Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima
  Neprilagođenost na uslove obrazovanja i neslaganje sa nastavnicima i školskim drugovima
 • Z55.8
  Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću
  Drugi problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću
 • Z55.9
  Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću,neoznačeni
  Problemi povezani sa obrazovanjem i pismenošću,neoznačeni
 • Z56
  Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
  Problemi zaposlenih i nezaposlenih osoba
 • Z56.0
  Nezaposlenost,neoznačena
  Nezaposlenost,neoznačena
 • Z56.1
  Promena posla
  Promena posla
 • Z56.2
  Strah od gubitka posla
  Strah od gubitka posla
 • Z56.3
  Stresogeni uslovi rada
  Stresogeni uslovi rada
 • Z56.4
  Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama
  Neslaganje sa pretpostavljenim ili kolegama
 • Z56.5
  Neodgovarajući posao
  Neodgovarajući posao
 • Z56.6
  Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom
  Drugi fizički ili psihički napor povezan sa poslom
 • Z56.7
  Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba
  Drugi i neoznačeni problemi nezaposlenih osoba
 • Z57
  Profesionalna izloženost faktorima rizika
  Profesionalna izloženost faktorima rizika
 • Z57.0
  Profesionalna izloženost buci
  Profesionalna izloženost buci
 • Z57.1
  Profesionalna izloženost radijaciji
  Profesionalna izloženost radijaciji
 • Z57.2
  Profesionalna izloženost prašini
  Profesionalna izloženost prašini
 • Z57.3
  Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha
  Profesionalna izloženost drugim zagađivačima vazduha
 • Z57.4
  Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi
  Profesionalna izloženost toksičkim agensima u poljoprivredi
 • Z57.5
  Profesionalna izlžoenost toksičkim agensima u drugim granama industrije
  Profesionalna izlžoenost toksičkim agensima u drugim granama industrije
 • Z57.6
  Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama
  Profesionalna izloženost ekstremnim temperaturama
 • Z57.7
  Profesionalna izlžoenost vibraciji
  Profesionalna izlžoenost vibraciji
 • Z57.8
  Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika
  Profesionalna izloženost drugim faktorima rizika
 • Z57.9
  Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika
  Profesionalna izloženost neoznačenim faktorima rizika
 • Z58
  Problemi osoba u životnoj sredini
  Problemi osoba u životnoj sredini
 • Z58.0
  Izloženost buci
  Izloženost buci
 • Z58.1
  Izloženost zagađenom vazduhu
  Izloženost zagađenom vazduhu
 • Z58.2
  Izloženost zagađenoj vodi
  Izloženost zagađenoj vodi
 • Z58.3
  Izloženost zagađenom zemljištu
  Izloženost zagađenom zemljištu
 • Z58.4
  Izloženost radijaciji
  Izloženost radijaciji
 • Z58.5
  Izloženost drugom zagađenju
  Izloženost drugom zagađenju
 • Z58.6
  Neodgovarajuće snabdevanje vodom
  Neodgovarajuće snabdevanje vodom
 • Z58.8
  Drugi problemi osoba u životnoj sredini
  Drugi problemi osoba u životnoj sredini
 • Z58.9
  Problem osoba u životnoj sredini,neoznačen
  Problem osoba u životnoj sredini,neoznačen
 • Z59
  Problemi stanovanja i ekonomski problemi
  Problemi stanovanja i ekonomski problemi
 • Z59.0
  Beskućnik
  Beskućnik
 • Z59.1
  Neodgovarajući stambeni uslovi
  Neodgovarajući stambeni uslovi
 • Z59.2
  Neslaganje sa susedima,stanarima i stanodavcima
  Neslaganje sa susedima,stanarima i stanodavcima
 • Z59.3
  Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama
  Problemi povezani sa stanovanjem u institucijama
 • Z59.4
  Nedostatak odgovarajuće ishrane
  Nedostatak odgovarajuće ishrane
 • Z59.5
  Krajnje siromaštvo
  Krajnje siromaštvo
 • Z59.6
  Mala primanja
  Mala primanja
 • Z59.7
  Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita
  Nedovoljno socijalno osiguranje i socijalna zaštita
 • Z59.8
  Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi
  Drugi problemi stanovanja i ekonomski problemi
 • Z59.9
  Problem stanovanja i ekonomski problemi,neoznačeni
  Problem stanovanja i ekonomski problemi,neoznačeni
 • Z60
  Problemi osoba u socijalnoj sredini
  Problemi osoba u socijalnoj sredini
 • Z60.0
  Problemi prilagođavanja životnim cikličnim promenama
  Problemi prilagođavanja životnim cikličnim promenama
 • Z60.1
  Atipična situacija u pogledu roditelja
  Atipična situacija u pogledu roditelja
 • Z60.2
  Samački život
  Samački život
 • Z60.3
  Teškoće u prilagođavanju kulturnoj sredini
  Teškoće u prilagođavanju kulturnoj sredini
 • Z60.4
  Socijalno isključivanje ili odbacivanje
  Socijalno isključivanje ili odbacivanje
 • Z60.5
  Žrtva opaŽene negativne diskriminacije i progona
  Žrtva opaŽene negativne diskriminacije i progona
 • Z60.8
  Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom
  Drugi problemi povezani sa socijalnom sredinom
 • Z60.9
  Problem povezan sa socijalnom sredinom,neoznačen
  Problem povezan sa socijalnom sredinom,neoznačen
 • Z61
  Problemi sa negativnim životnim doživljajima u detinjstvu
  Problemi sa negativnim životnim doživljajima u detinjstvu
 • Z61.0
  Nedostatak ljubavi u detinjstvu
  Nedostatak ljubavi u detinjstvu
 • Z61.1
  Odvajanje od kuće u detinjstvu
  Odvajanje od kuće u detinjstvu
 • Z61.2
  Izmenjeni porodični odnosi u detinjstvu
  Izmenjeni porodični odnosi u detinjstvu
 • Z61.3
  Događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu
  Događaji koji izazivaju gubitak samopouzdanja u detinjstvu
 • Z61.4
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pruž
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je u grupi za pruž
 • Z61.5
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za
  Problemi povezani sa navodnom seksualnom zloupotrebom deteta od strane osobe koja je izvan grupe za
 • Z61.6
  Problemi povezani sa navodnom fizičkom zloupotrebom deteta
  Problemi povezani sa navodnom fizičkom zloupotrebom deteta
 • Z61.7
  Lično iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu
  Lično iskustvo vezano za strahovanje u detinjstvu
 • Z61.8
  Drugi negativni životni događaji u detinjstvu
  Drugi negativni životni događaji u detinjstvu
 • Z61.9
  Negativni životni događaj u detinjstvu,neoznačen
  Negativni životni događaj u detinjstvu,neoznačen
 • Z62
  Drugi problemi vaspitanja
  Drugi problemi vaspitanja
 • Z62.0
  Neodgovarajući roditeljski nadzori i kontrola
  Neodgovarajući roditeljski nadzori i kontrola
 • Z62.1
  Preterana roditeljska zaštita
  Preterana roditeljska zaštita
 • Z62.2
  Vaspitanje u instituciji
  Vaspitanje u instituciji
 • Z62.3
  Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta
  Neprijateljstvo prema detetu ili okrivljavanje deteta
 • Z62.4
  Emotivno zapostavljanje deteta
  Emotivno zapostavljanje deteta
 • Z62.5
  Drugi problemi povezani sa zapostavljenjem u vaspitanju
  Drugi problemi povezani sa zapostavljenjem u vaspitanju
 • Z62.6
  Neodgovarajući pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja
  Neodgovarajući pritisak roditelja i druga nenormalna svojstva vaspitanja
 • Z62.8
  Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje
  Drugi označeni problemi vezani za vaspitanje
 • Z62.9
  Problem povezan sa vaspitanjem,neoznačen
  Problem povezan sa vaspitanjem,neoznačen
 • Z63
  Drugi problemi sa grupom za primarnu podršku,uključujući i porodičnu sredinu
  Drugi problemi sa grupom za primarnu podršku,uključujući i porodičnu sredinu
 • Z63.0
  Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom
  Problemi u odnosima sa bračnim drugom ili partnerom
 • Z63.1
  Problemi u odnosima sa roditeljima i rođacima
  Problemi u odnosima sa roditeljima i rođacima
 • Z63.2
  Neodgovarajuća podrška porodice
  Neodgovarajuća podrška porodice
 • Z63.3
  Odsustvo člana porodice
  Odsustvo člana porodice
 • Z63.4
  Nestanak ili smrt člana porodice
  Nestanak ili smrt člana porodice
 • Z63.5
  Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom
  Raspad porodice razdvajanjem ili razvodom
 • Z63.6
  Izdržavani rođak kome je potrebna nega u kući
  Izdržavani rođak kome je potrebna nega u kući
 • Z63.7
  Drugi stresogeni životni događaji koji utiču na porodicu i dom
  Drugi stresogeni životni događaji koji utiču na porodicu i dom
 • Z63.8
  Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku
  Drugi označeni problemi povezani sa grupom za primarnu podršku
 • Z63.9
  Problem povezan sa grupom za primarnu podršku,neoznačen
  Problem povezan sa grupom za primarnu podršku,neoznačen
 • Z64
  Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima
  Problemi uzrokovani psihosocijalnim uslovima
 • Z64.0
  Problemi povezani sa neželjenom trudnoćom
  Problemi povezani sa neželjenom trudnoćom
 • Z64.1
  Problemi povezani sa multiparitetom
  Problemi povezani sa multiparitetom
 • Z64.2
  Traženje i prihvatanje fizičkih,nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su štetne i o
  Traženje i prihvatanje fizičkih,nutritivnih i hemijskih intervencija za koje se zna da su štetne i o
 • Z64.3
  Traženje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su štetne i opasne
  Traženje i prihvatanje ponašanja i psihosocijalnih intervencija za koje se zna da su štetne i opasne
 • Z64.4
  Neslaganje sa savetodavnom službom
  Neslaganje sa savetodavnom službom
 • Z65
  Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima
  Problemi uzrokovani drugim psihosocijalnim uslovima
 • Z65.0
  Osuda bez zatvora u građanskom i krivičnom postupku
  Osuda bez zatvora u građanskom i krivičnom postupku
 • Z65.1
  Zatvaranje i drugi vid tamničenja
  Zatvaranje i drugi vid tamničenja
 • Z65.2
  Problemi povezani sa oslobađanjem iz zatvora
  Problemi povezani sa oslobađanjem iz zatvora
 • Z65.3
  Problemi povezani sa drugim zakonskim okolnostima
  Problemi povezani sa drugim zakonskim okolnostima
 • Z65.4
  Žrtva kriminala i terorizma
  Žrtva kriminala i terorizma
 • Z65.5
  Izloženost katastrofi, ratu i drugim vidovima neprijateljstva
  Izloženost katastrofi, ratu i drugim vidovima neprijateljstva
 • Z65.8
  Drugi označeni problemi povezani sa psihosocijalnim okolnostima
  Drugi označeni problemi povezani sa psihosocijalnim okolnostima
 • Z65.9
  Problem povezan sa neoznačenim psihosocijalnim okolnostima
  Problem povezan sa neoznačenim psihosocijalnim okolnostima
 • Z70
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim stavom,ponašanjem i orijentacijom
 • Z70.0
  Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu
  Konsultovanje u vezi sa stavom o seksu
 • Z70.1
  Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata
  Konsultovanje u pogledu seksualnog ponašanja i orijentacije pacijenata
 • Z70.2
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe
  Konsultovanje u vezi sa seksualnim ponašanjem i orijentacijom treće osobe
 • Z70.3
  Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za
  Konsultovanje u pogledu seksualnog stava,ponašanja i orijentacije u situaciji kada je više strana za
 • Z70.8
  Drugo savetovanje u pogledu seksa
  Drugo savetovanje u pogledu seksa
 • Z70.9
  Seksualno savetovanje, neoznačeno
  Seksualno savetovanje, neoznačeno
 • Z71
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom radi drugog konsultovanja i medicinskog saveta
 • Z71.0
  Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe
  Osoba koja se konsultuje u korist druge osobe
 • Z71.1
  Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza
  Osoba sa žalbama straha kod koje nije postavljena nikakva dijagnoza
 • Z71.2
  Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja
  Osoba koja se konsultuje radi objašnjenja nalaza ispitivanja
 • Z71.3
  Dijetetsko savetovanje i nadzor
  Dijetetsko savetovanje i nadzor
 • Z71.4
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe alkohola
 • Z71.5
  Savetovanje i nadzor zbog narkomanije
  Savetovanje i nadzor zbog narkomanije
 • Z71.6
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana
  Savetovanje i nadzor zbog zloupotrebe duvana
 • Z71.7
  Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)
  Savetovanje u vezi sa virusom humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z71.8
  Drugo označeno savetovanje
  Drugo označeno savetovanje
 • Z71.9
  Savetovanje, neoznačeno
  Savetovanje, neoznačeno
 • Z72
  Problemi povezani sa načinom života
  Problemi povezani sa načinom života
 • Z72.0
  Upotreba duvana
  Upotreba duvana
 • Z72.2
  Upotreba droga
  Upotreba droga
 • Z72.3
  Odsustvo fizičkog vežbanja
  Odsustvo fizičkog vežbanja
 • Z72.4
  Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani
  Neodgovarajuća ishrana i navike u ishrani
 • Z72.5
  Visoko rizično seksualno ponašanje
  Visoko rizično seksualno ponašanje
 • Z72.6
  Kockanje i klađenje
  Kockanje i klađenje
 • Z72.8
  Drugi problemi povezani sa načinom života
  Drugi problemi povezani sa načinom života
 • Z72.9
  Problem povezan sa načinom života,neoznačen
  Problem povezan sa načinom života,neoznačen
 • Z73
  Problemi u savlađivanju životnih teškoća
  Problemi u savlađivanju životnih teškoća
 • Z73.0
  Iscrpljenost
  Iscrpljenost
 • Z73.1
  Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika
  Prenaglašenost nekih ličnih karakteristika
 • Z73.2
  Odsustvo relaksacije i odmora
  Odsustvo relaksacije i odmora
 • Z73.3
  Stres
  Stres
 • Z73.4
  Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja
  Neodgovarajuća sposobnost socijalnog prilagođavanja
 • Z73.5
  Konflikti socijalne prirode
  Konflikti socijalne prirode
 • Z73.6
  Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti
  Ograničene aktivnosti zbog invalidnosti
 • Z73.8
  Drugi problemi povezani sa savlađivanjem životnih teškoća
  Drugi problemi povezani sa savlađivanjem životnih teškoća
 • Z73.9
  Problem povezan sa savlađivanjem životnih teškoća
  Problem povezan sa savlađivanjem životnih teškoća
 • Z74
  Problemi osoba sa tuđom negom
  Problemi osoba sa tuđom negom
 • Z74.0
  Smanjena pokretljivost
  Smanjena pokretljivost
 • Z74.1
  Potreba za pomoći u ličnoj nezi
  Potreba za pomoći u ličnoj nezi
 • Z74.2
  Potreba za pomoći u kući i nedostajanje drugog člana domaćinstva sposobnog za pružanje nege
  Potreba za pomoći u kući i nedostajanje drugog člana domaćinstva sposobnog za pružanje nege
 • Z74.3
  Potreba za neprekidnim nadzorom
  Potreba za neprekidnim nadzorom
 • Z74.8
  Drugi problemi povezani sa tuđom negom
  Drugi problemi povezani sa tuđom negom
 • Z74.9
  Problem povezan sa tuđom negom,neoznačen
  Problem povezan sa tuđom negom,neoznačen
 • Z75
  Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
  Problemi osoba sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
 • Z75.0
  Medicinske usluge nisu dostupne u kući
  Medicinske usluge nisu dostupne u kući
 • Z75.1
  Osoba koja čeka prijem u odgovarajuću ustanovu na drugom mestu
  Osoba koja čeka prijem u odgovarajuću ustanovu na drugom mestu
 • Z75.2
  Drugi period čekanja radi ispitivanja i lečenja
  Drugi period čekanja radi ispitivanja i lečenja
 • Z75.3
  Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova
  Nepostojanje ili nedostupnost zdravstvenih ustanova
 • Z75.4
  Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć
  Nepostojanje ili nedostupnost drugih agencija za pomoć
 • Z75.5
  Nega preko vikenda
  Nega preko vikenda
 • Z75.8
  Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
  Drugi problemi povezani sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
 • Z75.9
  Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
  Neoznačen problem povezan sa medicinskim ustanovama i drugom zdravstvenom zaštitom
 • Z76
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima
  Osobe u kontaktu sa zdravstvenom službom u drugim okolnostima
 • Z76.0
  Ponovno propisivanje
  Ponovno propisivanje
 • Z76.1
  Zdravstveni nadzor i nega nahočeta
  Zdravstveni nadzor i nega nahočeta
 • Z76.2
  Zdravstveni nadzor i nega zdravog odojčeta i deteta
  Zdravstveni nadzor i nega zdravog odojčeta i deteta
 • Z76.3
  Zdrava osoba kao pratilac bolesnika
  Zdrava osoba kao pratilac bolesnika
 • Z76.4
  Drugi smeštaj u zdravstvenu ustanovu
  Drugi smeštaj u zdravstvenu ustanovu
 • Z76.5
  Simulant (svesno simuliranje)
  Simulant (svesno simuliranje)
 • Z76.8
  Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u drugim označenim situacijama
  Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u drugim označenim situacijama
 • Z76.9
  Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u neoznačenim situacijama
  Osobe koje kontaktiraju sa zdravstvenom službom u neoznačenim situacijama
 • Z80
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru
 • Z80.0
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru želudačno-crevnih organa
 • Z80.1
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
 • Z80.2
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
 • Z80.3
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
 • Z80.4
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
 • Z80.5
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
 • Z80.6
  Porodična anamneza o leukemiji
  Porodična anamneza o leukemiji
 • Z80.7
  Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
  Porodična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
 • Z80.8
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
 • Z80.9
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
  Porodična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
 • Z81
  Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
  Porodična anamneza o duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
 • Z81.0
  Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji
  Porodična anamneza o mentalnoj retardaciji
 • Z81.1
  Porodična anamneza o alkoholizmu
  Porodična anamneza o alkoholizmu
 • Z81.2
  Porodična anamneza o pušenju duvana
  Porodična anamneza o pušenju duvana
 • Z81.3
  Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci
  Porodična anamneza o zloupotrebi drugih psihoaktivnih supstanci
 • Z81.4
  Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance
  Porodična anamneza o zloupotrebi druge supstance
 • Z81.8
  Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja
  Porodična anamneza o drugim mentalnim poremećajima i poremećajima ponašanja
 • Z82
  Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje
  Porodična anamneza o određenim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje izazivaju onesposoblje
 • Z82.0
  Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema
  Porodična anamneza o epilepsiji i drugim bolestima nervnog sistema
 • Z82.1
  Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida
  Porodična anamneza o slepilu i oštećenju vida
 • Z82.2
  Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha
  Porodična anamneza o gluvoći i oštećenju sluha
 • Z82.3
  Porodična anamneza o moždanom udaru(šlogu)
  Porodična anamneza o moždanom udaru(šlogu)
 • Z82.4
  Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema
  Porodična anamneza o ishemijskij bolesti srca i drugim bolestima cirkularnog sistema
 • Z82.5
  Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema
  Porodična anamneza o astmi i drugim hroničnim bolestima donjeg dela disajnog sistema
 • Z82.6
  Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
  Porodična anamneza o artritisu i drugim bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
 • Z82.7
  Porodična anamneza o urođenim malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima
  Porodična anamneza o urođenim malformacijama ,deformacijama i hromozomskim abnormalnostima
 • Z82.8
  Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost
  Porodična anamneza o drugim onesposobljenostima i hroničnim bolestima koje uzrokuju onesposobljenost
 • Z83
  Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima
  Porodična anamneza o drugim označenim poremećajima
 • Z83.0
  Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)
  Porodična anamneza o bolesti uzrokovanoj virusom humane imunodeficijencije (HIV)
 • Z83.1
  Porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Porodična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
 • Z83.2
  Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju por
  Porodična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima koji uključuju por
 • Z83.3
  Porodična anamneza o šećernoj bolesti
  Porodična anamneza o šećernoj bolesti
 • Z83.4
  Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
  Porodična anamneza o drugim bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
 • Z83.5
  Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva
  Porodična anamneza o oboljenjima oka i uva
 • Z83.6
  Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje
  Porodična anamneza o bolestima sistema za disanje
 • Z83.7
  Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
  Porodična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
 • Z84
  Porodična anamneza o drugim stanjima
  Porodična anamneza o drugim stanjima
 • Z84.0
  Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
  Porodična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
 • Z84.1
  Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera
  Porodična anamneza o oboljenjima bubrega i uretera
 • Z84.3
  Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu)
  Porodična anamneza o srodnosti po krvi (konsagvinitetu)
 • Z84.8
  Porodična anamneza o drugim označenim stanjima
  Porodična anamneza o drugim označenim stanjima
 • Z85
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru
 • Z85.0
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru organa za varenje
 • Z85.1
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dušnika,dušnica i pluća
 • Z85.2
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa za disanje i organa u grudnoj duplji
 • Z85.3
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru dojke
 • Z85.4
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru polnih organa
 • Z85.5
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru mokraćnih puteva
 • Z85.6
  Lična anamneza o leukemiji
  Lična anamneza o leukemiji
 • Z85.7
  Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
  Lična anamneza o drugom zloćudnom tumoru limfnog,hematopoeznog i srodnih tkiva
 • Z85.8
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru drugih organa ili sistema
 • Z85.9
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
  Lična anamneza o zloćudnom tumoru,neoznačena
 • Z86
  Lična anamneza o određenim drugim bolestima
  Lična anamneza o određenim drugim bolestima
 • Z86.0
  Lična anamneza o drugim tumorima
  Lična anamneza o drugim tumorima
 • Z86.1
  Lična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
  Lična anamneza o zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima
 • Z86.2
  Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima kao i poremećaj imunit
  Lična anamneza o bolestima krvi i krvotvornih organa i određenim poremećajima kao i poremećaj imunit
 • Z86.3
  Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
  Lična anamneza o bolestima žlezda sa unutrašnjim lučenjem,ishrane i metabolizma
 • Z86.4
  Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci
  Lična anamneza o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci
 • Z86.5
  Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
  Lična anamneza o drugim duševnim poremećajima i poremećajima ponašanja
 • Z86.6
  Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i čulnih organa
  Lična anamneza o bolestima nervnog sistema i čulnih organa
 • Z86.7
  Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka
  Lična anamneza o bolestima sistema krvotoka
 • Z87
  Lična anamneza o drugim bolestima i stanjima
  Lična anamneza o drugim bolestima i stanjima
 • Z87.0
  Lična anamneza o bolestima sistema za disanje
  Lična anamneza o bolestima sistema za disanje
 • Z87.1
  Lična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
  Lična anamneza o bolestima želudačno-crevnog sistema
 • Z87.2
  Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
  Lična anamneza o bolestima kože i potkožnog tkiva
 • Z87.3
  Lična anamneza o bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
  Lična anamneza o bolestima mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
 • Z87.4
  Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema
  Lična anamneza o bolestima polno-mokraćnog sistema
 • Z87.5
  Lična anamneza o komplikacijama trudnoće,porođaja i babinja
  Lična anamneza o komplikacijama trudnoće,porođaja i babinja
 • Z87.6
  Lična anamneza o određenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu
  Lična anamneza o određenim stanjima koja se javljaju u perinatalnom periodu
 • Z87.7
  Lična anamneza o urođenim malformacijama,deformacijama i hromosomskim nenormalnostima
  Lična anamneza o urođenim malformacijama,deformacijama i hromosomskim nenormalnostima
 • Z87.8
  Lična anamneza o drugim označenim stanjima
  Lična anamneza o drugim označenim stanjima
 • Z88
  Lična anamneza o alergiji na lekove,preparate i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji na lekove,preparate i biološke supstance
 • Z88.0
  Lična anamneza o alergiji na penicilin
  Lična anamneza o alergiji na penicilin
 • Z88.1
  Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance
  Lična anamneza o alergiji na druge antibiotske supstance
 • Z88.2
  Lična anamneza o alergiji na sulfonamide
  Lična anamneza o alergiji na sulfonamide
 • Z88.3
  Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance
  Lična anamneza o alergiji na druge antiinfektivne supstance
 • Z88.4
  Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju
  Lična anamneza o alergiji na sredstva za anesteziju
 • Z88.5
  Lična anamneza o alergiji na narkotike
  Lična anamneza o alergiji na narkotike
 • Z88.6
  Lična anamneza o alergiji na analgetike
  Lična anamneza o alergiji na analgetike
 • Z88.7
  Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine
  Lična anamneza o alergiji na serume i vakcine
 • Z88.8
  Lična anamneza o alergiji na druge lekove,preparate i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji na druge lekove,preparate i biološke supstance
 • Z88.9
  Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove,preparate i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji na neoznačene lekove,preparate i biološke supstance
 • Z89
  Stečeni nedostatak uda
  Stečeni nedostatak uda
 • Z89.0
  Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano
  Stečeni nedostatak prsta (prstiju) (uključujući palac) jednostrano
 • Z89.1
  Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba
  Stečeni nedostatak ruke i ručnog zgloba
 • Z89.2
  Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba
  Stečeni nedostatak ruke iznad ručnog zgloba
 • Z89.3
  Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)
  Stečeni nedostatak obe ruke (bilo kog nivoa)
 • Z89.4
  Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba
  Stečeni nedostatak stopala i skočnog zgloba
 • Z89.5
  Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena
  Stečeni nedostatak na nivou kolena ili ispod kolena
 • Z89.6
  Stečeni nedostatak noge iznad kolena
  Stečeni nedostatak noge iznad kolena
 • Z89.7
  Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa,izuzev samo prstiju na nozi)
  Stečeni nedostatak obe noge (bilo kog nivoa,izuzev samo prstiju na nozi)
 • Z89.8
  Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)
  Stečeni nedostatak ruku i nogu (bilo kog nivoa)
 • Z89.9
  Stečeni nedostatak uda,neoznačen
  Stečeni nedostatak uda,neoznačen
 • Z90
  Stečeni nedostatak organa
  Stečeni nedostatak organa
 • Z90.0
  Stečeni nedostatak delova glave i vrata
  Stečeni nedostatak delova glave i vrata
 • Z90.1
  Stečeni nedostatak dojke (dojki)
  Stečeni nedostatak dojke (dojki)
 • Z90.2
  Stečeni nedostatak pluća (dela)
  Stečeni nedostatak pluća (dela)
 • Z90.3
  Stečeni nedostatak dela želudca
  Stečeni nedostatak dela želudca
 • Z90.4
  Stečeni nedostatak drugih delova želudačno-crevnog sistema
  Stečeni nedostatak drugih delova želudačno-crevnog sistema
 • Z90.5
  Stečeni nedostatak bubrega
  Stečeni nedostatak bubrega
 • Z90.6
  Stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva
  Stečeni nedostatak drugih delova mokraćnih puteva
 • Z90.7
  Stečeni nedostatak polnog (polnih) organa
  Stečeni nedostatak polnog (polnih) organa
 • Z90.8
  Stečeni nedostatak drugih organa
  Stečeni nedostatak drugih organa
 • Z91
  Lična anamneza o faktorima rizika
  Lična anamneza o faktorima rizika
 • Z91.0
  Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance
  Lična anamneza o alergiji, ne na lekove i biološke supstance
 • Z91.1
  Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana
  Lična anamneza o nepridržavanju propisanog medicinskog lečenja i tretmana
 • Z91.2
  Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni
  Lična anamneza o lošoj ličnoj higijeni
 • Z91.3
  Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja
  Lična anamneza o nezdravom rasporedu sna i budnog stanja
 • Z91.4
  Lična anamneza o psihološkoj traumi
  Lična anamneza o psihološkoj traumi
 • Z91.5
  Lična anamneza o samopovređivanju
  Lična anamneza o samopovređivanju
 • Z91.6
  Lična anamneza o drugoj fizičkoj traumi
  Lična anamneza o drugoj fizičkoj traumi
 • Z91.8
  Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika
  Lična anamneza o drugim označenim faktorima rizika
 • Z92
  Lična anamneza o medicinskom lečenju
  Lična anamneza o medicinskom lečenju
 • Z92.0
  Lična anamneza o kontracepciji
  Lična anamneza o kontracepciji
 • Z92.1
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi antikoagulantnih sredstava
 • Z92.2
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi drugih lekova
  Lična anamneza o dugotrajnoj (tekućoj) upotrebi drugih lekova
 • Z92.3
  Lična anamneza o zračenju
  Lična anamneza o zračenju
 • Z92.4
  Lična anamneza o velikoj operaciji
  Lična anamneza o velikoj operaciji
 • Z92.5
  Lična anamneza o merama rehabilitacije
  Lična anamneza o merama rehabilitacije
 • Z92.8
  Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju
  Lična anamneza o drugom medicinskom lečenju
 • Z92.9
  Lična anamneza o medicinskom lečenju,neoznačena
  Lična anamneza o medicinskom lečenju,neoznačena
 • Z93
  Stanje veštačkog (arteficijalnog) otvora
  Stanje veštačkog (arteficijalnog) otvora
 • Z93.0
  Veštači otvor dušnika
  Veštači otvor dušnika
 • Z93.1
  Veštački otvor želudca
  Veštački otvor želudca
 • Z93.2
  Veštački otvor tankog creva
  Veštački otvor tankog creva
 • Z93.3
  Veštački otvor debelog creva
  Veštački otvor debelog creva
 • Z93.4
  Drugi veštački otvori želudačno-crevnog sistema
  Drugi veštački otvori želudačno-crevnog sistema
 • Z93.5
  Veštački otvor mokraćne bešike
  Veštački otvor mokraćne bešike
 • Z93.6
  Drugi veštački otvori mokraćnog sistema
  Drugi veštački otvori mokraćnog sistema
 • Z93.8
  Stanje drugog veštačkog otvora
  Stanje drugog veštačkog otvora
 • Z93.9
  Stanje drugog veštačkog otvora,neoznačeno
  Stanje drugog veštačkog otvora,neoznačeno
 • Z94
  Stanje presađenog organa ili tkiva
  Stanje presađenog organa ili tkiva
 • Z94.0
  Stanje presađenog bubrega
  Stanje presađenog bubrega
 • Z94.1
  Stanje presađenog srca
  Stanje presađenog srca
 • Z94.2
  Stanje presađenih pluća
  Stanje presađenih pluća
 • Z94.3
  Stanje presađenih pluća i srca
  Stanje presađenih pluća i srca
 • Z94.4
  Stanje presađene jetre
  Stanje presađene jetre
 • Z94.5
  Stanje presađene kože
  Stanje presađene kože
 • Z94.6
  Stanje presađene kosti
  Stanje presađene kosti
 • Z94.7
  Stanje presađene rožnjače
  Stanje presađene rožnjače
 • Z94.8
  Stanje drugog presađenog organa ili tkiva
  Stanje drugog presađenog organa ili tkiva
 • Z94.9
  Stanje presađenog organa ili tkiva,neoznačeno
  Stanje presađenog organa ili tkiva,neoznačeno
 • Z95
  Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima
  Prisustvo implantata i graftova na srcu i krvnim sudovima
 • Z95.0
  Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)
  Prisustvo pejsmejkera srca (pacemaker)
 • Z95.1
  Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)
  Prisustvo aortokoronarnog bajpasa grafta (bypass graft)
 • Z95.2
  Prisustvo veštačkog zaliska srca
  Prisustvo veštačkog zaliska srca
 • Z95.3
  Prisustvo heterologog zaliska srca
  Prisustvo heterologog zaliska srca
 • Z95.4
  Prisustvo druge zamene zaliska srca
  Prisustvo druge zamene zaliska srca
 • Z95.5
  Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika)
  Prisustvo implantata i grafta na koronarnim sudovima (koronarna angioplastika)
 • Z95.8
  Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova
  Prisustvo drugih implantata ili graftova srca i krvnih sudova
 • Z95.9
  Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima,neoznačeno
  Prisustvo implantata ili grafta na srcu i krvnim sudovima,neoznačeno
 • Z96
  Prisustvo drugog funkcionalnog implantata
  Prisustvo drugog funkcionalnog implantata
 • Z96.0
  Prisustvo mokraćno-polnog implantata
  Prisustvo mokraćno-polnog implantata
 • Z96.1
  Prisustvo sočiva u oku
  Prisustvo sočiva u oku
 • Z96.2
  Prisustvo implantata za poboljšanje sluha
  Prisustvo implantata za poboljšanje sluha
 • Z96.3
  Prisustvo veštačkog grkljana
  Prisustvo veštačkog grkljana
 • Z96.4
  Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem
  Prisustvo implantata žlezde sa unutrašnjim lučenjem
 • Z96.5
  Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice
  Prisustvo implantata korena zuba i donje vilice
 • Z96.6
  Prisustvo veštački ugrađenog zgloba
  Prisustvo veštački ugrađenog zgloba
 • Z96.7
  Prisustvo implantata druge kosti i tetive
  Prisustvo implantata druge kosti i tetive
 • Z96.8
  Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata
  Prisustvo drugog označenog funkcionalnog implantata
 • Z96.9
  Prisustvo funkcionalnog implantata,neoznačeno
  Prisustvo funkcionalnog implantata,neoznačeno
 • Z97
  Prisustvo drugih naprava
  Prisustvo drugih naprava
 • Z97.0
  Prisustvo veštačkog oka
  Prisustvo veštačkog oka
 • Z97.1
  Prisustvo veštačkog uda (potpun) (delimičan)
  Prisustvo veštačkog uda (potpun) (delimičan)
 • Z97.2
  Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična)
  Prisustvo zubne proteze (potpuna) (delimična)
 • Z97.3
  Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva
  Prisustvo naočara i kontaktnih sočiva
 • Z97.4
  Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala
  Prisustvo spoljašnjeg slušnog pomagala
 • Z97.5
  Prisustvo (unutarmateričnog) kontraceptivnog sredstva
  Prisustvo (unutarmateričnog) kontraceptivnog sredstva
 • Z97.8
  Prisustvo drugih označenih naprava
  Prisustvo drugih označenih naprava
 • Z98
  Druga postoperativna stanja
  Druga postoperativna stanja
 • Z98.0
  Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza
  Intestinalni bajpas (bypass) i anastomoza
 • Z98.1
  Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem
  Ukočenost zgloba uzrokovana operativnim putem
 • Z98.2
  Prisustvo naprave za drenažu moždano-kičmene tečnosti
  Prisustvo naprave za drenažu moždano-kičmene tečnosti
 • Z98.8
  Druga označena postoperativna stanja
  Druga označena postoperativna stanja
 • Z99
  Zavisnost od pomagala
  Zavisnost od pomagala

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'

Pretraga šifarnika bolesti

'Login za lekare'